ชื่อเล่น เฟิร์น อายุ 28 ปี
-ปัจจุบัน ข้าราชการครู (วิชาคณิตศาสตร์)
-ประสบการณ์สอน 5 ปี (สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย)
-เน้นการสอนตามบทเรียน ทบทวนก่อนสอบหรือการสอบแข่งขัน
สามารถติดต่อสอบถามหรือพูดคุยกับครูผู้สอนได้ค่ะ

สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว