ชื่อ : ธรธนัฐ คณานุรักษ์
ชื่อเล่น : มิ้งค์
ระดับมัธยมศึกษา : โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์ เกรดเฉลี่ยรวม 3.59
ปัจจุบัน : เรียนจบปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิธีการสอน : เป็นคนใจเย็น ใจดี ค่อยๆสอน จะเริ่มจากปูพื้นฐานของผู้เรียนให้มีความแม่นยำก่อนจะค่อยๆเลื่อนระดับความยากให้มากขึ้น และหาข้อสอบที่หลากหลายมาให้ผู้เรียนได้หัดทำ
รับสอนพิเศษทุกวิชา ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงมัธยม เตรียมสอบเข้าต่างๆ วิชาที่สอนได้แก่ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาตร์ เคมี ชีวะ เก็ทเชื่อมโยง เป็นต้น
ราคาค่าสอน : 2 ชั่วโมง 500 บาท สามารถโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดได้ตามแล้วแต่ผู้เรียนสะดวก
เวลาสอน : คิวว่าง จ-อ-พฤ 13.00 น. เป็นต้นไป วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00 น. เป็นต้นไป เวลาสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของผู้เรียน
สามารถติดต่อได้ ไอดีไลน์ : 0807043650

ราคาค่าเรียน

คณิตศาสตร์ ม.ต้น250 บาท ต่อชั่วโมง

บทเรียนเนื้อหาคณิตศาสตร์ม.ต้นทั้งหมด

วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 250 บาท ต่อชั่วโมง

บทเรียนเนื้อหา วิชา วิทยาศาสาตร์ ม.ต้น ทั้งหมด

ภาษาไทย ม.ต้น 250 บาท ต่อชั่วโมง

บทเรียนเนื้อหาวิชาภาษาไทยม.ต้นทั้งหมด

สังคมม.ปลาย250 บาท ต่อชั่วโมง

บทเรียนเนื้อหาวิชาสังคมม.ปลายทั้งหมด

เคมี ม.4250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาเคมีม.4 ทั้งหมด

เคมี ม.5250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาเคมีม.5 ทั้งหมด

เคมี ม.6250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาเคมีม.6ทั้งหมด

คณิตศาสตร์สายวิทย์ ม.4 250 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์สายวิทย์ ม.4 ทั้งหมด

สอนออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว