เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาไทย

ครูสอนภาษาไทยที่พังงา

ณัฐกมล เพ็ชรอัยรา

สวัสดีค่ะ ฉันจบการสอนภาษาไทยโดยตรง เกียรตินิยมอันดับ 2 ฉันมีเทคนิคการสอนมากมายที่ดึงดูดใจผู้เรียน และมีจิตวิญญาณที่จะถ่ายทอดเนื้อหาวิชาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มความสามารถ


Maneerat Lasui

ชื่อ มณีรัตน์ หล้าซุย อายุ28ปี ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว จบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วทบ.คณิตศาตร์ประยุกต์ งานอดิเรก สอนพิเศษ สามมารถสอนได้ทุกสายชั้น


อัสริพงษ์ ประมวลการ

มีวิดิโอ

สวัสดีครับ
ชื่อ อัสริพงษ์ ประมวลการ (Note)
การศึกษา :
ปริญญาตรี กศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ 1) เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2017