เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาอังกฤษ

คุณครูสอนภาษาอังกฤษที่สงขลา

อีฟ

สวัสดีค่ะ :))
ชื่อ "อีฟ" นะคะ
- ปี 1 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ คณะ Social Administration สาขา Social Policy and Development มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูนานานาชาติ)
- สอบผ่านข้อเขียน BMIR (คณะรัฐศาสตร์ หลักสูตรควบปริญญาตรี-โท สาขาการเมืองและการระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาคภาษาอังกฤษ)

> รับติว GAT ภาษาอังกฤษ
> สอนภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย
> สอนสังคมศึกษา ม.ต้น - ม.ปลาย
> ติวสอบตรงรัฐศาสตร์ มธ
> ติวสอบตรง BMIR

ผลงานที่ผ่านมา
- เกรดเฉลี่ยภาษาอังกฤษ ม.ต้น - ม.ปลาย 4.00
- ตัวจริง โครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น NZ โครงการ UCE (ม.1-2)
- ตัวจริง นักเรียนแลกเปลี่ยน USA โครงการ


จตุพงค์ โมรา

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

จตุพงค์ โมรา

มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ เกือบ 20 ปี เคยสอนในระดับอาชีวศึกษา ประถมศึกษา และปัจจุบันสอนในระดับมหาวิทยาลัย และกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกด้านการสอนภาษาอังกฤษ เคยสอนพิเศษวิชาภาษาอังกฤษทั้งในระดับประถมและมัธยม เป็นวิทยากรอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในหัวข้อการสอนไวยากรณ์และการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษในระดับมหาวิทยาลัย โดยสอนรายวิชาการพัฒนาทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 1 (นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 2 (นักศึกษาสาขาการโรงแรม) และวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานสำนักงาน สามารถสอนได้ทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน


Kru Photo Tutor

สวัสดีครับ
ผมเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่เปิดติวเตอร์ของตัวเอง
สามารถสอนได้ทุกระดับ ทุกทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน
มีนักเรียนของตัวเองมากถึง 50 คน


Biim

สอนพิเศษนักเรียนอายุ 13 - 18 ปี


Tony (Alishah Binmamud)

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

อารีย์ชาห์ บินมะหมุด

มีวิดิโอ

Hi this is Tony. I live in Hatyai and I can teach at my tutor school or you want to hire me to go to teach at your place like your home or your work place.
Currently I have students at tutor school and also I'm teaching to staff at a company in Hatyai.
I have been teaching
private English lessons
conversation
grammar
and business English for several years.
I can speak Thai too so its very easy both for me and for the students to understand each other.
รับสอนภาษาอังกฤษทุกวัย
สอนพิเศษวิชาอังกฤษ
Grammar
Conversation
และ
Business English
TOEIC preparation
IELTS preparation


Apisit

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จบมัธยมปลายด้วยเกรดเฉลี่ยอันดับหนึ่ง 3.99
แยกตามประเภท วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 4.00


Natchaya Tilokekarn

-จบการศึกษาระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
-ได้รับทุนไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา
-ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่ University of Texas at Austin คณะคณิตศาสตร์(เอกคณิตศาสตร์ประกันภัย)


Rebecca Lim

ประสบการณ์
-เรียนต่างประเทศ
-สอนภาษาอังกฤษ
-รับงานพิธีกร ล่าม ภาคภาษาอังกฤษ


จักรพงศ์ โต๊ะหมูด

สวัสดีครับ ผมชื่อนายจักรพงศ์ โต๊ะหมูด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และเคยมีประสบการณ์เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนเพื่อทำวิจัย ณ Université de Nice Sophia Antipolis เมืองนีซ ประเทศฝรั่งเศส เป็นเวลา 6 เดือน

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

เมืองหาดใหญ่
BestKru © 2014-2017