แชร์บทความนี้

จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษนั้นเขียนง่ายกว่าที่หลายคนคิด เพียงแต่จะต้องเขียนให้เหมาะสม สุภาพ และดึงดูดบริษัทที่จะจ้างงาน เราสามารถแบ่งเนื้อหาในจดหมายออกเป็นย่อหน้าต่างๆ ได้ดังนี้

ย่อหน้าที่ 1

เขียนเปิดเรื่องให้น่าสนใจ คว้าโอกาสตั้งแต่แรกเริ่ม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน โดยมุ่งไปที่ประเด็นหลักว่า เราสนใจตำแหน่งงานอะไรและเสนอจุดแข็งของเราที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานนี้ ตัวอย่างเช่น

I'm writing to express my interest in the (ตำแหน่งงาน) position listed on (ชื่อเว็บไซต์บริษัท). My experience aligns well with the qualifications you are seeking, as I have worked in (ชื่อแผนก) for (ระยะเวลาการทำงาน) years, and I know I would make a valuable addition to your team.

ผมเขียนจดหมายนี้เพราะผมสนใจตำแหน่งงาน...ที่ถูกโพสบนเว็บไซต์... ประสบการณ์ของผมสอดคล้องเป็นอย่างดีกับคุณสมบัติที่คุณกำลังมองหาอยู่ เพราะขณะนี้ผมทำงานในแผนก...เป็นเวลา...ปีแล้ว และผมมั่นใจว่าผมจะสามารถเพิ่มคุณค่าให้กับทีมของคุณได้

ตัวอย่าง ชื่อตำแหน่งงาน

 • video editorial assistant = ผู้ช่วยตัดต่อวิดีโอ
 • project manager = หัวหน้าโครงการ
 • content marketer = นักเขียนบทความการตลาด
 • public relations specialist = เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 • graphic designer = กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

ตัวอย่าง ชื่อแผนก

 • project management team = ทีมจัดการโปรเจ็ค
 • accounting department = แผนกบัญชี
 • customer service team = ทีมบริการลูกค้า
 • logistics = แผนกจัดส่งสินค้า
 • Marketing department = แผนกการตลาด

ย่อหน้าที่ 2

เขียนเน้นถึงผลงานอันโดดเด่นที่ผ่านมาของเรา นี่จะเป็นส่วนสำคัญมากต่อการตัดสินใจของผู้จ้างงาน ตัวอย่างเช่น

In my role as a (ชื่อตำแหน่งงาน) at (ชื่อบริษัทเดิม), I was responsible for (งานที่รับผิดชอบ). My previous roles have strengthened my abilities in (ทักษะงาน). I’m sure that this skill will help me start contributing quickly.

ตอนที่ดิฉันทำงานในตำแหน่ง...ที่... ดิฉันมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการ... ตำแหน่งงานเดิมของดิฉันช่วยให้ทักษะด้าน...ของดิฉันแข็งแกร่งขึ้น ดิฉันมั่นใจว่าทักษะนี้จะช่วยให้ดิฉันเริ่มงานได้อย่างรวดเร็ว

ตัวอย่าง งานที่รับผิดชอบ

 • strategic financial planning. = วางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
 • creating social media content. = สร้างบทความโซเซียลมีเดีย
 • maintenance and repair on automobiles. = บำรุงและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์
 • designing a SQL database = ออกแบบฐานข้อมูล SQL
 • serving customers and managing stock = ให้บริการลูกค้าและดูแลสินค้า

ตัวอย่าง ทักษะงาน

 • time-management skills = ทักษะการบริหารเวลา
 • leadership skills. = ทักษะการเป็นผู้นำ
 • teamwork skills = ทักษะการทำงานเป็นทีม
 • empowerment = ทักษะการสร้างแรงจูงใจในทีม
 • effective problem – solving = การแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • critical thinking = ทักษะการใช้ความอย่างถี่ถ้วนและมีเหตุผล
 • organizational skills = ทักษะการจัดระเบียบองค์กร
 • well-honed interpersonal skills = ทักษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น

ย่อหน้าที่ 3

เขียนสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับบริษัทที่เราจะสมัครงาน แสดงให้เห็นว่า เราเข้าใจงานของที่นั่นและตั้งใจจะแสดงศักยภาพการทำงานของเราอย่างไร ตัวอย่างเช่น

I believe (ชื่อบริษัทที่สมัครงาน) will be a great success for many years to come, and my extensive expertise will help ensure your establishment succeeds in the future. I sincerely hope I can contribute soon as a member of your team.

ผมเชื่อว่าบริษัท...จะประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายปีข้างหน้า และความเชี่ยวชาญที่กว้างขวางของผมจะช่วยรับประกันความสำเร็จในอนาคตของบริษัท ผมหวังอย่างแท้จริงว่าผมจะสามารถเริ่มงานกับสมาชิกคนอื่นๆในทีมได้เร็วๆนี้

ย่อหน้าที่ 4

คือส่วนสุดท้าย ที่เราจะต้องเขียนคำลงท้ายให้น่าสนใจและสุภาพ ตัวอย่างเช่น

Thank you in advance for reviewing my resume. I would be happy to attend for interview at your convenience. Please call me at (เบอร์โทรศัพท์ผู้สมัครงาน) or email me at (อีเมลผู้สมัครงาน).

ดิฉันขอบคุณล่วงหน้าที่คุณอ่านประวัติย่อของฉัน ดิฉันจะมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์เมื่อใดก็ได้ที่คุณสะดวก โปรดติดต่อดิฉันที่ (เบอร์) หรือส่งอีเมลหาดิฉันที่ (อีเมล)

I looking forward to sharing more details of my experience and motivations with you. Thank you for your consideration.

ผมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้แชร์ประสบการณ์และแรงจูงใจต่างๆของผมแก่คุณ ขอบคุณที่พิจารณาครับ)

Please review my attached application for additional details regarding my expertise and achievements. Do not hesitate to reach out if you have any questions or need further clarification on my experience. I would love to meet with you and discuss this position in detail.

ดิฉันแนบใบสมัครสำหรับดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญและการประสบความสำเร็จต่างๆมาในจดหมายนี้ หากคุณมีคำถามหรือต้องคำชี้แจงใดๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับประสบการณ์ของดิฉัน โปรดติดต่อดิฉันได้เลยนะคะ ดิฉันจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากดิฉันได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณอย่างละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งนี้ค่ะ)

ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru