จบการศึกษาปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษา
ไทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงาน / รางวัล / อื่นๆ :
- เกียรตินิยมอันดับ 1
- นักเรียน ม.6 ที่ผ่านการติว สอบเข้ามหาวิทยาลัยและคณะที่ต้องได้ เช่น อักษร จุฬา, บริหาร มช, เศรษฐศาสตร์ มช เป็นต้น
- นักเรียนที่ติวภาษาไทยส่วนใหญ่ได้คะแนน O-NET 80 ขึ้นไป และวิชาสามัญได้คะแนน 70 ขึ้นไป
- นักเรียนที่ติวสังคมส่วนใหญ่ได้คะแนน O-NET 60 ขึ้นไป และ วิชาสามัญ 50 ขึ้นไป
- นักเรียนที่ติว GAT เชื่อมโยงส่วนใหญ่ได้คะแนนเต็ม 150 คะแนน
ประวัติการสอน :
- ติวสอบเข้าม.1 ร.ร.ยุพราช
- ติวสอบเข้าม. 4 ร.ร. มงฟอร์ต เชียงใหม่
- สอนเพิ่มเกรดภาษาไทย ม.4 - 6 ร.ร. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
- สอนเพิ่มเกรดภาษาไทย ป.1 - ม.3 รร.พิชัย เชียงใหม่
-สอนคณิตศาสตร์ ม.2 - 3 รร. นานาชาติอเมริกันแปซิฟิก
- ติวสอบ O-NET ภาษาไทยและสังคม ม.6 ร.ร. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล
- ติวสอบ GAT และ วิชาสามัญ ภาษาไทยและสังคม ม.6 ร.ร. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงเรียนเรียนพะเยาพิทยาคม เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- สอนเพิ่มเกรดภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทย์ อังกฤษ สังคม ป.1 - 6 ร.ร. อนุบาลเชียงใหม่
- สอน Math และ science ป.1 - 3 EP ร.ร. อนุบาลเชียงใหม่

สอนออนไลน์ พะเยา

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว