เรียนศิลปะ หาดใหญ่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

บวรรัตน์ สุริยะไพบูลย์วัฒนา (ครูเต่า)

 • หาดใหญ่

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีตะวันตก เครื่องเอกเปียโน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผ่านมาตรฐานการสอบเกรด abrsm piano grade 8
ผ่านมาตรฐานการสอบเกรด abrsm theory music grade 5
ปี2550เคยได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันดนตรี Yamaha
ผ่านการอบรมการสร้างหลักสูตรการเรียนสำหรับเด็กพิเศษ มหาวิทยาลัยทักษิณ

ยมลพร โฆษิตาพล

 • 1 รีวิว
 • หาดใหญ่

ค่าเรียนสำหรับศิลปะทั่วไป ( สีไม้ สีนำ้ สีโปสเตอร์ สีอะคลิลิก สีชอล์ก สีชอล์กฝุ่น สีเทียน เทคนิคปากกา ฯลฯ )
🌿สำหรับเด็กเล็ก 6-12ปี ชั่วโมงละ 350 บาท ขั้นต่ำ 2ชม./ครั้งคะ( ผลงานน้องจะเสร็จพอดีในแต่ละคลาส ยกเว้นงานนั้นซับซ้อนค่ะ )
🌿ถ้าเรียนแค่ 1 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 500 บาท/ครั้ง
🌿สำหรับผู้ใหญ่…

Ming sucha

 • หาดใหญ่

รับสอนศิลปะ วาดภาพเบื้องต้น เด็กเล็กอายุ 3-12 ปี หรือบุคคลทั่วไป
เชื่อว่าวิชาศิลปะ จะทำให้ผู้เรียนมีความสุข เเละมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ช่วยเยียวยาใจจิตใจ เเละฝึกฝนให้เด็กที่มีสภาวะสมาธิสั้น ให้มีพัฒนาการดีขึ้น
ใช้วิชาศิลปะ ในการสื่อสาร อารมณ์และความรู้สึก ทำให้เข้าใจ เเละเรียนรู้ได้เร็วขึ้น
รายละเอียด…

นางสาวปาจรีย์ เพ็ชรหวน ครูเพลง

 • หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ..
ครูเพลงนะคะ ครูสามารถสอนพิเศษนักเรียนชั้นประถมศึกษาได้ทุกวิชาค่ะ ส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษาครูสามารถสอนวิชาภาษาไทยได้ค่ะ เพราะครูจบสาขาภาษาและวรรรคดีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และแน่นอนว่าครูถนัดทางภาษาไทยเป็นพิเศษ…

KRUTAR-ARTศิลป์

 • หาดใหญ่

สอนวิชาศิลปะ ระดับอนุบาล-ประถม
ประวัติการส่งเข้าประกวด
แข่งปตท.อนุบาลระดับภาคใต้ได้ที่1 รุ่น58
แข่งประกวดไดอาน่าที่1 ระดับป.6 รุ่น63
-เคยสอนติวเตอร์ อารต์ติโน่

พี่กาย

 • หาดใหญ่

- สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน , สอนดรอว์อิ้ง, วาดภาพเหมือน รวมทั้งเทคนิคการวาดภาพเบื้องต้น ลงเส้น และลงสี
***สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนศิลปะ : ฝึกทักษะ สมาธิ มีจิตใจอ่อนโยน ร่าเริง ไม่ก้าวร้าว สามารถเข้ากับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
#ปล.ผู้สอนใจเย็น เป็นกันเอง แล้วมาเจอกันนะครับบ : D

ชญาดา

 • 563 บาท/ชม
 • 4 รีวิว
 • หาดใหญ่

รับสอนคอมพิวเตอร์กราฟฟิค โปรแกรม Illustrator, Photoshop ตามบ้าน
รับสอนโปรแกรม Illustrator รับสอนโปรแกรม Photoshop โดย Graphic Designer ผู้มีประสบการณ์ โดย Graphic Designer ผู้มีประสบการณ์สูงเป็นอาจารย์สอนสาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยตรง รวมถึงทำงานด้านกราฟิกดีไซน์กว่า 10 ปี (มีใบประกอบวิชาชีพครู)…

ครูแยม

 • หาดใหญ่

ดิฉันจบศิลปะโดยตรงมีความสามารถในการสอนศิลปะสำหรับทุกเพศทุกวัย สามารถสอนได้ทั้งพื้นฐาน จนถึงศิลปะบำบัดสำหรับเด็กสมาธิสั้น
เวลาสอนแล้วแต่ลูกค้า สะดวก
ค่าบริการคิดเป็นคอร์ส คอร์สละ3000บาท สอนสิบครั้ง ครั้งละ 2ชั่วโมง

ครูพี่เฟิร์น

 • 28 รีวิว
 • หาดใหญ่

ชื่อ นางสาวมานิสา แก้วเสน
-ชื่อเล่น เฟิร์น
-สำเร็จการศึกษาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่
-เกียรตินิยมอันดับ1 เกรดเฉลี่ย 3.91
-กำลังจะศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ณ University of Warwick ประเทศอังกฤษ ด้วยทุน โครงการพัฒนาส่งเสริมผู้มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(พสวท.)

สอนศิลปะเด็ก

 • หาดใหญ่

ปัจจุบันสอนหลักสูตรการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
รับสอนศิลปะเด็กเพื่อฝึกสมาธิและเพิ่มความคิดสร้างสรรค์เพิ่มทักษะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ค่าสอน 250รับสอนวันเสาร์-อาทิตย์