แชร์บทความนี้

เลขยกกำลังประกอบด้วย “เลขฐาน” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “base” และ “เลขชี้กำลัง” ในภาษาอังกฤษเรียกว่า “exponent”

ตัวอย่าง

25 เลข 2 เป็น base ส่วนเลข 5 เป็น exponent

วิธีอ่านเลขยกกำลัง

25 อ่านว่า 2 ยกกำลัง 5

ภาษาอังกฤษ จะแทนที่คำว่ายกกำลังด้วยวลีต่อไปนี้

...raised to the power…
...to the power..

ตัวอย่างการอ่าน

  • 25= two raised to the power five หรือ two to the power five
  • 43= four raised to the power three หรือ four to the power three

เลขเศษส่วนในภาษาอังกฤษเรียกว่า fraction ประกอบด้วยตัว “เศษ” ภาษาอังกฤษเรียกว่า “numerator” และตัว “ส่วน” เรียกว่า “denominator”

ตัวอย่าง

3/5 เลข 3 เป็น numerator และเลข 5 เป็น denominator

บ่อยครั้งจะเขียนในรูปที่มีเครื่องหมายหารคั่น เช่น ⅗ โดยมีค่าและความหมายเหมือนกัน

วิธีอ่านเลขเศษส่วน

3/5 หรือ ⅗ อ่านว่า เศษ 3 ส่วน 5

ในภาษอังกฤษจะมีการอ่านมากกว่าหนึ่งวิธี แต่ทุกวิธีจะมีรูปแบบที่คล้ายกันคือ อ่านตัวเศษเป็นจำนวนนับ เช่น 3 คือ three และตัวส่วนเป็นเลขลำดับ เช่น 5 คือ fifth โดยหากตัวเศษมีค่ามากกว่า 1 จำเป็นต้องเติม s ในเลขลำดับของตัวส่วนด้วย เช่น fifth เป็น fifths

อ่านแบบสั้น เช่น

⅓ = a third หรือ one third
⅔ = two thirds
⅖ = two fifths
2 ⅓ = two and a third

อ่านแบบมีคำว่า over คั่น เช่น

⅝ = five over eighths
1 ⅘ = one and four over fifths
4 ⅖ = four and two over fifths

ข้อยกเว้น

หากตัวส่วนเป็น 2 จะไม่อ่านว่า second แต่จะใช้คำว่า half เช่น

½ = a half หรือ one half

หากตัวส่วนเป็น 4 จะไม่อ่านว่า fourth แต่จะใช้คำว่า quarter เช่น

¾ = three quarters หรือ three over quarters

ข้อควรจำ

ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน นิยมอ่านเลขเศษ 1 ว่า one เช่น

3 ¼ = three and one quarter
1 ½ = one and one half

ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ นิยมอ่านเลขเศษ 1 ว่า a เช่น

3 ¼ = three and a quarter
1 ½ = one and a half
ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru