เรียนภาษาไทย ตรัง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

นภัสวรรณ

  • ตรัง

การศึกษาสูงสุด : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
วิชาที่สอนได้ : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ Gat-เชื่อมโยง
ระดับชั้นที่สอนได้ : ป.1 - ม.6 สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนเพื่อสอบเพิ่มเกรด สอนการบ้าน สอบเข้า สอบ O-net / GAT-เชื่อมโยง ราคาย่อมเยาค่ะ

สิริมา วิริยะสม (ครูกลาง) Coaching

  • 250 บาท/ชม
  • 4 รีวิว
  • ตรัง

📚จบการศึกษา : ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🌐 สอนออนไลน์ ผ่าน zoom , google meet
🌷 ประสบการณ์การสอน
👉 สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเกรด อ่านเขียน
หลักภาษา ป.1- ป.6 โรงเรียนสารสาสน์ , โรงเรียนสาธิตเกษตร ,โรงเรียนมาแตร์เดอี,

Praew Sasiwan

  • 50 บาท/ชม
  • ตรัง

รับสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนนักเรียน
ระดับชั้นป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3
📍แจ้งจุดประสงค์การเรียนตามหัวข้อดังนี้
* ปูพื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้น (สำหรับนักเรียนที่กำลังเลื่อนชั้นจากอนุบาลไปสู่ชั้นประถม)
* ไวยกรณ์ หลักภาษาไทย เสริมความรู้ให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องแม่นยำ มีข้อสอบและแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำ…

Nisa Chumnantrakul

  • 250 บาท/ชม
  • สอนตัวต่อตัว

Hi! I am Nisa. I relocated from America and Spanish location to work with a multinational program and a diplomatic mission abroad. I have been teaching English, Spanish, Chinese, and Thai for more than 10 years now. I teach conversation and grammar lessons, as well as creative designed courses to…

Anong wong(Lili)

  • สอนตัวต่อตัว

รับสอนภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับ เด็กประถม-มัธยมต้น
รับสอนตัวต่อตัว/เป็นกลุ่ม
สอนการทำการบ้าน
สอนการอ่าน
ปูพื้นฐานภาษาจีน

Bowie

  • ตรัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม และคณิตศาสตร์ ค่ะ
คุยง่าย เป็นกันเอง มีเป้าหมายในการสอนแต่ละครั้ง
รับสอนทั้งออนไลน์และสถานที่สาธารณะค่ะ

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ตรัง

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ