เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปี่ที่1 มีประสบการณ์ในการรับจ้างสอนพิเศษมาแล้วค่ะ สอนพิเศษวิชาวิทยาสตร์ม.ต้นและวิชาภาษาไทยเน้นหลักภาษาและการสื่อสาร เคยสอนเด็กที่มีปัญหาด้านภาษาไทยให้อ่านหนังสือได้สะกดคำเป็น สามรถนัดเรียนตัวต่อตัวได้ถ้าอยู่ในบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่และสามารถสอนออนไลน์ได้

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว