รับสอนภาษาไทย/ภาษาเกาหลี (เบื้องต้น)

สถานะการศึกษา: นักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษา เเละภาษาไทยประยุกต์ โทการสอนภาษาไทยเพื่อชาวต่างชาติ /ภาษาอื่น: ภาษาเกาหลี เเละกำลังเรียนวิชาพื้นฐานของปริญญาโทควบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่

ประสบการณ์สอน: สอนภาษาไทยนักเรียนอ.3ขวบ /สอนภาษาไทย นักเรียนม.1 /สอนสนทนาชาวต่างชาติ

เกรดเฉลี่ยรวมGPAX (6เทอมที่ผ่านมา)เทอมล่าสุด : 3.63
อายุ 21 ปี เพศ หญิง

สอนออนไลน์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว