เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่นราธิวาส

special thanks https://www.dek-d.com
The mediocre teacher tells. The good teacher explains.
The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.
( โดย William Arthur Ward )
ครูทั่วไปจะบอก ครูที่ดีจะอธิบาย ครูที่ดีกว่าจะสาธิตให้ดู ครูที่ยิ่งใหญ่จะให้แรงบันดาลใจ
A teacher's purpose is not to create students in his own image,
but to develop students who can create their own image.
เป้าหมายของครูไม่ใช่สอนนักเรียนในแบบฉบับของตนเอง
แต่เพื่อสร้างนักเรียนที่สามารถสร้างแบบฉบับของตนเองได้

คิดถึงทุกคน ขอบคุณ www.BESTKRU.COM
1ใน20อันดับครูสอนภาษาไทย / ภาษาอังกฤษยอดเยี่ยมที่หาดใหญ่และสงขลา


รับสอนพิเศษ (ป.1-ป.6)
-วิชาภาษาไทย
-วิชาคณิตศาสตร์
-วิชาวิทยาศาสตร์
รับสอนพิเศษ (ม.1-ม.3)
-คณิตศาสตร์

รับสอนแบบตัวต่อตัว/กลุ่ม
ราคาและเวลาตกลงกันได้ค่ะ 😊


Sunee

นราธิวาส

สามารถพูดและสอนภาษามาเลเซียได้ เนื่องจากได้อยู่ในพื้นที่คุ้นเคยกับภาษานี้ และสามารถสอนภาษาจีนได้ เนื่องด้วยจบการศึกษาป.ตรีด้านภาษาจีน


ผมชื่อครูโอครับ รับสอนวิชาภาษาไทย อ่านออก เขียนได้ เน้นสอนตัวต่อตัว ครับ เพราะพัฒนาการเขียนและการอ่านที่ดี ย่อมเกิดจากการเรียนรู้แบบเน้นรายบุคคล เพราะหากเรียนรวมเด็กจะไม่มีสมาธิในการรับรู้ที่น้อยลงตัวครูเองจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กในเรื่องของการอ่านออกเขียนได้เพราะ เป็นพื้นฐานของการสอบหรือการใช้ชีวิตของตัวเด็กทุกคน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster