เรียนภาษาไทย ภูเก็ต ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Nussarin

100 บาท/ชม

ภูเก็ต

รับสอนพิเศษตามบ้าน สอนสนุก เข้าใจง่าย มีประสบการณ์ 24 ปี ในการเป็นครูที่มีอายุไม่มากนัก ทำงานเป็นนักวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ สังคม และภาษาอาหรับ
มีเทคนิคในการถ่ายทอดให้กับนักเรียน และไม่เบื่อเมื่อต้องถูกถามซ้ำๆ
มีจิตวิญญาณความเป็นครู…

นวพรรณ ตรี-โท Paris IV-Sorbonne

500 บาท/ชม1 รีวิว

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

ปัจจุบัน ทำงานแปล สอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติที่ จ.ภูเก็ต และสอนภาษาฝรั่งเศส ระดับตามความต้องการ สอนคลาสตัวต่อตัว/เป็นกลุ่ม เน้นสอนไวยากรณ์ การพูด การอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาที่สุดค่ะ

ยศวดี ลือสกุลกิจไพศาล (พี่ปุ้ย)

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

รับสอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น เน้น Basic speaking การออกเสียงภาษาอังกฤษ บทสนทนาในชีวิตประจำวัน ติวหลัก Grammar ติวเตอร์มีวิธีสอนเรียนให้สนุกและนำไปใช้ได้จริง หรือน้องๆอาจจะ request ให้สอนติวเตอร์พูดภาษาอังกฤษในขณะสอนก็ได้ค่ะ
ติวเตอร์ปุ้ยอายุ 32 ปี

การศึกษา
-ม.ต้น: ร.ร.นครสวรรค์ ม.1/2-ม.3/2

Nary

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

สวัสดีค่ะ รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รับสอนวิทยาศาสตร์ให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ม.ต้น และม.ปลาย ผู้สอนมีประสบการณ์การสอนพิเศษแบบตัวต่อตัวที่ประเทศมากกว่าสองปี นอกจากนั้นผู้สอนได้ได้ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มีโอกาสสอนพิเศษคณิตศาสตร์ให้กับเด็กในชั้นประถม…

กนกวรรณ องค์บริรักษ์กุล ครูปุ้ม

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

ดิฉันเป็นครูสอนภาษาไทย นักเรียนไทยและนักเรียนต่างชาติอยู่โรงเรียนนานาชาติแห่งหนึ่ง สามารถสอนภาษาไทยให้เด็กอายุ 5 ขวบขึ้นไป
วันเวลาที่สามารถสอน เสาร์ อาทิตย์ 10.00-17.00
หรือสอนภาษาอังกฤษนักเรียนประถม ถึงมัธยมต้น
สอนวิชาวิทยาศาตร์ประถม1-6
ครูจบการศึกษาจากครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย…

Nam Benjawan

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

I’m Nam. Nice to meet you guys. If you would like to learn Thai. I’m the one who can help. Let try to talk first. Money is not important the important thing is your knowledge!!!
Welcome to Thailand. The land of hard language.

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษา NYCS

7 รีวิว

ภูเก็ต

โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาษา นิวยอร์คซิตี้ ภูเก็ต (NYCS) สาขาเขารัง และโรงเรียนสอนภาษานิวยอร์ค ซิตี้ ภูเก็ต (สาขากะตะ-กะรน) สถาบันเราผ่านการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการ มีหลักสูตรการเรียน การสอนด้านภาษาต่างๆ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป…

ชัชกานต์ นาชัยสินธุ์

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

สอนโดยครูต่างชาติและครูไทย เรียนเป็นกลุ่ม ทาง Facebook
สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
⛄การออกเสียงและสำเนียงจะดีขึ้น
⛄การฟังจะชัดและดีขึ้น
⛄มีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษมากขึ้น

Laoshi_Tai

2 รีวิว

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

ติวสอบในโรงเรียน HSK,YCT
สอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ผู้ใหญ่
ผลการเรียน
เรียนผ่านสื่อ กิจกรรมต่างๆ
ประสบการณ์สอนโรงเรียน รัฐบาล เอกชน นานาชาติ
สามารถสอน ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย

รุ่งจิรา ฤทธิรงค์ (ครูพี่จุ๊บจิ๊บ)

ภูเก็ต

จบคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่3 เพื่อฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เพื่อให้พูดเรียนสามารถนำไปพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและต่อยอดในการเรียนในชั้นเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการเพิ่มระดับคะแนนได้อีกด้วย 🥰

S_chompan

ภูเก็ต

และยินดีสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศทุกคนค่ะ
ครูใช้วิธีสอนผ่านเกมและกิจกรรม เช่นร้องเพลง เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุขกับการเรียนรู้ แต่ขณะเดียวกันครูก็ยินดีสอนสำหรับผู้ที่ต้องการติวสอบโดยเฉพาะได้ค่ะ

สมฤทัย บุญโท

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ชื่อครูแจ๋ว จบการศึกษาพิเศษจาก มรภ.อุบลราชธานี ปัจจุบันทำงานที่ โรงเรียนภูเก็ตปัญญานุกูล เคยทำงานที่โรงพยาบาลราชวิถี สอนพัฒนาการเด็กและฝึกพูดเด็กพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า เด็กออทิสติกและเด็กพิเศษอื่นๆ. และสอนประถมต้นในเรื่องของการเพิ่มเกรดค่ะ และ ภาษาจีน
ให้เทคนิคการสอนกับผู้ปกครอง ปรึกษา ให้คำแนะนำ…

ลักษขณา หลีเกียรติอนันต์

150 บาท/ชม1 รีวิว

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

มีประสบการณ์สอนภาษาจีนขั้นพื้นฐานตั้งแต่เด็กชั้นประถมถึงคนทำงาน
สอนภาษาจีนเพื่อนการทำงานในโรงแรม โดยสอนพนักงานที่โรงแรมเดอะฟร้อนท์วิลเลจ และมีคลาสสอนเดี่ยวสอนแยกที่บ้านของผู้เรียน
สอนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าสำหรับพนักงานในร้านค้าปลอดภาษีที่บริษัทคิงพาวเวอร์ดิวตี้ฟรี
สอนติวสอบ HSK 1-5…

นางวรากร แซ่เอี๋ยว

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

เป็นครูมา ๒๒ ปี สอนภาษาไทย ปกติจะสอนนักเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ และสอนตัวต่อตัว ทั้งที่โรงเรียนกวดวิชาและที่บ้าน หรือบ้านนักเรียน คุณครูจะดูขอมูลนักเรียน และทดสอบระดับความรู้ของนักเรียนก่อนเรียน เพื่อจะได้จัดระดับและลำดับการเรียนการสอนได้ถูกต้อง และทุกครั้งครูจะต้องถามความต้องการของผู้เรียนก่อนเสมอว่า…

Anita laji

1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางสาวอนิต้า หล้าจิ จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์ เอกวิทยาศาสตร์ เกียตรนิยมอันดับหนึ่ง ประสบการณ์ทำงานเป็นติวเตอร์ มากกว่า 7 ปี ทั้งแบบติวเตอร์ตัวต่อตัว,แบบจัดกลุ่มสอนเฉพาะเรื่อง,สอนในโรงเรียนกวดวิชาและวิทยาการรับเชิญกิจกรรมวิทยาศาสตร์
—เน้นการสอนแบบเชื่อมโยงความรู้เดิมเข้ากับความรู้ใหม่…

T.ONE

ภูเก็ต

รับสอนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านหรือนอกสถานที่
รับสอนพิเศษ
* วิชา ภาษาอังกฤษ = ปฐมวัย,ป.1-ป.4
* วิชา ภาษาไทย = ปฐมวัย (ฝึกอ่าน/เขียน),ป.1-ป.4
* วิชา คณิตศาสตร์ = ปฐมวัย,ป.1-ป.2
เป็นรายเดือน/รายชั่วโมง สนใจสอบถามรายละเอียดได้ครับ

ชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์ (ชาญ)

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

เภสัชกรผู้รักงานสอนเป็นชีวิตจิตใจ อยากทำให้น้องๆ ที่เป็นคนรุ่นใหม่ ได้มีอนาคตที่ดีและดียิ่งขึ้น ด้วยความรู้ ประสบการณ์ และเทคนิคมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงๆ แบบที่หาไม่ได้จากที่อื่น
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: เภสัชศาสตร์
เภสัชกร โปรแกรมเมอร์

ครูพี่สา

1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

📝📕📗รับสอนพิเศษ❤️📑📘📙
📌ประถม1-6 : วิทยาศาสตร์, Eng-Sci, คณิตศาสตร์, ดูแลการบ้าน
📌มัธยมต้น : เคมี, ฟิสิกส์, ชีวะ วิทย์ทั่วไป, Eng-Sci
📌มัธยมปลาย : ฟิสิกส์
📌รับติว กพ : คณิต, ภาษาอังกฤษ

กุ้ง รุศดา

สอนออนไลน์ ภูเก็ต

สวัสดีค่ะ ชื่อกุ้งค่ะ มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในประเทศออสเตรียมากว่า 10ปี และได้สอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศในฐานะภาษาที่สองในสถาบันชั้นนำของประเทศออสเตรีย ยินดีสอนทั้งภาษาไทยและภาษาเยอรมันค่ะ รับสอนออนไลน์นะค่ะ
สำหรับคอร์ส A1,A2 รับสอนช่วงเดือนกค.นี้นะค่ะ กรุณาจองมาทางอีเมลล์นะค่ะ…

YingJirachaya

ภูเก็ต

ดิฉันจบปริญญาตรี​จากคณะศึกษาศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ภาควิชาการสอนภาษาไทยระดับมัธยม​ มีความรู้ความสามารถด้านการสอน​ภาษาไทย​มาเป็นเวลากว่าสิบปี​ รับสอนวิชาภาษาไทย​ หลักภาษา​ การใช้ภาษา​เพื่อการสื่อสาร​ เพื่อใช้สอบหรือพัฒนาทักษะการฟัง พูด​ อ่าน​ เขียน​ ให้นักเรียน​ และบุคคลทั่วไป​…