รับสอนวิทย์ คณิต ตั้งแต่ประถม-มอต้น
รับสอน O-NET ม.6 (วิทย์ คณิต)
รับสอน GAT เชื่อมโยง

ประสบการณ์สอน
GAT เชื่อมโยง นักเรียนเตรียมอุดมศึกษา สายนำ้ผึ้ง สตรีวิทยา
O-NET ม.6 นักเรียนราชินี สายนำ้ผึ้ง
วิทย์ คณิต ประถม-มอต้น นักเรียนกรุงเทพคริสเตียน เซนโยเซฟคอนแวน

สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว