เรียนชีววิทยา หาดใหญ่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ภาวินี​ แซ่หุ้ย

 • 200 บาท/ชม
 • หาดใหญ่

🥕จบจาก มหาวิทยาลัย​สงขลานครินทร์​(วิทยาเขต​ หาดใหญ่)​ คณะวิทยาศาสตร์(เอกชีวะ)
🍅เป็นครูประจำสอนวิชา วิทยาศาสตร์
🍅เป็นติวเตอร์พิเศษสอนวิชาชีวะ ม.ปลาย ณ โรงเรียนอื่นๆ
🍅มีประสบการณ์การสอน​ เช่น​ สอนเด็กๆตามบ้านในหาดใหญ่​, เคยไปสอนเด็กๆ​ ณ​ โรงเรียนแห่งหนึ่ง​ จ.นาทวี,…

สายใจ สโมสร

 • หาดใหญ่

2557-2558 อาจารย์พิเศษ สอนวิชาชีววิทยา ปฎิบัติการชีววิทยา และเทคนิคทางชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2558-2561 ครูประจำการวิชาชีววิทยา โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี
2562-ปัจจุบัน ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย…

ครูพี่เฟิร์น

 • 29 รีวิว
 • หาดใหญ่

4.เป็นติวเตอร์พิเศษ เพื่อติววิชา วิทยาศาสตร์ ม.ต้น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และภาษาอังกฤษม.ปลาย ให้กับกลุ่มนักเรียนกศน.ทั่วจังหวัดสงขลา
5.เป็นติวเตอร์พิเศษ เพื่อติวข้อสอบO-net ม.3 ให้กับนักเรียนรร.หาดใหญ่วิทยาลัย
6.มีประสบการณ์สอนตัวต่อตัว วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา คณิตศาสตร์ ม.ต้น…

ภัศรา รัตนจามิตร

 • 3 รีวิว
 • หาดใหญ่

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ​ ภาษาจีน​ ระดับประถมถึงมัธยม​ ฟิสิกส์ เคมี​ ชีววิทยา​ มัธยมปลาย(สายวิทย์-ศิลป์)
ติวเตรียมสอบ ติวเพิ่มเกรด จากครูที่มีประสบการณ์ และความสามารถ
กวดวิชาเดอะเบลสติวเตอร์ The Bless Tutor
69 ถนนคลองเรียน2 ซอย6 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ทีมสอนคุณภาพ​ มีประสบการณ์​…

KimBiology

 • หาดใหญ่

- มีประสบการณ์ด้านการสอน วิชาชีววิทยามากกว่า 4 ปี
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวโมเลกุลและชีวสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ประวัติการทำงานด้านการสอน เคยทำงานเป็นครูผู้สอนวิชาชีววิทยาที่ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี มากกว่า 4 ปี
- มีใบประกอบวิชาชีพครูถูกต้องตามกฎหมาย
🌳ด้านการสอน…

😺Biology by Miso😸

 • หาดใหญ่

👨‍🏫ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยและติวเตอร์ มีประสบการณ์การสอนวิชาชีววิทยาระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย มากกว่า 8 ปี
📝คอร์สที่สอน
- ทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม
- ระดับพื้นฐาน (ม.3 ขึ้น ม.4 ต้องการเรียนล่วงหน้า)
- สอบแข่งขัน เช่น สอวน.…

โสภิกา แดงมณี

 • หาดใหญ่

📕วท.บ.ชีววิทยา ม.สงขลานครินทร์
📗วท.ม.วิทยาศาสตร์ (กายวิภาคศาสตร์) ม.มหิดล
👩🏻‍🔬เคยเป็นนักวิทยาศาสตร์ สาขากายวิภาคศาสตร์-สรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
👩🏻‍🏫เคยเป็นอาจารย์สอนประจำสาขากายวิภาคศาสตร์-สรีรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
📚สอนพิเศษวิทยาศาสตร์ ป.1-ม.3…

สินจัย เพชรรัตน์

 • หาดใหญ่

กำลังศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เป็นนักศึกษาในโครงการ โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.)
มีความถนัดทางด้านชีววิทยา คณิตศาสตร์และสถิติ และสามารถให้ความรู้กับผู้สนใจเรียนได้เป็นอย่างดี…

Brilliant Tutor by P'Mam

 • หาดใหญ่

น.ส.อัจฉรา รักษาวงค์ หรือครูพี่แหม่ม จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ใบ คือ วทบ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ นบ.นิติศาสตร์ บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) ขณะนี้กำลังศึกษาต่อปริญญาเอก สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มีประสบการณ์การสอนทั้งวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ) ทุกระดับชั้น…

สินจัย เพชรรัตน์

 • หาดใหญ่

✨✨ จบการระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสคร์ ภาควิชาชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 1 ✨✨
กำลังศึกษา ปริญญาเอก
รับติวเนื้อหาทบทวนบทเรียน ติวเข้าและสอบแข่งขันต่างๆ วิชา คณิตศาสตร์ ชีววิทยา และเคมี ตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น - ปลาย
ครูใจดี สอนเป็นกันเอง เข้าใจง่าย เน้นให้เด็กมีความสุขกับการเรียน 💯♥️…

Bio-Sci Peri

 • หาดใหญ่

กำลังศึกษา ปริญญาเอก สาขา ชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผ่านการฝึกงาน การทำวิจัยระยะสั้น ที่ มหาวิทยาลัย ซังกยุนกวาน เกาหลีใต้
มีประสบการณ์ด้านการสอนพิเศษ แบบกลุ่มและตัวต่อตัว รวมทั้งเป็นผู้ช่วยสอน (TA) ในรายวิชาทางชีววิทยาต่างๆ เช่น หลักชีววิทยา 1 และ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์…

ดร.ธัญสุดา ศุภรานนท์ (s.tunsuda.)

 • 6 รีวิว
 • หาดใหญ่

รับสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ภาษาอังกฤษค่ะ ระดับประถมถึงระดับมหาวิทยาลัย
มีประสบการณ์สอนนักเรียนโครงการ นักเรียนที่ต้องการจะสอบเข้าโครงการพิเศษโรงเรียนดังในหาดใหญ่ ติวเข้า ม.1 ม.4 มหาวิทยาลัย ติวสอบ GAT, GED สำหรับนักเรียนอินเตอร์ หรือข้อสอบ CU-TEP และ TU-GET…

วันศีล์ ขุนกิจ (นุ)

 • หาดใหญ่

*รับสอนพิเศษเคมี ชีววิทยา*
สถานที่สอน : แล้วแต่นักเรียน (ภายในอ.หาดใหญ่)
จำนวนผู้เรียน : ตัวต่อตัว หรือกลุ่ม
💕ผู้สอน💕
ขณะนี้ : กำลังศึกษาปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ขึ้นปีที่4)…

นิภาภรณ์ จิตเชาวนะ

 • หาดใหญ่

-จบปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
-มีประสบการณ์การทำวิจัยทางด้านพันธุศาสตร์,จุลชีววิทยา,เคมี, สันติภาพและความมั่นคง
-มีประสบการณ์เป็นติวเตอร์วิชาภาษาไทยและวิทยาศาสตร์…

พี่ว่าน ป.เอกชีววิทยา p wan biology

 • 150 บาท/ชม
 • 1 รีวิว
 • หาดใหญ่

-เข้ารอบค่าย 2 โอลิมปิกวิชาการ วิชาชีววิทยา ตอน ม.5
-สอบติด โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เรียน ป.ตรี - ป.เอก) ซึ่่งกำลังเรียนอยู่ในปัจจุบัน
-มีประการณ์สอนวิชาชีวะ ม.ปลาย และเข้ามหาลัย
>> วิชาที่สอน <<
-สอนกลุ่ม 4-6 คน เนื้อหาชีวะ…

มิ้งค์

 • 250 บาท/ชม
 • หาดใหญ่

รับสอนพิเศษทุกวิชา ตั้งแต่เด็กอนุบาลถึงมัธยม เตรียมสอบเข้าต่างๆ วิชาที่สอนได้แก่ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาตร์ เคมี ชีวะ เก็ทเชื่อมโยง เป็นต้น
ราคาค่าสอน : 2 ชั่วโมง 500 บาท สามารถโอนหรือจ่ายเป็นเงินสดได้ตามแล้วแต่ผู้เรียนสะดวก
เวลาสอน : คิวว่าง จ-อ-พฤ 13.00 น. เป็นต้นไป วันเสาร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่ 10.00…

พนภัส

 • 5 รีวิว
 • หาดใหญ่

พี่เข้าด้วยโครงการช้างเผือก ซึ่งเลือกโรงเรียนละ2คน ทั่วภาคใต้นะจ้ะ
พี่จบม.ปลายและม.ต้น จาก โรงเรียน ญว. โครงการSMA จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.92 จ้ะ
ตอนนี้พี่อยู่ในช่วงปิดเทอม 1เดือนจ้า
พี่เคยมีประสบการณ์สอนมาตั้งแต่ น้องชั้นประถม จนถึงม.ปลาย ไม่ว่าจะติววิชาที่เรียนในโรงเรียน จนทำให้เกรดของน้องๆดีขึ้นหลายคน…

มาร์ค

 • 1 รีวิว
 • หาดใหญ่

รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประถมและมัธยม
ประวัติการสอน คณิตศาตร์ ม.2 ม.3 ม.5และ ม.6 เตรียมสอบวิชาสามัญ
ประวิติผู้สอน
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบันศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีชีวภาพและสารสนเทศ…

ธัญกมล แซ่ซื่อ

 • หาดใหญ่

👑ชีวะ ม.ปลาย
👑GAT ไทย
👑ได้รับปริญญา วิทยาศาสตร์บัณทิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
👑ราคาเป็นกันเอง สอนทั้งแบบเดี่ยว คู่ และกลุ่มย่อย…

ภัทรัตน์ จันทร์ปนะดิษฐ์

 • หาดใหญ่

รับสอนคณิต วิทยาศาสตร์ เเละฟิสิกส์ เคมี ชีวะ
ตั้งเเต่ระดับประถม-มัธยม
ราคาเป็นกันเอง สอนทั้งเเบบเดี่ยว คู่ เเละกลุ่มย่อย
สนใจติดต่อเข้ามาน่ะคะ
สอนบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ช่วงเย็น จันทร์-พฤหัส ตั้งเเต่เวลา 14.00-17.00 น.
ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ตั้งเเต่เวลา 10.00-17.00 น.…