เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่หาดใหญ่

- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันทำงานในแวดวงการศึกษา
- เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี
- เน้นสอนเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ / ไม่เน้นท่องจำ
- สอนจนกว่าจะเข้าใจ ไม่เร่งรัดเรื่องเวลา
- มุ่งเน้นผลสำเร็จของผู้เรียนเป็นสำคัญ
- มีแผนการสอนที่เหมาะกับนักเรียนแต่ละคน
- มีแบบทดสอบนักเรียนก่อนสอน เพื่อการเตรียมวางแผนการเรียนที่เหมาะสมและเกิดผลสำเร็จสูงสุดแก่ผู้เรียน
- เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนของู้เรียนได้อย่างเต็มที่ เพื่อประโยชน์ของผู้เรียน
- รับงานเฉพาะงานที่นักเรียนมีความสนใจและต้องการเรียนอย่างแท้จริง


รับสอนพิเศษวิชาภาษาไทย / สังคมศึกษา ชั้นป.1-ม.6
เลือกเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
สอนเข้าใจง่าย เก็งทุกข้อสอบ จับจุดได้แม่นยำ
เป็นกันเอง สนุก ไม่เครียด สอดแทรกแนวคิดการใช้ชีวิต
แนวข้อสอบ เนื้อหาที่เรียน คัดมาโดยเฉพาะและมีมาตรฐาน

.
อัตราค่าสอน 1 ชม. 250฿ / 1 ชม.ครึ่ง 300฿ / 2 ชม. 400฿
.

ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริญญาตรี : คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาและภาษาไทยประยุกต์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เกียรตินิยมอันดับ 1
มัธยมต้น-ปลาย : โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยสตูล
ประถมต้น-ปลาย : โรงเรียนอนุบาลปัตตานี


-จบปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-มีประสบการณ์การทำวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์,จุลชีววิทยา,เคมี, สันติภาพและความมั่นคง
-มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์


สวัสดีค่ะ ชื่อ ใบไผ่ นะคะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะครุศาตร์ วิชาเอกภาษาไทย
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายที่ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง วิชาเอกนาฏศิลป์ไทยการละคร

สอนวิชาภาษาไทยและนาฏศิลป์ไทยค่ะ

รูปแบบการสอน สอนแบบเป็นกันเอง เน้นการเรียนที่เข้าใจตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน สอนให้อ่านออก-เขียนได้💙

สอนตัวต่อตัว : ชั่วโมงละ 80 บาท
สอนแบบกลุ่ม 2-5 คน : ชั่วโมงละ 50 บาท


สวัสดีค่ะ

ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

ประวัติการเป็นติวเตอร์
เคยติวเคมีระดับมัธยมศึกษา
เคยติวคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
เคยติวภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
เคยติววิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา

อุปนิสัย
มีความใจเย็น ยิ้มง่าย ในการติวเตอร์จะจัดติวไปตามความสามารถของน้อง เรียนรู้ไปด้วยกันได้


สวัสดีค่ะ
ชื่อ น.ส.ศิรินาถ มหาวงศ์ ( ชื่อเล่น ตั๊ก )
เป็นนักศึกษาในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ( SAST ) ขณะนี้กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ค่ะ ( หลักสูตรอินเตอร์ )

**สอนตัวต่อตัว ชั่วโมงละ 200-500 บาท ค่ะ **
** รับสอนเป็นกลุ่มย่อย 2-5 คน ค่ะ
**มีชีทการเรียนการสอนให้ และแบบฝึกหัดครบถ้วนทุกเนื้อหา
** สอนแบบเข้าใจ สามารถนำไปใช้ต่อยอดได้ค่ะ
**สะดวกสอนทั้งใน อ.หาดใหญ่ และ online


สวัสดีค่ะ กำลังศึกษาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ มีประสบการณ์ในด้านภาษาไทย ทั้งคะแนนแกทไทย 150. เก้าวิชาสามัญภาษาไทย 87 คะแนน และประสบการณ์อื่นๆค่ะ


ครูพี่เฟิร์น

หาดใหญ่

ชื่อ นางสาวมานิสา แก้วเสน
-ชื่อเล่น เฟิร์น
-สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
-เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 3.91
-กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Warwick ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยตรัง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์หลักสูตรมหิดลวิทยานุสรณ์
-มีประสบการณ์เข้าค่ายสอวน. เคมี และชีววิทยา ค่ายสอง
-ถนัดด้านวิทยาศาตร์ โดยเฉพาะเคมี และชีววิทยา รวมทั้งคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ
-มีประสบการณ์สอนมากมาย
1.เป็นติวเตอร์สถาบันMAC จังหวัดกระบี่


-จบการศึกษาภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. หาดใหญ่
-มัธยมศึกษาตอนต้น เคยแข่งขัน ในรายวิชาสังคมศึกษา ระดับประเทศ ได้ที่ 4 ของประเทศ
-แข่งขันโรงเรียนในกรมปกครองท้องถิ่น รายวิชาสังคมศึกษากระบี่วิชาการ เหรียญทองอันดับ1 ระดับภาคใต้


📚 LET'S LEARN TOGETHER 🎻

| English | German | French | Chinese | Korean | Japanese | Thai |
| Math | Science | Art | Cello | Piano | Drum |
| Baby | Children | Student School | University |
| Nature | Green | Hiking | Camping |

ครูบัว

ปริญญาโท MBA จากประเทศอังกฤษ (London)

ปริญญาตรี Business Administration จาก Mahidol University International College

มัธยมปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

Certification
Central Saint Martins (London) : Product Design
Le Condon Bleu School (London) : Culinary Course (2004)
University of Victoria, Canada : ESL (1999)
University of Ohio, USA : ESL (1995)
Christchurch


Anuwat.A™️

หาดใหญ่

👨‍💼สวัสดีครับน้องๆ "พี่เอ๋" นะครับ
👨🏻‍🎓การศึกษาสูงสุด ป.โท สาธารณสุขศาสตร์ มธ.
👨🏻‍💻ปัจจุบัน กำลังศึกษาต่อ ป.เอก วิศวกรรมอุตสาหการ มอ.
👉🏻สถานะการทำงาน อาจารย์มหาวิทยาลัย สังกัด สกอ.
------
👍🏻ประสบการณ์ด้านการสอนติวและกวดวิชา 4 ปี
จึงมั่นใจในคุณภาพและความเข้าใจได้แน่นอน
------
สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนติวการบ้าน เพิ่มคะแนนและทำข้อสอบ สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับ
------
ความเชี่ยวชาญ
1. คณิตศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยาและเคมี)
3. ภาษาอังกฤษ (พื้นฐาน) สำหรับนักเรียนประถม-มัธยมต้น ---------
✅การันตีคุณภาพและความเข้าใจ
✅สอนโดยเน้นตัวผู้เรียนเป็นหลัก


พี่น้ำเอง ^^

หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ ชื่อ น้ำ นางสาวกมลรส จันทรัตน์

การศึกษา : ม.ต้น จบ โรงเรียนสตรีทุ่งสง โครงการวิทย์-คณิต
ม.ปลาย จบ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ปัจจุบัน : เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิศวกรรมอุตสาหการ ปี 4 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
นิสัย : ร่าเริง คุยเก่ง ใจดี ใจเย็น เป็นกันเอง รักเด็ก
วิชาที่สอน : ประถม มี วิทย์ คณิต อังกฤษ ภาษาไทย มัธยมต้น มี วิทย์(ฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี) คณิต

ประสบการณ์การสอน : คณิต ป.5 คณิต ม.2-4

เมื่อได้รับงานสอนจะพยายามศึกษาเตรียมตัวสอนอย่างเต็มที่ที่สุดค่ะ น้องๆจะได้รับความรู้ และสนุกไปกับการเรียน

ขอบคุณในความไว้วางใจค่ะ ^^


คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​ ภาษาจีน​ ระดับประถมถึงมัธยม​ ฟิสิกส์ เคมี​ ชีววิทยา​ มัธยมปลาย(สายวิทย์-ศิลป์)
ติวเตรียมสอบ ติวเพิ่มเกรด จากครูที่มีประสบการณ์ และความสามารถ

กวดวิชาเดอะเบลสติวเตอร์ The Bless Tutor
3/2 ถนนคลองเรียน2 ซอย5 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทีมสอนคุณภาพ​ มีประสบการณ์​
เปิดสอนทุกวิชา ทุกระดับชั้น


ครูพี่ทราย ธัญกมล คะเนสม
-มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยสาขาฟิสิกส์เป็นเวลานานกว่า 6 ปีจนถึงปัจจุบัน
-มีประสบการณ์สอนระดับมัธยมปลาย วิชาฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
-เป็นติวเตอร์ระดับม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา.
วิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
-มีประสบการณ์เข้าค่าย สอวน.ฟิสิกส์
-มีประสบการณ์ ติว สอวน.ฟิสิกส์ โครงการ SMA โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
-มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนต่างประเทศ เทียบโอนหน่วยกิต ในสาขาฟิสิกส์
-ได้รับทุนต่อเนื่อง ปริญญา ตรี โท และเอก สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี
-ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ ป.โท ม.อ. สาขาฟิสิกส์ทฤษฎี
-รับสอนทั้งเป็นกลุ่มไม่เกิน5คน และสอนตัวต่อตัว เพื่อให้น้องๆได้เนื้อหาที่เน้นและทั่วถึงค่ะ


ติวเตอร์ มช. @หาดใหญ่ เป็นแหล่งรวมติวเตอร์นักศึกษา มช. และติวเตอร์มืออาชีพ เราจะจัดหาติวเตอร์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับนักเรียนที่สุดมาให้เลือกก่อน ติวเตอร์เรามีประสบการณ์สอน มากมาย คุณภาพ เรียนแล้วไม่พอใจยกเลิกได้ มีติวเตอร์สอนทุกวิชา วิทย์ คณิต ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ไทย อังกฤษ จีน คอม ศิลปะ


📝📕📗รับสอนพิเศษค่าาา📑📘📙
📌ประถม1-6 : วิทยาศาสตร์, Eng-Sci, คณิตศาสตร์, ดูแลการบ้าน
📌มัธยมต้น : เคมี, ฟิสิกส์, ชีวะ วิทย์ทั่วไป, Eng-Sci
📌มัธยมปลาย : ฟิสิกส์
📌รับติว กพ : คณิต, ภาษาอังกฤษ
📌 Eng. 1, Eng. 2 prepare
📍พิกัด มอ. หาดใหญ่, ตามตกลง
🎁 สอนโดย พี่สา นักศึกษาปริญญาโท geophysics
ครูพี่สา
-จบการศึกษาระดับประถม ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธิดานุเคราะห์
-กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขา geophysics หลักสูตร international
-มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยสาขาฟิสิกส์เป็นเวลานานกว่า 6 ปีจนถึงปัจจุบัน
-เป็นติวเตอร์ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา.
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ eng-sci


โค้ชเเป๋ม

หาดใหญ่

โค้ชเเป๋ม ฟิสิกส์ ม.อ.
สอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ ภาษาไทย อังกฤษ เเละสังคม
รับสอน น้องๆชั้น ประถม-มัธยมต้น-มัธยมปลาย
สอนพิเศษ ติวเข้ม เน้นเนื้อหา แบบฝึกหัด ข้อสอบ และการบ้าน
เตรียมสอบ สอบเข้าโรงเรียน ม.1 ม.4 สอบเข้าโครงการต่างๆ และสอบในโรงเรียน
สอน เดี่ยว คู่ และกลุ่มย่อย
ประสบการณ์การสอนกว่า 3 ปี
สนใจติดต่อเข้ามาน่ะคะ ตอนนี้ ยังรับเพิ่มอีก...
สถานที่สอน เทรนเนอร์ติวเตอร์ เเถวคลองเรียน 1
หรือแถวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ตอนนี้ ยังรับนักเรียนเพิ่ม
เรียนสบาย ราคาเป็นกันเอง ^^
ยังรับเพิ่มได้อีกจ้า
แล้วมาเรียนกันเยอะๆน้า


ชื่อคอลีเยาะ แวนาแว
ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทยและสังคมศึกษา สาขามนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จบปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ครูฝึกสอน ร.ร.นนทรีวิทยา กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 1/2554
ครูฝึกสอน ร.ร.สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ภาคเรียนที่ 2/2554
ครูภาษาไทย พณิชยการหาดใหญ่ สงขลา พ.ศ. 2555-2557
ครูสังคมศึกษา ร.ร หาดใหญ่วิทยาคาร สงขลา พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน
สอนพิเศษ วิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา


TUTOR HOUSE
เปิดสอนพิเศษ สอนเสริม สอนการบ้านตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมปลาย
⭐️ คณิตศาสตร์
⭐️ วิทยาศาสตร์ทั่วไป
⭐️ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
⭐️ภาษาอังกฤษ Gramma&Conversation
⭐️ภาษาไทย
⭐️ ภาษาจีน
⭐️ สังคม

รับติวสอบแข่งขันเข้าม.1 /ม.4 และโครงการต่างๆ

รับติวสอบแข่งขันวิชาเฉพาะ ก.พคณิต ก.พอังกฤษ และอื่นๆ

"เรียนให้สนุก เน้นความเข้าใจ" มาเรียนด้วยกันนะ ✌️


แตงโม

หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษาเอกภาษาและภาษาไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้นปีที่ 4 ต้องการใช้ความสามารถในด้านภาษาไทยสอนภาษาไทยให้กับผู้ที่ต้องการจะเรียนค่ะ รับสอนตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงมัธยมต้น เคยมีประสบการณ์ไปสหกิจศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติอเมริกันเพรพ หาดใหญ่ รับหน้าที่สอนภาษาไทยเด็กระดับชั้นอนุบาล 1 และ ประถม 2 ค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี

สถานที่ใกล้เคียง

สงขลา
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster