เรียนคณิตศาสตร์ พัทลุง ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

MP 6395 ( Kru’Maprang🌻 )

ยืนยัน

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

- ระดับมัธยมเรียนแผนEnglish program(ม.ต้น) /แผนวิทย์-คณิต(ม.ปลาย ห้อง King)
2.ประสบการณ์การสอน (มากกว่า 6 ปี)
- ติวเข้มเข้าม.1,ม.4 และมหาวิทยาลัย วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ เข้าโรงเรียนประจำจังหวัด โปรแกรมพิเศษ EP/SMA
- ติวเข้มระดับประถมศึกษา-มัธยม ภาษาอังกฤษ/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/ภาษาไทย…

นางสาวสุชาดา พราหมเล็ก

พัทลุง

คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์
รับสอนพิเศษคณิตศาสตร์
ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น
-สอนตามบทเรียน เพิ่มเกรด
-สอนล่วงหน้า

Suthasinee(张至玉)

ยืนยัน

สอนออนไลน์ พัทลุง

การศึกษา : ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เคย ศึกษาที่ Fudan University Shanghai China เป็นเวลา 1 ปี
วิธีการสอน : การเรียนการสอนจะเน้นทักษะการฟังและพูด เนื้อหาที่เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน / สอนให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง /…

รัฐดาภรณ์ เกตุหนู

พัทลุง

สอนคณิตศาสตร์ ตั้งแต่ชั้น ป.1-ม.6 รับสอน ทั้งจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.30-20.30 เขตพื้นที่นครศรีธรรมราช(ทุ่งสง ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด)เสาร์ และอาทิตย์ เขตพื้นที่ พัทลุง(เมือง บางแก้ว เขาชัยสน ตะโหมด ควนขนุน ป่าพะยอม)ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 มีทั้งแบบกลุ่มไม่เกิน5คน และตัวต่อตัว

ธวัลหทัย อินทร์เอียด

สอนออนไลน์ พัทลุง

ดิฉันจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ ดิฉันอยากทำงานในหน้าที่ครู หรือติวเตอร์ ดิฉันเป็นคนขยัน และเรียนรู้เร็ว สามารถปรับตัวได้ง่าย ดิฉันมีความพร้อมที่จะทำงานตรงนี้ ขอบคุณค่ะ

จิตติพร บุญยม

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ดิฉันชื่อ จิตติพร บุญยม เป็นครูที่รักการได้อยู่กับเด็กๆ สอนได้ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา สามารถสอนได้ในภาคใต้ ดิฉันเป็นคนที่ร่าเริง อัธยาศัยดี และพร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ อีกทั้งพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้ตลอดเวลา

Bell สอนคณิตศาสตร์ ออนไลน์

พัทลุง

พี่ถนัดวิชาคณิตศาสตร์
น้องๆ ม.ต้น หรือ ม.ปลาย เรียนไม่ค่อยเข้าใจในวิชาคณิตศาสตร์
ก็สามารถติดต่อพี่มาได้ แต่พี่ขอทราบเนื้อหาที่เราต้องการจะเรียนก่อน
พี่จะได้เตรียมเนื้อหาถูก และสอนเราถูก
พี่คิดค่าสอนเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 100 บาท

นางสาวศศิพร ด้วงสุข (ครูฝ้าย)

พัทลุง

การศึกษา : จบจากมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา. คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกคณิตศาสตร์ค่ะ
👉 รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์
👉 ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษา
◾สอนตามเนื้อหา จะมีการแทรกข้อสอบo-net
◾ติวสอบเข้าม.1

สุภาพร ปานเพชร

ยืนยัน

สอนออนไลน์ พัทลุง

จบปริญญาตรีวิชาเอกคณิตศาสตร์ วิชาโทสถิติ ม.สงขลานครินทร์ ประสบการสอนมากกว่า 10ปีมาแล้ว ปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนตะแพนพิทยา ต.ตะแพน อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง และมีคาบสอนของทางโรงเรียนกวดวิชามาเป็นเวลา 4ปี มีประสบการณ์ทางการสอนกวดวิชาในรายวิชาคณิตศาสตร์ทั้งระดับประถมและมัธยมศึกษาค่ะ

สถานที่ใกล้เคียง

ตรัง