เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

คุณครูสอนภาษาไทยที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

นุชจรินทร์ ภู่อร่าม

สวัสดีค่ะ นักเรียนทึ่น่ารักทุกๆคน ครูนุชนะคะ หากนักเรียนคนไหนสนใจเรียนกับครูนุช ครูก็จะสอนตั้งแต่เริ่มต้นพื้นฐานของภาษาอังกฤษง่ายๆให้เลยค่ะ ทั้งเด็กที่มีพื้นฐานและไม่มีพื้นฐานเลยค่ะ. สอนด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย ครูเน้นการสอนที่สนุก ไม่เครียด และ เป็นกันเองค่ะ.เพื่อให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลายไม่กังวล ไม่เกร็งและกล้าพูดกล้าถาม นักเรียนสามารถถามครูได้ทุกเข้อสงสัยในภาษาอังกฤษ ครูยินดีช่วยแนะนำทุกคำถามและทุกกรณี เพื่อนักเรียนจะได้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แน่นไว้แข่งกับคนอื่นๆ ตอนเข้ามหาวิทยาลัยเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตค่ะ. จะได้มีงานทำที่ดีๆ ทำและมีโอกาสไปทำงานในต่างประเทศได้ด้วยค่ะ ครูรับสอนตั้งแต่


กีรติญา ไชยลังกา

สอนสนุก ทำแบบฝึกหัดควบคู่กับการเรียน


Tutor P'Bo @ChiangMai

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

นิสาลักษณ์ ศรไชย

สอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกลาง และภาษาไทย(สำหรับชาวต่างชาติ)

มีประสบการณ์สอนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กอนุบาล ประถม มัธยม สอบเข้ามหาวิทยาลัย สอบโทอิค ไปจนถึง ผู้ใหญ่ที่ต้องการสนทนาได้ในชีวิตประจำวัน หรือการทำงาน
สอนได้ทั้งตัวต่อตัว หรือกลุ่มเล็ก กลุ่มใหญ่ และรับอบรมภาษาและทักษะอื่นๆให้กับพนักงานในบริษัทและองค์กรทั่วไป

ผู้สอนดีกรีจบ ป.โท ออสเตรเลีย สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
ป.ตรี ภาษาจีนธุรกิจ
มีประสบการณ์ใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกและทำงานร่วมกับชาวต่างชาติหลายปี

สอนเป็นกันเอง เน้นผลลัพธ์ที่ผู้เรียนต้องการเป็นหลักค่ะ :)
เรียนกับคุณครูโบ นอกจากจะได้เนื้อหาภาษาแล้ว ยังเน้นสำเนียงแบบเจ้าของภาษาด้วยนะคะ


ศศิวิมล แก้วดี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศศิวิมล แก้วดี

สวัสดีค่ะครูชื่อครูพี่ยิวนะคะ สอนพิเศษระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษามากว่าหกปีแล้วค่ะ อีกทั้งยังสอนภาษาไทยให้แก่ชาวต่างชาติมากว่าเกือบสิบปี อีกทั้งยังสอนภาษาตัวต่อตัวแก่บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียน กศน. เรียนกับครูพี่ยิวสนุกค่ะเนินการสอนที่เอาไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน สอนแกรมมาร์แบบเห็นภาพเข้าใจชัดเจน ซึงสามารถเอาไปปรับใช้ในการทำข้อสอบโดยไม่เน้นการท่อง เน้นการใช้สื่อต่างๆที่น่าสนใจเช่น เพลง หนัง และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

ครูพี่ยิวจบการศึกษาจากมาหวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการณ์การทำงานกับองค์กรต่างชาติและเคยใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาก่อน


pakkavadee kunasangkam

สอนสนุกเป็นกันเอง เน้นการนำไปใช้ สอนแบบประยุกต์กับสิ่่งรอบตัว เกมการละเล่น

นักศึกษาชั้นปีที่4 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิชาเอกสารสนเเทศศึกษา ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิชาโทการสื่อสารมวลชน


ฟาฟา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

สุธิมา ธรรมมัง

มีวิดิโอ

พี่ชื่อ ฟา พี่เรียนอยู่ ม.เชียงใหม่ กำลังศึกษา อยู่คณะวิจิตรศิลป์ และ ก่อนนี้พี่เพิ่งเรียนจบผู้ช่วยพยาบาล "เป็นกันเอง สอนสนุก ตลก ใจดี สอนไม่เครียด "
ชั่วโมงละ 250 บาท 2 ชั่วโมง 500 บาท 2.30 ชั่วโมง 600 เรียนเป็นคอร์ส 3000 บาท 18ชั่วโมง
รับสอน สังคมศาสตร์ ประถม ม.ต้น สอนความรู้ทั่วไป,ความรู้พื้นฐาน,เรียนล่วงหน้า
-วิชากฏหมาย การปกครอง -เอเชียศึกษา -สังคมศึกษา -ประวัติศาสตร์ -ภูมิศาสตร์ -หน้าที่พลเมือง -ศาสนา พุทธศาสนา -เศรฐศาสตร์
รับสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป ป.1-ป.6
รับสอนศิลปะ ทั่วไป- สอนวาดรูป - สอนระบายสี สีชอล์ค สีไม้ สีน้ำ สีโปสเตอร์ - สอนงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ // รับสอนตั้งแต่ อายุ 2


นันทภพ อินเทพ

สวัสดีครับ นนนครับ ยินดีต้อนรับสู่โลกการเรียนรู้ภาษาไทยให้สนุก
-เรียนภาษาไทยอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ
-เคล็ดลับการเรียนภาษาไทยให้สนุก
-มีประสบการณ์สอนเด็กประถม และมัธยมต้น ทั้งแบบตัวต่อตัว และแบบกลุ่ม
-เคยสอนน้องหลายคนจนสามารถเพิ่มเกรดภาษาไทยและภาษาอังกฤษภายในโรงเรียนได้
ผู้ปกครองเห็นพัฒนาการในการเรียน และน้องมีความชอบในการเรียนมากขึ้น
-ตัวผู้สอนมีความเป็นกันเอง สนุกสนาน ใจดี จึงทำให้น้องๆและผู้ปกครองหลายคนเกิดความชอบ และแนะนำให้กับใครอีกหลายๆคนค่ะ
-มีเทคนิคการทำข้อสอบที่นำมาจากประสบการณ์จริงและที่ได้เรียนมาของตัวผู้สอนเอง
-มีความเข้าใจในภาษาไทยเป็นอย่างดี ตั้งแต่หลักไวยากรณ์


วิชญา ผิวคำ

ครูน้ำผึ้ง ^^ ปริญญาเอกทางด้านหลักสูตรและการสอน
ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษ มช. เชี่ยวชาญด้านการสอนระดับปฐมวัย และประถมศึกษา
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาไทยสำหรับเด็ก
ทบทวนบทเรียนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
ทบทวนหลักไวยกรณ์ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการสอบเข้าและเรียนต่อ


Patsakarn Jumrat (Pinkie)

ชื่อ : นางสาวพรรษกาญจน์ จำรัส
ปัจจุบัน :นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกรดเฉลี่ย 3.49
การศึกษาระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนพะเยาพิทยาคม แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส เกรดเฉลี่ย 3.58
สอบผ่านการคัดเลือกโครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ (โควตาภาคเหนือ) อันดับที่ 4 (คะแนน472/800) จากผู้สอบ 1032คน (รับ10คน)
คะแนนonetวิชาภาษาไทย 79.25/100 คะแนน


ศิริรัตน์ คุณยศยิ่ง

สวัสดีคะ ครูปู นะคะ ปัจจุบันรับราชการครูที่เชียงใหม่ สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านการสอนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 8 ปี สามารถสอนเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาเน้นการอ่านการเขียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ #ถนัดสอนเด็กประถม
เบอร์โทรศัพท์ 099-7596220
ID Line : smilepou
Facebook : siri kunyochying


Kruboom

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ศุภภัสสร ส่วยนุ

รับสอนวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ด้านหลักภาษา การสื่อสารทักษะการอ่านและฟัง


จันจิรา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จันจิรา วิทยาบำรุง

สวัสดีค่ะทุกคน ชื่อ จันจิรา นะคะ หรือเรียกสั้นๆว่า จิรา, อายุ 23 ย่าง 24 ปีค่ะ, สำหรับน้องๆ เพื่อนๆหรือพี่ๆคนไหน อยากที่จะเรียนภาษาไทยเพิ่มเติมและร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่สนุกสนาน เป็นกันเอง ยินดีให้คำปรึกษานะคะ


นางสาวทิพวรรณ พิราโสภา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทิพวรรณ พิราโสภา

สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวทิพวรรณ พิราโสภา
ชื่อเล่นครูจอยค่ะ
มีประสบการณ์สอนที่ YMCA , SMART IT และรับสอนพิเศษช่วงหลังเลิกเรียน จันทร์ ถึง ศุกร์ และวันเสาร์ อาทิตย์ ค่ะ สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ


ปวีณา วิศรีใจ

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปวีณา วิศรีใจ

ชื่อ ปวีณา วิศรีใจ อายุ 23 ปี ศึกษาอยู่คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย อยู่ชั้นปีที่ 5 เป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์


Kannika

Teach thai for foreigners
Experience 14 years


Kru Aor

- ประสบการณ์สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษากว่า 12 ปี ในโรงเรียนนานาชาติ
- การสอนฟัง พูด อ่าน เขียน สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องการสอบเพื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทย


Kru view

รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทยและการบ้านทั่วไปทุกรายวิชาระดับประถมศึกษา ครูใจดี มีเทคนิคที่หลากหลายให้นักเรียนไม่เบื่อวิชาภาษาไทยอีกต่อไปค่ะ


Rattana

Hello,I m Rattana a private Thai teacher teaching Thai one to one in Chiangmai.I had experience in teaching Thai for foreigner more than 3 years.I can teach all levels at your located.I can teach you home,office or coffee shop.My tuition fee is 300THB per 1 hrs.
For more information please contact.


Sirirat Jenthaisong

Hello, I'm Mai. I'm a Thai teacher, I teach Thai to foreigner for 3 years.
In this 3 years, I help many foreigner who interested can speak Thai.
Believe in me I can help you to speak Thai.


Teacher kim

คุณเรียนกับฉัน สิ่งที่คุณจะได้
1.รู้คำศัพท์ภาษาไทยมากขึ้น
2.สามารถสนทนาโต้ตอบได้
3.สามารถฟังและเข้าใจภาษาไทยมากขึ้น
4.การเรียนการสอนของฉันมีทั้งสาระและความสนุกสนาน และผู้เรียนจะไม่เครียดและรู้สึกผ่อนคลาย

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

ลำพูน
BestKru © 2014-2017