สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ภาษาอังกฤษ

ความน่าสนใจของเมืองเชียงใหม่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศพากันเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่กันอย่างต่อเนื่อง บทความนี้จะช่วยให้คุณแนะนำเมืองเชียงใหม่และสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นภาษาอังกฤษแก่เพื่อนชาวต่างชาติของคุณได้รู้จักกับเมืองเชียงใหม่มากขึ้น

คำบรรยายเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่ในภาษาอังกฤษคือ Chiang Mai คุณสามารถเติมคำว่า “Province” (จังหวัด) หรือ “City” (เมือง) ตามหลังชื่อเฉพาะเพื่อลงรายละเอียดว่าคุณกล่าวถึงจังหวัดหรือเมืองเชียงใหม่ เราสามารถบรรยายเมือง/จังหวัดเชียงใหม่ได้ดังนี้

 • the beating heart of the northern part
  หัวใจของภาคเหนือ
 • the largest city in the mountainous northern Thailand
  เมืองที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาในภาคเหนือของประเทศไทย
 • beautiful ancient temples
  วัดเก่าแก่ที่สวยงาม
 • the tourist hub of the north of Thailand
  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • the capital of the ancient Lanna Kingdom
  เมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาโบราณ

ตัวอย่าง

Chiang Mai is the capital of the ancient Lanna Kingdom. There are many beautiful ancient temples in Chiang Mai.
เชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนาโบราณ มีวัดเก่าแก่ที่สวยงามมากมายในเชียงใหม่

Chiang Mai is the beating heart of the northern part. It is the largest city in the mountainous northern Thailand.
เชียงใหม่เป็นหัวใจของภาคเหนือ มันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในหุบเขาในภาคเหนือของประเทศไทย

วัดพระธาตุดอยสุเทพ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ในภาษาอังกฤษคือ Phra That Doi Suthep Temple หรือเขียนตรงตามคำอ่านภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษว่า Wat Phra That Doi Suthep

 • located on the mountainside
  ตั้งอยู่บนไหล่เขา
 • one of the most sacred temples of northern Thailand
  วัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์วัดหนึ่งของภาคเหนือของประเทศไทย
 • an impressive embodiment of the northern Thai culture
  วัฒนธรรมทางภาคเหนือที่น่าสนใจ
 • one of the most important and respected temples in Northern Thailand
  วัดที่มีความสำคัญและได้รับความเคารพอย่างมากวัดหนึ่งในภาคเหนือของประเทศไทย
 • Theravada Buddhist temple in Chiang Mai Province
  วัดพุทธเถรวาทในจังหวัดเชียงใหม่

ตัวอย่าง

Phra That Doi Suthep Temple is a Theravada Buddhist temple in Chiang Mai Province.
วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นวัดพุทธเถรวาทในจังหวัดเชียงใหม่

Wat Phra That Doi Suthep is located on the mountainside.
วัดพระธาตุดอยสุเทพตั้งอยู่บนไหล่เขา

เมืองเก่า

เมืองเก่าในภาษาอังกฤษ คือ Old City โดยชาวต่างชาติบางกลุ่มอาจเรียกว่า Old City Chiang Mai

 • centuries-old temples such as Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh, Wat Ku Tao, and White Elephants Monument
  วัดเก่าแก่หลายศตวรรษ เช่น เจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดกู่เต้า และอนุสาวรีย์ช้างเผือก
 • has a traditional Lanna culture
  มีวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม
 • surrounded by the city walls
  ล้อมไปด้วยกำแพง
 • has 5 gates to enter the Old City which are Tha Phae Gate, Chang Phuak Gate, Chiang Mai Gate, Suan Dok Gate, and Saen Pung Gate
  มีประตูเข้าเมืองเก่า 5 ประตู ดังนี้ ประตูท่าแพ ประตูช้างเผือก ประตูเชียงใหม่ ประตูสวนดอก และประตูแสนปุง
 • lively Sunday Walking Street market
  ตลาดถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวาในวันอาทิตย์

ตัวอย่าง

Old City has centuries-old temples such as Wat Chedi Luang, Wat Phra Singh, Wat Ku Tao, and White Elephants Monument.
เมืองเก่ามีวัดเก่าแก่หลายศตวรรษ เช่น เจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ วัดกู้เต้า และอนุสาวรีย์ช้างเผือก

There is the lively Sunday Walking Street market at the Old City.
ตลาดถนนคนเดินที่มีชีวิตชีวาในวันอาทิตย์ที่เมืองเก่า

หมู่บ้านดอยปุย

คำว่า “หมู่บ้าน” ในภาษาอังกฤษคือ Village ดังนั้น “หมู่บ้านดอยปุย” ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Doi Pui Village

 • small Hmong village
  หมู่บ้านม้งเล็กๆ
 • small exhibit of a traditional hill tribe home
  นิทรรศการขนาดเล็กของบ้านชาวเขาแบบดั้งเดิม
 • learn how Hmong’s ancestors have settled in the Thai mountains in past generations
  เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่บรรพบุรุษของชาวม้งได้ตั้งรกรากอยู่ในภูเขาของไทยในรุ่นก่อนๆ
 • dress up in ethnic garb for a photoshoot
  แต่งตัวในชุดชาติพันธุ์เพื่อถ่ายภาพ
 • a large garden with a diverse array of plants
  สวนขนาดใหญ่ที่มีพืชหลากหลายชนิด

ตัวอย่าง

Doi Pui Village has a small exhibit of a traditional hill tribe home and information on how their ancestors have settled in the Thai mountains in past generations.
หมู่บ้านดอยปุยมีนิทรรศการขนาดเล็กของบ้านชาวเขาแบบดั้งเดิมและข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่บรรพบุรุษของพวกเขาได้ตั้งรกรากอยู่ในภูเขาของไทยในรุ่นก่อนๆ

Doi Pui Village has a large garden with a diverse array of plants and for you to enjoy breathtaking views from the village.
หมู่บ้านดอยปุยมีสวนขนาดใหญ่ที่มีพืชหลากหลายชนิด ให้คุณได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันตระการตาจากหมู่บ้าน

ดอยอินทนนท์

“ดอย” ในภาษาอังกฤษคือ mountain แปลว่า ภูเขา เรามักเรียก “ดอยอินทนนท์” ตรงตามคำอ่านในภาษาไทยเป็น Doi Inthanon

 • the highest peak in Thailand
  ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย
 • known as the “Roof of Thailand”
  เป็นที่รู้จักในชื่อ “Roof of Thailand” (แปลว่า หลังคาของประเทศไทย)
 • Karen, Meo, and Hmong villages at Doi Inthanon National Park
  หมู่บ้านกะเหรี่ยง เหมียว และม้ง ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • surrounded with Doi Inthanon National Park
  ล้อมรอบด้วยอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
 • two pagodas built to honor King Bhumibol Adulyadej and Queen Sirikit
  เจดีย์สององค์ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ตัวอย่าง

Doi Inthanon is the highest peak in Thailand.
ดอยอินทนนท์เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย

There are Karen, Meo, and Hmong villages at Doi Inthanon National Park.
มีหมู่บ้านกะเหรี่ยง เหมียว และม้ง ที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

วัดเจดีย์หลวง

ในภาษาอังกฤษ จะเรียก “เจดีย์” ว่า pagoda แต่สถานที่ที่เป็นชื่อเฉพาะมักจะถูกเรียกตามชื่อเฉพาะของมันมากกว่าแปลตรงๆตัว ดังนั้นเราจะเรียกสถานที่นี้ในภาษาอังกฤษว่า Wat Chedi Luang หรือ Chedi Luang Temple

 • Buddhist temple in the historic centre of Chiang Mai
  วัดพุทธในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่
 • structure was damaged during an earthquake in 1545
  โครงสร้างได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 1545
 • abandoned for more than 400 years until 1880 when it was demolished and built entirely with wood
  ถูกทิ้งร้างมานานกว่า 400 ปี จนถึง ค.ศ. 1880 มันถูกรื้อถอนและสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง
 • The reconstruction in the early 1990s was financed by UNESCO and the Japanese government
  การบูรณะใหม่ในช่วงต้นทศวรรษ 1990 ได้รับทุนสนับสนุนจาก UNESCO และรัฐบาลญี่ปุ่น
 • A copy of the Emerald Buddha made from black jade was placed in the reconstructed eastern niche.
  พระแก้วมรกตเลียนแบบที่ทำจากหยกดำถูกวางไว้ในซุ้มกำแพงด้านตะวันออกที่สร้างขึ้นใหม่

ตัวอย่าง

Wat Chedi Luang is a Buddhist temple in the historic centre of Chiang Mai.
วัดเจดีย์หลวงเป็นวัดพุทธในศูนย์กลางประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่

Chedi Luang Temple was abandoned for more than 400 years until 1880 when it was demolished and built entirely with wood.
วัดเจดีย์หลวงถูกทิ้งร้างมานานกว่า 400 ปีจนถึง ค.ศ. 1880 เมื่อมันถูกรื้อถอนและสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง

การบรรยายความสวยงามหรือแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่อาจต้องใช้ทักษะทางภาษาอังกฤษที่สูงกว่าทักษะพื้นฐานทั่วไป เพราะคุณต้องรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้บรรยายข้อมูลของสถานที่นั้นด้วย การเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเพิ่มเติมไม่ว่าจะเรียนพิเศษภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวเชียงใหม่ หรือเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในพื้นที่ที่คุณสะดวก จะช่วยให้คุณบรรยายสิ่งต่างๆเป็นภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น