- สอนวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถมถึงมัธยมตอนต้น
- สอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมถึงมัธยมปลาย
- เนื้อหาสอบเข้ามัธยมตอนต้น
- เนื้อหาสอบเข้ามัธยมตอนปลาย
- ทบทวนการบ้าน
- ผู้สอนเป็นกันเอง เข้าใจเด็กนักเรียน

หาดใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

มีความตั้งใจ เอกสารดี

เพชร · 23 ส.ค. 2022