เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

นุชจรินทร์ ภู่อร่าม

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ นักเรียนทึ่น่ารักทุกๆคน ครูนุชนะคะ หากนักเรียนคนไหนสนใจเรียนกับครูนุช ครูก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษง่ายๆให้เลยค่ะ ทั้งเด็กที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานเลยค่ะ. สอนด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย ครูเน้นการสอนที่สนุก ไม่เครียด และ เป็นกันเองค่ะ.เพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่กังวล ไม่เกร็งและกล้าพูดกล้าถาม นักเรียนสามารถถามครูได้ทุกเข้อสงสัยในภาษาอังกฤษ ครูยินดีช่วยแนะนำทุกคำถามและทุกกรณี เพื่อนักเรียนจะได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นไว้แข่งกับคนอื่นๆ ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ. จะได้มีงานทำที่ดีๆ ทำและมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยค่ะ ครูรับสอนตั้งแต่


กีรติญา ไชยลังกา

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

สอนสนุก ทำแบบฝึกหัดควบคู่กับการเรียน


Tutor P'Bo @ChiangMai

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นิสาลักษณ์ ศรไชย

ออนไลน์: วันนี้

สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาไทย(สำหรับชาวต่างชาติ)

มีประสบการณ์สอนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กอนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบโทอิค ไปจนถึง ผู้ใหญ่ที่ต้องการสนทนาได้ในชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน
สอนได้ทั้งตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และรับอบรมภาษาและทักษะอื่นๆให้กับพนักงานในบริษัทและองค์กรทั่วไป

ผู้สอนดีกรีจบ ป.โท ออสเตรเลีย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ป.ตรี ภาษาจีนธุรกิจ
มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหลายปี

สอนเป็นกันเอง เน้นผลลัพธ์ที่ผู้เรียนต้องการเป็นหลักค่ะ :)
เรียนกับคุณครูโบ นอกจากจะได้เนื้อหาภาษาแล้ว ยังเน้นสำเนียงแบบเจ้าของภาษาด้วยนะคะ


ศศิวิมล แก้วดี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศศิวิมล แก้วดี

สวัสดีค่ะครูชื่อครูพี่ยิวนะคะ สอนพิเศษระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษามากว่าหกปีแล้วค่ะ อีกทั้งยังสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติมากว่าเกือบสิบปี อีกทั้งยังสอนภาษาตัวต่อตัวแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน กศน. เรียนกับครูพี่ยิวสนุกค่ะเนินการสอนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอนแกรมมาร์แบบเห็นภาพเข้าใจชัดเจน ซึงสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำข้อสอบโดยไม่เน้นการท่อง เน้นการใช้สื่อต่างๆที่น่าสนใจเช่น เพลง หนัง และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ครูพี่ยิวจบการศึกษาจากมาหวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรต่างชาติและเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาก่อน


pakkavadee kunasangkam

สอนสนุกเป็นกันเอง เน้นการนำไปใช้ สอนแบบประยุกต์กับสิ่่งรอบตัว เกมการละเล่น

นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาเอกสารสนเเทศศึกษา ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาโทการสื่อสารมวลชน


นางสาวภัทรวดี สามัคคี

ออนไลน์: วันนี้

การศึกษาระดับมัธยม เรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิตตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาไทย ม.เชียงใหม่
อุปนิสัย : เป็นคนใจดี ใจเย็น รักเด็ก ชอบคุยกับเด็กๆ


นันทภพ อินเทพ

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีครับ นนนครับ ยินดีต้อนรับสู่โลกการเรียนรู้ภาษาไทยให้สนุก
-เรียนภาษาไทยอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ
-เคล็ดลับการเรียนภาษาไทยให้สนุก
-มีประสบการณ์สอนเด็กประถม และมัธยมต้น ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
-เคยสอนน้องหลายคนจนสามารถเพิ่มเกรดภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนได้
ผู้ปกครองเห็นพัฒนาการในการเรียน และน้องมีความชอบในการเรียนมากขึ้น
-ตัวผู้สอนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ใจดี จึงทำให้น้องๆและผู้ปกครองหลายคนเกิดความชอบ และแนะนำให้กับใครอีกหลายๆคนค่ะ
-มีเทคนิคการทำข้อสอบที่นำมาจากประสบการณ์จริงและที่ได้เรียนมาของตัวผู้สอนเอง
-มีความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี ตั้งแต่หลักไวยากรณ์


พรชิตา อินถา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

พรชิตา อินถา

ออนไลน์: วันนี้

สวัสดีค่ะ
ชื่อครูน้ำฝนนะคะ
กำลังศึกษาอยู่ที่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชั้นปีที่ 3
รางวัลชนะเลิศ การคัดลายมือ
การแต่งกลอนสด
ประวัติการสอน ภาษาไทย ม.6 , GAT เชื่อมโยง ม.6 , ภาษาไทย ป.3, ภาษาไทย ป.1 , ภาษาไทย อ.3


Thidarat pratumthin

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ธิดารัตน์ ประทุมถิ่น

ออนไลน์: วันนี้

จบการศึกษาสาขาจิตวิทยา ธรรมศาสตร์ ใช้ความรู้จิตวิทยาการเรียนรู้-จิตวิทยาพัฒนาการร่วมในการสอน

ทั้งวิชาการ ทักษะแก้ปัญหา เชาวน์ปัญญา อ่านเขียน คณิตศาสตร์ เด็กเล็ก เน้นกระตุ้นพัฒนาการ-พูดสื่อสาร-ปรับพฤติกรรม ระเบียบวินัย อารมณ์ สมาธิ การศึกษาพิเศษ


นางสาวผ่องพรรณ ดีวงษ์มาศ

ออนไลน์: วันนี้

ปัจุบันกำลังศึกษาคณะศึกษาศาสต์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่สอง มีประสบการณ์ในการสอนพิเศษตัวต่อตัว สอนเข้าใจว่า สอนสนุกมีแบบฝึกหัดควบคู่การสอน


ครูพี่มิ้นท์ (Tutor Mint)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

มณีรินทร์ ทะนันชัย

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษและภาษาไทย ในระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายรวมถึงผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสอบหรือทำงาน ทั้งแบบกลุ่มและแบบตัวต่อตัว
-ระดับชั้นอนุบาล : เน้นเตรียมความพร้อม เพื่อให้เด็กเข้าใจในชั้นเรียนมากขึ้น การเรียนเป็นไปตามระดับของนักเรียน ไม่กดดันและทำให้เด็กเครียด
-ระดับประถมศึกษา : เน้นการสื่อสาร คำศัพท์ที่จำเป็นต้องใช้ นักเรียนสามารถนำแบบเรียนในโรงเรียนมาในคลาสได้ การเรียนขึ้นอยู่กับความสามารถของนักเรียน ไม่ยัดเยียด ยืดหยุ่นได้
-ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและปลาย : สอนตามความต้องการของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นปูแกรมม่าพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น Conversations


กันธชา. อุ่มมี

ออนไลน์: วันนี้

รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทยนะคะ.ตั้งแต่ อนุบาล- ม.3. ค่ะ รับติวข้อสอบ สอนหลักไวยากรณ์ หรือช่วยสอนให้อ่านออก เขียนได้ มีประสบการณ์สอนหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากสถาบันเกรดเอ สามารถไปสอนนอกสถานที่ หรือที่บ้านของผู้เรียนได้ สนใจถามรายละเอียดก่อนได้นะคะ ยินดีค่ะ☺😊😀


รวิพร เพิ่มพูนมงคลชัย

สามารถสอนได้ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาสังคม ค่ะ


นางสาวทิพวรรณ พิราโสภา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทิพวรรณ พิราโสภา

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวทิพวรรณ พิราโสภา
ชื่อเล่นครูจอยค่ะ
มีประสบการณ์สอนที่ YMCA , SMART IT และรับสอนพิเศษช่วงหลังเลิกเรียน จันทร์ ถึง ศุกร์ และวันเสาร์ อาทิตย์ ค่ะ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ


อัญญ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อัญญ์ภักษ์ฐิตา หล้าสกุล

ออนไลน์: วันนี้

เรียนไม่เครียด สบายๆ เต็มไปด้วยเทคนิค และวิธีการเข้าใจง่าย ด้วยประสบการณ์การสอนพิเศษและทำงานรับราชการครูกว่า5ปี ดีกรี เกียรตินิยมอันดับ1 ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สอนภาษาไทย :อ่านออกเขียนได้ ติวสอบ onet gatเชื่อมโยง ติวสอบเข้ามหาลัย รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ
ช่วงนี้สะดวกสอนพิเศษ เสาร์-อาทิตย์


Kuk

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

ครูกุ๊กอยากสอนภาษาไทยให้เด็กนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้จริงๆ อยากสอนด้วยใจ นิสัยส่วนตัวเป็นคนใจดี มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีเคล็ดลับสนุกๆมาสอนให้นักเรียนนะคะ


Kurying

ออนไลน์: วันนี้

ครูหญิง สอนภาษาไทย และ สังคมศึกษา ติดต่อได้ทาง ID : Line:pattra2209


Queen

ออนไลน์: วันนี้

คุณครูควีน รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์ ภาษาไทย สำหรับเด็กประถมค่ะ

จบสาขา ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสบการทำงาน 2 ปี และมีใบประกอบวิชาชีพค่ะ


ครูฝน

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

น้ำฝนค่ะ จบมนุษย์ ภาษาไทย มช
รับสอนภาษาไทยให้กับน้องๆระดับชั้นประถมถึงมัธยมค่ะ
เนื้อหาที่เรียนขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าต้องการเน้นทักษะด้านใด หรือจะเน้นการทำข้อสอบก็ได้ หรือจะให้ครูเป็นคนจัดบทเรียนให้ก็ได้

สถานที่ ในตัวเมืองเชียงใหม่ หรือหากเป็นต่างอำเภอจะพิจรณาอีกทีนะคะ

แล้วมาเรียนด้วยกันนะคะ^^นางสาวภัทรพร ดีรัศมี

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

ลำพูน
DoneMaster © 2014-2017