มัธยมต้น จบการศึกษาจากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี GPA 3.99
- O-net Math 100/100
- เคยได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎวิทยาศาสตร์ ลำดับที่ 11
- ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันวิชาการวิทยาศาสตร์ ในระดับภาคใต้
มัธยมปลาย จบการศึกษาจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ GPA 3.98
เกรด 4 คณิตทุกเทอม
O-net
- O-net Math 97.5/100
- O-net Science 90.4/100
9 วิชาสามัญ
- คณิต 84/100
- ชีววิทยา 81.25/100
GAT PAT
- GAT ไทย 150/150
- GAT Eng 117.50/150
- PAT1 212/300

สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว