เนื่องจากเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี
และจากประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา ได้ทำงานเชิงวิศวกรรมทั้งหมด ทำให้มีความเข้าใจในเชิงการคำนวณ และสามารถถ่ายทอดประสบการณ์ให้น้องๆที่มีความฝันในการทำงานด้านวิศวกรรมได้

สุราษฎร์ธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว