แชร์บทความนี้

ในโลกปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญเพราะเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติเราอาจจะเคยเห็นประโยคสนทนาการพูดสื่อสารในชีวิตประจำวันมาบ้างแล้วแต่คนไทยส่วนมากขี้อาย ไม่ค่อยกล้าสนทนากับชาวต่างชาติเพราะกลัวจะพูดผิดกลัวไม่ถูกหลักไวยากรณ์บ้าง บทความนี้จะช่วยให้คุณพูดสื่อสารแนะนำตัวเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้อง การแนะนำตัวเองเป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเราต้องทำความรู้จักกับบุคคลอื่นเมื่อเจอกันเป็นครั้งแรกและต้องคำนึงถึงความสนิทสนมคุ้นเคยกันและความเหมาะสม

การแนะนำตัวเองแบบเป็นทางการ(ในกรณีที่ไม่สนิทสนมกัน)

Let me introduce myself.
May I introduce myself ?
ขอแนะนำตัวเองหน่อยนะครับ/คะ
My name is ...
ฉันชื่อ ... ครับ/ค่ะ

การแนะนำตัวเองแบบไม่เป็นทางการ(ในกรณีที่สนิทสนมกัน)

Hello/Hi! I'm ...
สวัสดีครับ/ค่ะ ฉันชื่อ ...

การแนะนำให้ผู้อื่นรู้จักกัน

Let me introduce you to ...
May I introduce you to ...
ขอแนะนำให้คุณรู้จักกับ ...
I'd like you to meet ...
ฉันอยากให้คุณรู้จักกับคุณ ...
This is my friend.
นี่คือเพื่อนของฉันครับ/ค่ะ
Her/His name is ...
เธอ/เขาชื่อ ...
Do you know each other?
พวกคุณรู้จักกันหรือยังครับ/คะ
Have you ever met before ?
พวกคุณเคยพบกันมาก่อนหรือยังครับ/คะ

หลังจากแนะนำตัวเองและแนะนำผู้อื่นให้รู้จักกันแล้วเราควรพูดแสดงความยินดีที่ได้รู้จักกันดังประโยคต่อไปนี้

Nice to meet you.
Nice to see you.
ยินดีที่ได้พบ/รู้จักคุณ
I'm glad to meet you.
ฉันยินดีที่ได้รู้จักคุณ
I'm happy to see you.
ฉันดีใจที่ได้พบคุณ
I'm pleased to meet you.
ฉันรู้สึกยินดีที่ได้พบคุณ
Nice talking to you.
ดีใจที่ได้คุยกับคุณ
I enjoyed meeting you.
ฉันยินดีที่ได้พบคุณ

ตัวอย่างประโยคบทสนทนา

David: Hello! Let me introduce myself. My name is David.
Tom: Hello, David. May I introduce myself? My name is Tom.
David: I'm glad to meet you, Tom. And I'd like you to meet someone. This is my friend. His name is Jack.
Tom: Hello, Jack. Let me introduce myself. My name is Tom.
Jack: Hello, Tom. Nice to meet you.
Tom: Nice to meet you too.

คำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนา

let ขออนุญาต
introduce แนะนำ
name ชื่อ
myself ตัวฉันเอง
before ก่อน
friend เพื่อน
my ของฉัน
meet พบ
glad ดีใจ
happy มีความสุข
pleased ยินดี
nice ดี/ที่ดี

ทุกคนอาจจะมีโอกาสได้พูดคุยกับชาวต่างชาติบ้างไม่มากก็น้อย จะเห็นว่าคำศัพท์ ประโยค และวลีเหล่านี้เป็นคำศัพท์ที่ทุกคนใช้กันปกติในชีวิตประจำวันอยู่แล้ว การแนะนำตัวเองและผู้อื่นให้รู้จักกันเป็นภาษาอังกฤษ นั้นไม่ใช่เรื่องยากถ้าเราสนใจและให้ความเอาใจใส่ในการเรียนรู้ เพราะภาษาอังกฤษนั้นเรียนได้ทุกที่และทุกเวลาถ้าเราต้องการ ภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปเลยค่ะ

ติดตามเราเพื่อได้รับความรู้มากขึ้น

สนใจอยากเรียนรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมหรือไม่? เรามีคนที่จะช่วยคลายข้อสงสัยให้คุณได้

กดดูรายการครูสอนภาษาอังกฤษ
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2021 BestKru