เรียนภาษาไทย ตรัง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

เป้าหมายของการเรียน

ทักษะทางภาษาปัจจุบัน

ผู้เรียนมีสัญชาติไทยใช่หรือไม่?

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Nisa Chumnantrakul

250 บาท/ชม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

Hi! I am Nisa. I have been teaching English, Spanish, Chinese, and Thai for more than 10 years now. I teach both conversation, grammar lessons, and creative designed courses to students of all ages, backgrounds, and levels of language proficiency. I am an enthusiastic and energetic person who likes…

ติวเตอร์พลอย

45 บาท/ชม7 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ผู้สอนจบ ป.โท จากต่างประเทศ รับสมัครนักเรียนที่สนใจเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพื่อปรับพื้นฐาน ฟัง พูด ฝึกการออกเสียง อ่าน การแต่งประโยคภาษาอังกฤษ บอกเล่า ปฏิเสธ และ คำถาม Yes/No Question Wh Question สำหรับนักเรียนระดับ ป.4-5-6 และ ม.1-2-3 รับจำนวนจำกัด เพียง 5 คน ต่อกลุ่ม เท้านั้น
สอนไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ 12…

นภัสวรรณ

ตรัง

การศึกษาสูงสุด : จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ เอกภาษาไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1
วิชาที่สอนได้ : ภาษาไทย สังคม ภาษาอังกฤษ Gat-เชื่อมโยง
ระดับชั้นที่สอนได้ : ป.1 - ม.6 สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนเพื่อสอบเพิ่มเกรด สอนการบ้าน สอบเข้า สอบ O-net / GAT-เชื่อมโยง ราคาย่อมเยาค่ะ

Praew Sasiwan

100 บาท/ชม

สอนออนไลน์ ตรัง

รับสอนภาษาไทย สำหรับนักเรียนนักเรียน
ระดับชั้นป.1-ป.6 และ ม.1-ม.6
📍แจ้งจุดประสงค์การเรียนตามหัวข้อดังนี้
* ปูพื้นฐานภาษาไทยเบื้องต้น (สำหรับนักเรียนที่กำลังเลื่อนชั้นจากอนุบาลไปสู่ชั้นประถม)
* ไวยกรณ์ หลักภาษาไทย เสริมความรู้ให้เข้าใจและนำไปใช้ได้ถูกต้องแม่นยำ มีข้อสอบและแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทำ…

Bowie

สอนออนไลน์ ตรัง

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
รับสอนพิเศษภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม และคณิตศาสตร์ ค่ะ
คุยง่าย เป็นกันเอง มีเป้าหมายในการสอนแต่ละครั้ง
รับสอนทั้งออนไลน์และสถานที่สาธารณะค่ะ

Anong wong(Lili)

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

รับสอนภาษาจีนพื้นฐาน สำหรับ เด็กประถม-มัธยมต้น
รับสอนตัวต่อตัว/เป็นกลุ่ม
สอนการทำการบ้าน
สอนการอ่าน
ปูพื้นฐานภาษาจีน

สิริมา วิริยะสม (ครูกลาง)

250 บาท/ชม4 รีวิว

สอนออนไลน์ ตรัง

📚จบการศึกษา : ปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
🌐 สอนออนไลน์ ผ่าน zoom , google meet
🌷 ประสบการณ์การสอน
👉 สอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเกรด อ่านเขียน
หลักภาษา ป.1- ป.6 โรงเรียนสารสาสน์ , โรงเรียนสาธิตเกษตร ,โรงเรียนมาแตร์เดอี,

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่ตรัง

ภาษาจีน
ภาษาอังกฤษ