เรียนภาษาไทย นครราชสีมา ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูโค้ก

300 บาท/ชม3 รีวิว

นครราชสีมา

ครูสอนวิชาภาษาไทย โรงเรียนบุญวัฒนา ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี จบการศึกษาเฉพาะทาง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกียรตินิยมอันดับ 2.
ประสบการณ์ด้านการสอน
- สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
- สอนภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
- สอนภาษาไทยนักเรียนอินเตอร์ โรงเรียนนานาชาติ

"แก้มแก้ม"

1 รีวิว

นครราชสีมา

วิชาที่รับสอน : ภาษาอังกฤษตั้งแต่ปูพื้นฐาน / ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา / ภาษาไทย / ชีววิทยาม.ต้น / ดาราศาสตร์ / ธรณีวิทยา / คณิตศาสตร์ประถมปลาย-มัธยมต้น
Profile ด้านวิทยาศาสตร์
- สอบได้ทุนพสวท. ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สอบผ่านเปอร์เซ็นไทล์ที่80 ของทุนพสวท.ในรอบสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- สอวน.ค่าย1…

นางสาวพนิดา ทองสุข

นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อนางสาวพนิดา ทองสุข อายุ 22 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ค่ะ
ดิฉันมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นครู แต่ด้วยสาขาที่เรียนมาทำให้ดิฉันต้องเรียนต่ออีก 2 ปีถึงจะได้ใบประกอบวิชาชีพครูและจะสามารถสอบบรรจุได้…

Supawee

นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวสุภาวี วงษ์หมอ นะคะ ชื่อเล่นชื่อ วี ค่า ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 4 รับงานสอนทั้งวิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาไทย ทุกระดับชั้นค่ะ ตั้งแต่ประถม-มัธยมปลาย ไม่ว่าจะเรียนเพื่อเพิ่มเกรด เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นต่างๆ…

นางสาวปทุมมาศ ฉิมทะเล

นครราชสีมา

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาภาษาไทย ครุศาสตร์
ปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา
ปัจจุบัน รับราชการครู สอนในรายวิชาภาษาไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
คุณครูใจดียินดีให้ความรู้อย่างเต็มความสามารถค่ะ...ครูกุ๊กกิ๊ก

จิราวรรณ อุ่นละมัย

2 รีวิว

นครราชสีมา

-ครูสอนเสริมทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีปัญหาในการอ่านและเขียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา
- ครูสอนทักษะคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ สำหรับเด็กประถม มัธยม และคนวัยทำงานทั่วไป
-ครูสอนเสริมทักษะศิลปะ วาดเขียน และงานประดิษฐ์ เพื่อฝึกสมาธิและพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์

ชนัณฎ์คภัสร์ ชัยมงคลธัมสณ์

สอนตัวต่อตัว

สวัสดีค่ะ ชื่อเล่นครูณัม หรือเรียกครูณรัลย์ ก็ได้ค่ะ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
- ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนบัณฑิตน้อย 2 อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
- มีประสบการณ์การสอนทั้งในโรงเรียนรัฐและเอกชน…

B_Bell

นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ เบล นะคะ มาเรียนภาษาไทยด้วยกันนะ มีประสบการณ์ด้านการศึกษา และการสอนค่ะ และมีประสบการณ์ด้านการสอนในโรงเรียน ทั้งประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในวิชาต่างๆ ทั้งภาษาไทยและสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ในสถานศึกษา

Supassara Sonjasai

นครราชสีมา

หากมองหาการเรียนภาษาอังกฤษที่มีความหลากหลาย เข้าใจง่าย และได้รับประสบการณ์
ภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่เรื่องยาก ถ้าคุณเรียนกับเรา
#ประสบการณ์
- เป็นยุวทูตฯของมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 9
- เป็นล่ามอาสาสมัครและครูอาสา ร่วมกับทหาร Cobra Gold 2018 ในจังหวัดนครราชสีมา

หนึ่ง วัชรากร

สอนตัวต่อตัว

ติวเตอร์จบใหม่ไฟแรงจากสาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ เป็นคนชอบอ่านหนังสือ ทั้งไทยทั้งอังกฤษ สำบัดสำนวนเยอะ!
เคยเป็น storyteller ให้กับ ghost2561
และทีมคิวเรเตอร์ของ TEDxYouth2018
ผลคะแนน TOEIC ไม่ได้เก๋มาก เมื่อ FEB2019 ที่ 780
ผล TUGET ก็ไม่ได้สวยมากเมื่อ SEP2019 ที่ 680

nana deedeejung

นครราชสีมา

สอนวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษพื้นฐานให้กับเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านภาษาที่ดี มีการเรียนการสอนแบบบูรณาการ รวมไปถึงการประดิษฐ์ผลงานต่างๆจากวัสดุเหลือใช้ เช่นหน้ากาก ตุ๊กตากระดาษ ดอกไม้ เป็นต้น ช่วยให้เด็กๆมีความคิดสร้างสรรค์

นางสาวจินต์จุฑา อุ่นใจ

1 รีวิว

นครราชสีมา

• วิชาภาษาไทย อนุบาล 3 นักเรียนโรงเรียนแสงโสม (กทม.)
• วิชาภาษาไทย ป.1 นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า (กทม.)
• วิชาภาษาไทย ป.4 นักเรียนโรงเรียนเลิศหล้า (กทม.)
• วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ เซนท์ดอลมินิกซ์
• วิชาภาษาไทย ป.2 นักเรียนโรงเรียนนานาชาติ เซนท์ดอลมินิกซ์

Kru som

นครราชสีมา

สอนพิเศษวิชาภาษาไทย 📖การอ่าน 📝การเขียน ♥หลักภาษา 🎈วรรณคดี 💕พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ทั่วไป และการบ้านที่ได้จากทางโรงเรียน📚 ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Facebook 💙 Line 💚 Zoom👤 ชั่วโมงละ 150฿
ช่วงเวลาในการเรียนตกลงตามสะดวกทั้งครูและนักเรียน ⏳
(สามารถใช้เบอร์โทรศัพท์แอดไลน์ครูมาได้นะคะ)…

สุริฉันท์ เขียววิลัย

นครราชสีมา

อายุ19ปี ศึกษาวิชาการบัญชี ที่วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา ควบคู่กับวิชาการทั่วไปโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยนครราชสีมา
มีประสบการณ์ฝึกงานในระบบธนาคาร ธ.ก.ส. และฝ่ายอำนวยการฯ ที่กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนภาค3
<<<<>>>เป็นคนน่ารัก เข้ากับเด็กง่ายค่ะ ค่าจ้างไม่แพงหาพอเป็นรายได้พิเศษเล็กๆน้อยๆค่ะ…

สถาบันกวดวิชาฟิวเจอร์บ้านเกาะ นครราชสีมา

นครราชสีมา

วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ
เน้นปรับพื้นฐาน ฝึกทำโจทย์ แนวข้อสอบ เรียนเสริม เพิ่มเกรด เรียนเนื้อหาล่วงหน้า
เน้น คิด วิเคราะห์ พัฒนาทักษะ

กวดวิชาบ้านครูมดโคราช

นครราชสีมา

ติวเข้ามหาลัย กวดวิชา เรียนพิเศษเรียนภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน โดยอาจารย์เจ้าของภาษา รับตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ปริญญาโท-ผู้ใหญ่วัยทำงานทั่วไปคะ
ชื่อสถาบันติวเตอร์:
กวดวิชาบ้านครูมดโคราช
ข้อมูลส่วนตัว:
สถานศึกษา: NIDA

Tutor Lara

สอนตัวต่อตัว

ชื่อ ลาร่าค่ะ
เอกภาษาอังกฤษ ประสบการณ์ไปเวิร์คที่เมกา ปี2012 & 2014 (Disney Internship)
พูดภาษาอังกฤษสำเรียงอเมริกัน
รับติวภาษาอังกฤษ ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน
ระดับอนุบาล-วัยทำงาน

กัญญารัตน์ วิมลศิลป์

นครราชสีมา

สวัสดีค่ะ ชื่อเมย์ค่ะ เรียนวิศวะมทส.ปี1ค่ะ รับสอนวิชาภาษาไทย วิทยาศาสตร์(เคมี ชีวะ) รับสอนGatเชื่อมโยง สังคมค่ะ สอนระดับชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่5ค่ะ รับสอนทุกพื้นที่ในโคราช สนใจติดต่อ id:fucxzshutdown

ปลา ธัญพิชชา

นครราชสีมา

👉🏻 ดิฉันคือนักศึกษาวิชาชีพครู (กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
👉🏻 ระดับนักเรียนที่สามารถสอนได้ : อนุบาล/ประถมศึกษา
👉🏻 สถานที่นัดเรียนตามห้างสรรพสินค้า คาเฟ่/ร้านกาแฟ หรือบ้านพักส่วนตัวของนักเรียนค่ะ
👉🏻 สะดวกให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา…

พี่วาฮาเฮ

1 รีวิว

นครราชสีมา

รับสอน (ตัวต่อตัว/ออนไลน์)
- BasicCourse ปูพื้นฐาน 1500.-/10ชม.
- Grammar Course หลักไวยากรณ์
-Conversation Course สนทนาในชีวิตประจำวัน
- Thai for foreigner 250.-/1 hour
นิสัยส่วนตัว : เรียนสนุก ลุกนั่งสบาย แฮร่!!ไม่ใช่ ไม่เครียด สายบันเทิง 🤘เน้นผลลัพธ์ ❤
มาเรียนกับพี่กันนะเด็กๆ 🤗

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่นครราชสีมา

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอังกฤษ
ภาษาเกาหลี