เรียนภาษาไทย หาดใหญ่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

อุมาพร สุวรรณรัตน์

 • 6 รีวิว
 • สงขลา

- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันทำงานในแวดวงการศึกษา
- เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี
- เน้นสอนเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ / ไม่เน้นท่องจำ

ครูพี่เฟิร์น

 • 28 รีวิว
 • สงขลา

ชื่อ นางสาวมานิสา แก้วเสน
-ชื่อเล่น เฟิร์น
-สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
-เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 3.91
-กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Warwick ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

ขวัญ จิรารัตน์

 • สงขลา

สวัสดีค่ะ ชื่อพี่ขวัญ จิรารัตน์ นะคะ อายุ 27 ปี
จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสอนการบ้าน และสอนพิเศษวิชา วิทย์ คณิต อังกฤษ สำหรับน้องๆ ชั้น อ.1-ป.6 ค่ะ
คุณแม่หรือน้องๆท่านใด สนใจพูดคุยกันได้นะคะและทดลองเรียนฟรีได้ 1 ครั้งค่ะ

คาลิด บินมะมิง

 • สงขลา

ตั้งแต่วัยเด็ก ตัวผมเกิดและโตในจังหวัดเชียงใหม่ คุณพ่อทำงานกับชาวต่างประเทศมาตลอด เป็นมัคคุเทศก์ จนทำงานในบริษัทญี่ปุ่นทำให้มีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ที่บ้านจึงให้เรียนภาษากับอาจารย์ชาวอเมริกันซึ่งท่านเรียนจบอักษรศาสตร์ จุฬา ทำให้ได้รับความรู้ทั้ง ภาษาไทย และ…

หญิง ศิริลักษณ์

 • สงขลา

รับสอนพิเศษภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สำหรับประถมศึกษา และมัธยมต้น
ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี เกรดเฉลี่ย 3.49 เกียรตินิยมอันดับสอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำลังศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
"สอนเน้นความเข้าใจ…

จูน ถนอมรัตน์

 • สงขลา

รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทย ชั้นป.1-ม.6
เลือกเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
สอนเข้าใจง่าย เก็งทุกข้อสอบ จับจุดได้แม่นยำ
เป็นกันเอง สนุก ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิดการใช้ชีวิต
แนวข้อสอบ เนื้อหาที่เรียน คัดมาโดยเฉพาะและมีมาตรฐาน

ดร.ธัญสุดา ศุภรานนท์ (s.tunsuda.)

 • 6 รีวิว
 • สงขลา

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษค่ะ ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนโครงการ นักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้าโครงการพิเศษโรงเรียนดังในหาดใหญ่ ติวเข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย ติวสอบ GAT, GED สำหรับนักเรียนอินเตอร์ หรือข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET…

วราพร ลี้เลิศล้ำ

 • สงขลา

นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ประสบการณ์การสอนพิเศษประมาณ 4 ปี (เริ่มสอนตั้งแต่ตนเองอยู่ม.6)
โดยรายวิชาที่สามารถสอนได้ คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
รวมไปถึงการเตรียมสอบต่างๆ
มีประสบการณ์สอนทุกระดับชั้น (อนุบาล-มัธยมปลาย)

รัตนา​ กีรติ​ชนา​นนท์​

 • สงขลา

ธนาคาร​ไทยพาณิชย์​ จำกัด​ (มหาชน)​
สาขาปาดังเบซาร์
🔥​ความสามารถ​ด้านภาษา :
สื่อสารภา​ษาอังกฤษ​ได้ระดับดี
.....................................................................

Onpicha Ui

 • สงขลา

สวัสดีค่ะ ครูโอนะคะ
ครูสอนวิชา อังกฤษ
สอนเกี่ยวกับการสนทนา การฟัง การเขียน การอ่าน
เพื่อเพิ่มทักษะในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง
และเพิ่มศักยภาพในการเรียนของน้องๆ

งานสอนภาษา แบบส่วนตัว วัดคอหงส์ Hatyai

 • 8 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

1ใน20อันดับครูสอนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมที่หาดใหญ่และสงขลา
นางสาวกรกฎ สนิทมัจโร 48ปีค่ะ
Korakod Teachercapture
สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
สอนภาษาไทยชาวต่างชาติ ระดับนักเรียน

ภาษาไทยครูตี้

 • สงขลา

ชื่อนางสาวนูรพิตรี ศรีแก้ว เป็นคุณครูสอนวิชาภาษาไทย จบจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศึกษาศาสตร์ เอกภาษาไทย ประวัติการทำงาน ฝึกสอนที่โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) 1 ปี เรียนจบแล้ว ปัจจุบันทำงานที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร จ.สงขลา ระดับมัธยมศึกษา สามารถสอนได้ทั้งระดับประถมและมัธยม…

เอราวัตร ชูหนูขาว

 • สงขลา

-สอนภาษาไทยตั้งแต่ระดับ ป.1-ม.3
-ติวเนื้อหาสอบเข้า ม.1 และ ม.4
-ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี
-เน้นความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ
-สอนได้ทั้งนักเรียนผู้หญิงและผู้ชาย เข้ากับนักเรียนได้ง่าย

ครูก้อย

 • สงขลา

รับสอนพิเศษภาษาไทย รายบุคคล สอนตามบ้านของนักเรียน เฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์ เพราะเป็นข้าราชการครู มีเวลาสะดวกแค่นี้ รับสอนนักเรียนที่เพิ่งเริ่มหัดอ่าน - นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
มีเทคนิคการสอนสำหรับนักเรียนที่อ่านเขียนไม่คล่อง
รับนักเรียน 1-3 คน เท่านั้น ไม่อยากรับมากกว่านี้…

คอลีเยาะ แวนาแว

 • สงขลา

จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยและสังคมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ครูฝึกสอน ร.ร.นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1/2554
ครูฝึกสอน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2/2554

Teacher Medy ครูเมดี้

 • สงขลา

สวัสดีค่ะ หากน้องๆ ท่านไหนมีปัญหาในด้านภาษาอังกฤษ สื่อสาร กับฝรั่งไม่ได้ เกิดความเขินอายทุกครั้ง ประหม่า
พี่เมดี้มีคำแนะนำและสามารถฝึกให้น้องๆ มีความรู้และความสามารถ หรือความมั่นใจที่จะให้น้องๆ ได้กล้า และสามารถสื่อสารได้กับชาวต่างชาติรู้เรื่องแน่นอน 100%
โดยมีเทคนิคง่ายๆ โดยไม่ต้องจำ เน้นทักษะ…

ครูฟี

 • 100 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • สงขลา

ครูฟี #swimming_by_k.fi
ครูฟี สอนศิลปะการต่อสู้ การป้องกันตัว เเละเพื่อการออกกำลังกาย
-ประวัติการศึกษา จบการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชา พลศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
-รับสอนตามหมู่บ้าน,คอนโด,สระว่ายน้ำตามที่ต่างๆ ในหาดใหญ่
-ประสบการณ์สอนว่ายน้ำ5ปีกว่า

pittawat prayoonchuay

 • สงขลา

💡เรียนพิเศษอย่างมีคุณภาพ ✅กับครูผู้สอนที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 4 ปี
✅จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เกียรตินิยมอันดับสอง
✅มีเอกสารการเรียนให้พร้อม
✅เริ่มสอนตั้งแต่ง่ายไปยาก
✅สอนอย่างสนุกสนาน ✅พร้อมเทคนิคการจำที่เน้นความเข้าใจ

ครูต๊ะ

 • สงขลา

-ปริญญาโท หลักสูตรและการสอนภาษาไทย
-ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
-GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง (เต็ม 150)
-รับสอนพิเศษนอกสถานที่
-ประกวดแผนงานโครงการ โรงเรียนหัวแข็ง ติด 1 ใน 10 ของภาคใต้

Bell Belle

 • สงขลา

รับสอนพิเศษ สอนการบ้าน ติวข้อสอบในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย รับสอนรายบุคคลและแบบกลุ่ม รายบุคคลชั่วโมงละ150บาท พิเศษรายกลุ่ม3-5คน ลดเหลือชั่วโมงละ100บาท สอนโดยพี่เบล จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.หาดใหญ่ สถานที่เรียน นัดเรียนในม.อ. สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง

สถานที่ใกล้เคียง

สงขลา

เรียนวิชาอื่นๆที่หาดใหญ่

ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาอังกฤษ