เรียนการสอนเด็กพิเศษ หาดใหญ่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูต๊ะ

  • หาดใหญ่

-ปริญญาโท หลักสูตรและการสอนภาษาไทย
-ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี
-GAT ภาษาไทยเชื่อมโยง (เต็ม 150)
-รับสอนพิเศษนอกสถานที่
-ประกวดแผนงานโครงการ โรงเรียนหัวแข็ง ติด 1 ใน 10 ของภาคใต้

อุมาพร สุวรรณรัตน์

  • 6 รีวิว
  • หาดใหญ่

- จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันทำงานในแวดวงการศึกษา
- เป็นติวเตอร์ตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ชั้นปี ที่ 2
- มีประสบการณ์ในการสอนมากกว่า 5 ปี
- เน้นสอนเทคนิควิธีการคิดวิเคราะห์ / ไม่เน้นท่องจำ

Jida บริการรับสอนการบ้าน

  • หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ ดิฉัน จิด้า สามารถเป็นคุณครูสอนให้กับเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถทำการบ้านคนเดียวได้ ดิฉันสามารถเป็นทั้งครูและเพื่อนเพื่อช่วยสอนในขณะที่พ่อแม่ไม่มีเวลาให้ ดิฉันมีความอดทนสูงมากและจิตใจ เพราะเคยสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติที่มีอายุถึง 90 ปี สอนหลายเชื้อชาติ ไม่ว่าจะญี่ปุ่น ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา…

ครูบ้านผีเสื้อ พรีเซทน์

  • 299 บาท/ชม
  • หาดใหญ่

-สอนการงานพื้นฐานอาชีพ ป.1-ป.6
-สอนวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค เบื้องต้น จนถึงขั้นมืออาชีพ
-สอนวิชาการ อาทิ วิทยาศาสตร์ ระดับประถม, คณิตศาสตร์ระดับประถม ,ภาษาไทย ระดับประถม ,เทคโนโลยี
สอนปูพื้นฐานด้านออกแบบทั้งเด็กและผู้ใหญ่
-สอนตกแต่งภายในร้านค้า อาทิ ร้านเสื้อผ้า ร้านเสริมสวย…

ฮาญัร อะหมัด

  • หาดใหญ่

ฮาญัร อะหมัด นักจิตวิทยาคลินิก ใบอนุญาตที่ จ.ค.1094
ประวัติการศึกษา
จบปริญญาตรีม.เกษตรศาสตร์ บางเขน สาขาจิตวิทยาคลินิก
ปริญญาโทจิตวิทยาพัฒนาการ มศว.
ประวัติการทำงาน

ศศิวิมล ยันเยี่ยม

  • หาดใหญ่

สวัสดีค่ะ
รับสอนผ่าน zoom ชั่งโมงละ 50 บาทเท่านั้น
-เน้นความเข้าใจ ค่อยๆ สอนจนกว่าเรื้องนั้นจะเข้าใจจริง
-สามารถสอบถามการบ้าน/งาน เฉพาะหัวข้อได้ จะไม่ทำการบ้านให้ แต่สอนวิธีคิด
-เรียนบางหัวข้อไม่เข้าใจ ขอคำอธิบายเรื่องนั้นๆ ได้