📝📕📗รับสอนพิเศษ❤️📑📘📙
📌ประถม1-6 : วิทยาศาสตร์, Eng-Sci, คณิตศาสตร์, ดูแลการบ้าน
📌มัธยมต้น : เคมี, ฟิสิกส์, ชีวะ วิทย์ทั่วไป, Eng-Sci
📌มัธยมปลาย : ฟิสิกส์
📌รับติว กพ : คณิต, ภาษาอังกฤษ
📌 Eng. 1, Eng. 2 prepare
📍พิกัด มอ. หาดใหญ่, ตามตกลง
🎁 สอนโดย พี่สา นักศึกษาปริญญาโท geophysics
ครูพี่สา
-จบการศึกษาระดับประถม ถึง มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนธิดานุเคราะห์
-กำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขา geophysics หลักสูตร international
-มีประสบการณ์สอนในมหาวิทยาลัยสาขาฟิสิกส์เป็นเวลานานกว่า 6 ปีจนถึงปัจจุบัน
-เป็นติวเตอร์ระดับประถม ม.ต้น ม.ปลาย อุดมศึกษา.
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ eng-sci
-มีประสบการณ์แลกเปลี่ยนต่างประเทศ และ เรียนภาษาที่สหรัฐอเมริกา 3 ปี
-อาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์
-อดีตนักศึกษาทุนตรีโทเอก พสวท
-รับสอนทั้งเป็นกลุ่มไม่เกิน5คน และสอนตัวต่อตัว

สอนออนไลน์ ตะกั่วป่า ภูเก็ต หาดใหญ่ เขาหลัก

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ลูกตาล · 23 ส.ค. 2022