อยากเป็นติวเตอร์ ไม่มีประสบการณ์สอนพิเศษ เริ่มต้นอย่างไรดี?

ปัจจุบันมีผู้สนใจเปิดสอนพิเศษเป็นจำนวนมาก พร้อมกับจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของนักเรียนที่ต้องการเรียนตัวต่อและเรียนออนไลน์ โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทำให้ผู้มีทักษะต่างๆสนใจที่จะสมัครเป็นติวเตอร์และอยากทราบวิธีหางานสอนพิเศษมากขึ้น เนื่องจากผู้สนใจเป็นติวเตอร์หลายคนอาจไม่มีประสบการณ์สอนพิเศษมาก่อน หรือไม่ทราบว่าคุณมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นติวเตอร์หรือไม่ บทความนี้จะช่วยแนะแนวทางสำหรับการเป็นติวเตอร์แบบไม่มีประสบการณ์มาก่อนให้แก่คุณ

คุณถนัดสอนอะไร?

หนึ่งในสิ่งจำเป็นสำหรับติวเตอร์คือ ทักษะที่เชี่ยวชาญเป็นเป็นพิเศษอย่างน้อยหนึ่งทักษะ ซึ่งคุณอาจจะมีประสบการณ์ การศึกษาหรือเรียนรู้มาก่อน อาจจะเป็นวิชาพื้นฐานในโรงเรียน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ หรือภาษาอังกฤษ หรือทักษะด้านอื่นๆที่สำคัญในยุคปัจจุบัน เช่น การลงทุน วิชาหุ่นยนต์ ฯลฯ หากสอนในสิ่งที่มีความรู้ความชำนาญอยู่แล้วก็จะง่ายขึ้น ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นเรียนรู้ใหม่ ที่สำคัญคุณจำเป็นต้องฝึกฝนให้ตนเองมีทักษะการสื่อสารที่ดีเพื่อที่จะสามารถถ่ายทอดความรู้นั้นๆให้ผู้เรียนเข้าใจได้ด้วย

ความรู้ที่คุณมีเป็นปัจจุบันหรือไม่?

เมื่อตัดสินใจแล้วว่าต้องการสอนวิชาหรือทักษะอะไร คุณควรจะทบทวน ฝึกฝนและอัพเดททักษะความรู้นั้นๆ ของคุณให้มีความสดใหม่ ทันสมัยอยู่เสมอ เพราะวิทยาการหรือความรู้ในโลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงวิธีการเรียนการสอนก็ต้องพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยด้วย เช่น หากคุณสอนวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากเรื่องประโยคและคำศัพท์ใหม่ๆ ที่คุณต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ เทคนิคการสอนก็ต้องปรับพัฒนาขึ้นด้วย เช่น จากเดิมใช้วิธีเขียนคำอ่านเป็นภาษาไทย ควรพัฒนาการสอนอ่านด้วยโฟนิกส์ซึ่งทำให้ผู้เรียนถอดเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องมากขึ้น

ความรู้ที่คุณมีเป็นประโยชน์กับใคร?

จากนั้นคุณต้องเริ่มคิดว่าทักษะความรู้ที่มีอยู่สามารถทำประโยชน์ให้ใครได้บ้าง ใครที่จะต้องการเรียนรู้ทักษะความรู้เหล่านี้ บางวิชาอาจจะมีประโยชน์สำหรับคนหมู่มาก เช่น วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ ซึ่งเริ่มเรียนกันตั้งแต่เด็กๆไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยและวัยทำงาน บางวิชาอาจจะเป็นวิชาเฉพาะด้านซึ่งมีประโยชน์สำหรับคนเฉพาะกลุ่ม เช่น วิชาความถนัดทางสถาปัตยกรรมก็อาจจะจำเป็นเฉพาะสำหรับคนที่ต้องการเป็นสถาปนิกหรือผู้ที่สนใจด้านนี้เพียงกลุ่มเดียว เมื่อคุณทราบว่ากลุ่มลูกค้าของคุณเป็นใคร ก็จะทำให้คุณทราบว่าจะหางานสอนพิเศษที่ไหนได้

ใครคือนักเรียนของคุณ?

เมื่อทราบว่าใครจะได้ประโยชน์หรือสนใจเรียนวิชาที่คุณต้องการสอนบ้าง คุณจะต้องจำกัดกลุ่มเป้าหมายให้แคบลงไปอีก พูดง่ายๆคือต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าใครบ้างคือนักเรียนของคุณ ยกตัวอย่างเช่น หากคุณเป็นครูสอนเปียโน คุณต้องพิจารณาว่าตนสามารถสอนเปียโนได้ทุกระดับหรือไม่ คุณถนัดสอนทั้งเด็กเล็ก เด็กโต วัยรุ่นไปจนถึงวัยทำงานหรือสอนได้เฉพาะบางกลุ่ม หรือคุณสบายใจหรือไม่ถ้าต้องสอนเพศตรงข้าม ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทำให้คุณสามารถเตรียมการสอนได้ง่ายขึ้นและทำการตลาดได้ตรงกลุ่มเป้าหมายด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การโปรโมทโปรไฟล์สอนพิเศษ การหางานสอนพิเศษจากนายหน้า การทำโปสเตอร์สอนพิเศษ หรือการหางานสอนพิเศษจากเว็บติวเตอร์ เป็นต้น

จะใช้อะไรในการสอน?

นอกจากความรู้และทักษะที่มีอยู่ สื่อการสอนนับเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการเป็นติวเตอร์ นอกจากอุปกรณ์พื้นฐานในการสอนของแต่ละวิชา เช่น กระดานไวท์บอร์ด ปากกา ดินสอ ฯลฯ ติวเตอร์ที่ดีจำเป็นต้องเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น สื่อการสอนมีมากมายหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรือสื่ออิเลคโทรนิกส์ เช่น บล็อกไม้เพื่อสอนเรื่องการนับ วิดิโอสอนเรื่องการออกเสียง เพลงสากลสอนภาษาอังกฤษ ลูกคิดสำหรับสอนจินตณิต เป็นต้น

จุดขายในการเป็นติวเตอร์ของคุณคืออะไร?

ทุกวันนี้มีติวเตอร์เยอะแยะมากมายในทุกๆแขนงวิชา คุณจึงจำเป็นต้องหาจุดแข็งหรือคุณสมบัติที่ทำให้ตัวคุณแตกต่างจากติวเตอร์คนอื่นๆ และรู้วิธีเขียนโปรไฟล์สอนพิเศษที่ทำให้คุณน่าสนใจในสายตานักเรียน จุดขายของคุณอาจเป็นเทคนิคการสอนที่ทันสมัย มีสไตล์การสอนที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หรือมีห้องสอนพิเศษที่สะดวก เป็นต้น นอกจากจุดขายจะช่วยให้นักเรียนต้องการเรียนกับคุณมากขึ้นแล้ว บางครั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับติวเตอร์ด้วย เช่น ติวเตอร์สอนวิชาภาษาไทย หากได้ฝึกอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ คุณก็จะได้นักเรียนชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นอีกกลุ่ม และสามารถปรับราคาค่าคอร์สได้เพิ่มขึ้นตามทักษะที่คุณมีมากขึ้นอีกด้วย

คุณสะดวกสอนวัน-เวลาไหน?

ส่วนใหญ่แล้ว การสอนพิเศษมักไม่ใช่งานหลักของติวเตอร์เว้นแต่ว่าคุณจะเป็นติวเตอร์เต็มเวลา แอพจัดตารางเวลาจึงมักเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของติวเตอร์ ติวเตอร์หลายคน โดยเฉพาะติวเตอร์ที่ทำงานเป็นติวเตอร์เต็มเวลามักมีอิสระเต็มที่ในการทำงานอย่างเต็มที่ คุณสามารถปรับตารางเวลาให้ยืดหยุ่นได้ตามความพอใจโดยไม่มีเจ้านายมาคอยกำกับหรือเตือนว่าจะต้องทำงานที่ไหนและเมื่อไหร่ นั่นหมายความว่าคุณจะยิ่งต้องมีระมัดระวังในการจัดแผนการสอนและตารางเวลาให้รัดกุมมากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถทำให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนเริ่มเรียน

ค่าจ้างติวเตอร์

เงินเดือนติวเตอร์เป็นสิ่งสำคัญและเป็นสิ่งแรกๆที่ผู้สมัครจะต้องคิดคำนวณให้ดี เงินค่าสอนพิเศษเป็นรายได้ที่แลกมากับเวลา ความพยายาม ทักษะความรู้ความสามารถที่คุณมี จึงเป็นส่ิงที่คุณต้องพิจารณาให้ดีว่าค่าสอนพิเศษที่ตั้งไว้คุ้มค่ากับเวลาต่างๆที่เสียไปหรือไม่ มีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา ได้แก่

  • สถานที่สอนต่างกัน ค่าครองชีพก็ต่างกัน การตั้งราคาค่าสอนย่อมแตกต่างกันด้วย
  • ความต้องการของผู้เรียน ยิ่งมีผู้เรียนมากแต่คนสอนมีน้อย ค่าเรียนก็ยิ่งมีราคาสูง
  • ระดับและความซับซ้อนของวิชาที่สอน วิชายิ่งยาก ค่าคอร์สก็ยิ่งแพง
  • คุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอน ค่าสอนพิเศษจะเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์และทักษะที่มากขึ้นของติวเตอร์
  • ราคาคู่แข่ง หรือค่าคอร์สของติวเตอร์คนอื่นๆ

หานักเรียนเรียนพิเศษที่ไหน?

ปัจจุบันสามารถหางานสอนพิเศษได้หลายช่องทาง ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ คุณอาจสนใจใช้บริการนายหน้าติวเตอร์ที่หางานมาให้คุณแลกเปลี่ยนกับค่าแนะนำราคาตั้งแต่หลักพันขึ้นไป หรือคุณอาจหาลูกค้าจากเว็บไซต์ติวเตอร์ที่เป็นเว็บไซต์สำหรับให้นักเรียนเข้ามาหาติวเตอร์ที่สนใจ แม้จะมีค่าธรรมเนียมเป็นค่าบำรุงเว็บไซต์อยู่แต่คุณก็สามารถสมัครเป็นติวเตอร์แบบไม่มีค่าแนะนำบนเว็บไซต์เหล่านี้ได้ นอกจากนี้หากคุณมีเวลากับมีทักษะการตลาดมากพอ ก็มีหลายวิธีสำหรับหานักเรียนแบบไม่มีค่านายหน้าติวเตอร์

ประเมินการสอนหลังเรียน

เมื่อได้เริ่มงานสอนพิเศษ สิ่งสำคัญมากอีกสิ่งหนึ่ง คือ การประเมินตนเองหลังการสอน ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์การสอนมาก่อนหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถที่จะทำให้การเรียนการสอนดีขึ้นได้ด้วยการนำความคิดเห็นของนักเรียนมาปรับปรุงและพัฒนาอยู่เสมอ อีกทั้งการไถ่ถามนักเรียนว่าการสอนเป็นอย่างไร เข้าใจบทเรียนได้ดีหรือไม่ การเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหรือเปล่า นอกจากการประเมินการสอนจะช่วยให้คุณเข้าใจคุณภาพการสอนของคุณแล้ว ยังเป็นการแสดงความใส่ใจและเคารพความคิดเห็นของนักเรียน และอาจทำให้นักเรียนแนะนำเพื่อนหรือคนรู้จักให้มาเรียนกับคุณมากขึ้น ช่วยให้คุณเพิ่มรายได้การเป็นติวเตอร์ของคุณได้

ใครๆก็สามารถเป็นติวเตอร์ได้ถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์การสอนมาก่อนเลยก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจและหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องและทักษะที่ต้องการสอน ให้ความรู้นั้นทันสมัยอยู่เสมอ รวมไปถึงปรับปรุงและพัฒนาทักษะด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องคิดตลอดเวลาว่าทำอย่างไรให้นักเรียนได้ผลลัพธ์ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการมากที่สุด หากทำทั้งหมดนี้ได้ คุณก็เป็นสามารถเป็นติวเตอร์อีกคนที่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน