Save แปลว่าอะไร? 6 วิธีการใช้ ความหมาย คำแปล และตัวอย่าง

หลายคนอาจคุ้นเคยกับคำว่า save ที่แปลว่า ประหยัด, เก็บรักษา แต่จริงๆแล้ว save ในภาษาอังกฤษมีหลายความหมาย และสามารถใช้ save ในประโยคที่ต่างกันไปในชีวิตประจำวัน นอกจากจะมีหลายความหมายในตัวมันเองแล้ว คำๆนี้ยังไปอยู่ในวลีต่างๆ อีกมากมาย อย่างที่นักเรียนหลายคนคงเคยได้ยินครูภาษาอังกฤษชาวต่างชาติพูดคำว่า save แบบหลากความหมายในหลายประโยค และผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษก็อาจเห็นความหมายที่หลากหลายเมื่อนำคำว่า save มาใช้ในประโยคประเภทต่างๆ เช่นกัน

Save [someone] — ช่วยชีวิตใครบางคน

กรณีนี้ save แปลว่า ช่วยให้ปลอดภัย, ช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต ความหมายเหล่านี้ถูกใช้บ่อยเมื่อบุคคลต้องการได้รับความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับชีวิต หรือความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ ก็ตาม

If I get into trouble; would you save me?
ถ้าฉันมีปัญหา คุณจะช่วยฉันไหม

You save me at least a month of researching.
คุณช่วยให้ฉันไม่ต้องเสียเวลาทำการค้นคว้าเป็นเวลาอย่างน้อย 1 เดือนเลย

Save money — เก็บเงิน

กรณีนี้ save แปลว่า เก็บสำรองเงินไว้ เป็นการใช้คำว่า save ในอีกความหมายหนึ่งที่ถูกใช้ได้บ่อยไม่แพ้กัน โดยอาจเป็นการใช้กล่าวถึงเงินเก็บ การออมเงิน การเก็บรักษาเงิน สำรองเงิน หรือเก็บเงินไว้เพื่อใช้ซื้อบางสิ่งทีหลังก็ได้

I will save this money to buy her a present.
ฉันจะเก็บเงินนี้ไว้เพื่อซื้อของขวัญให้เธอ

Save [something] — เก็บสิ่งหนึ่งไว้

กรณีนี้ save แปลว่า เก็บรักษาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้, เก็บสิ่งนั้นไว้ในภายหลัง ใช้ได้กับสิ่งของต่างๆ

He wants to save his dessert for later.
เขาต้องการเก็บของหวานไว้กินทีหลัง

Save [file] down — บันทึกไฟล์ลงบนที่เก็บไฟล์

Save down หมายความว่า บันทึกไฟล์ลงบนที่เก็บไฟล์ เช่น แผ่นดิสก์ หรือแฟลชไดฟ์ เป็นต้น เพื่อสำรองไฟล์ไว้ใช้งานต่อไป เป็นคำที่ใช้พูดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เราสามารถวางคำว่า file (ไฟล์) หรือ ชื่อไฟล์ ไว้ระหว่างคำว่า save และคำว่า down ได้

Remember, make sure to save down your work often.
อย่าลืมที่จะกดบันทึกงานในคอมพิวเตอร์บ่อยๆ

Save [something] as [something else]

Save [something] as [something else] หมายความว่า ตั้งชื่อหรือกำหนดรูปแบบไฟล์ในคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึก ความหมายของประโยคนี้เป็นการใช้เมื่อทำงานกับคอมพิวเตอร์ เพื่อตั้งชื่อเอกสารหรือไฟล์ในคอมพิวเตอร์ หรือการกำหนดรูปแบบของเอกสารในคอมพิวเตอร์ให้เป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามที่กำหนด

I see the problem. You need to save this as a .GIF before you can upload it to the website.
ผมรู้ปัญหาแล้ว คุณต้องเซฟไฟล์นี้ในรูป .GIF ก่อนที่คุณจะอัพโหลดมันลงในเว็บไซต์

การใช้ save ในประโยคอื่นๆ

นอกจากการใช้ในคำว่า save ตามความหมายตรงๆ ของมัน ที่มักแปลว่า บันทึก, เก็บ, รักษา, ช่วยชีวิต, ช่วยให้ปลอดภัย แล้ว เรายังสามารถพบการใช้คำว่า save ในความหมายที่ต่างออกไปในประโยคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวลีภาษาอังกฤษ หรือสำนวนภาษาอังกฤษ เราจะพบการใช้ save ในความหมายสำหรับการเปรียบเทียบ หรืออุปมาอุปไมยอีกด้วย การใช้ save ในประโยครูปแบบอื่นๆที่พบบ่อยมีดังนี้

Scrimp and save

Scrimp and save หมายความว่า พยายามใช้จ่ายอย่างประหยัดที่สุด เพื่อนำเงินไปใช้กับเป้าหมายที่ใหญ่กว่า มีคำศัพท์อีกคำที่มีความหมายเหมือนกันคือ pinch and scrape

We had to scrimp and save in order to send the children to university.
พวกเราต้องใช้จ่ายอย่างประหยัดเพื่อที่จะได้ส่งเด็กๆเรียนมหาวิทยาลัยได้

Save a bundle

Save a bundle หมายความว่า ตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการชำระเงินก้อนใหญ่ a bundle คือวิธีการมัดเงินรวมกันแบบที่เราเห็นธนาคารทำ ในสหรัฐอเมริกา 1 bundle หรือเงินหนึ่งมัด คิดเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์

Being smarter with your house’s air conditioner could end up saving you a bundle on your monthly energy bills.
การรู้จักใช้เครื่องปรับอากาศในบ้านอย่างชาญฉลาด จะช่วยให้คุณประหยัดค่าไฟต่อเดือนได้เป็นจำนวนมาก

Save a buck

Save a buck หมายความว่า เก็บสำรองเงินเล็กๆน้อยๆ หรือเลี่ยงการใช้จ่ายเงิน ถึงแม้ว่าเป็นเงินน้อยนิดก็ตาม คำว่า buck เป็นแสลงที่ใช้เรียกแทนหน่วยเงิน dollar (เหรียญดอลลาร์) ดังนั้น 1 dollar ก็เท่ากับ 1 buck หรือ a buck นั่นเอง

Use those coupons when you order take out; it might help you save a buck or two.
ใช้คูปองพวกนี้เวลาคุณสั่งซื้ออาหารกลับบ้าน มันอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินได้สักสองสามเหรียญ

Save [someone’s] breath

Save [someone’s] breath หมายความว่า หยุดพูด หรือหยุดการเรียกร้อง เพราะมันไร้ประโยชน์ มักได้ยินการใช้ประโยคนี้เมื่อผู้ที่เรียกร้องนั้นเรียกร้องสิ่งที่ไม่มีทางจะได้รับ หรือเป็นไปไม่ได้ บุคคลนั้นจึงควรหยุดพูดได้แล้ว ความหมายของประโยคนี้เปรียบกับการพูดคำแสลงในภาษาไทยว่า เก็บปากเก็บคำ สงบปากสงบคำ หรือ เก็บปากไว้กินข้าวดีกว่า

You can save your breath; I’m not going to pay for this over priced mobile phone.
คุณไม่ต้องพูดแล้ว ฉันไม่มีทางจ่ายเงินสำหรับโทรศัพท์มือถือราคาแพงนี้

I decided to save my breath; we all know how powerful he is.
ฉันตัดสินใจสงบปากสงบคำไว้ เราทุกคนต่างก็รู้ว่าเขามีอำนาจมากแค่ไหน

Save it

Save it หมายความว่า หยุดพูดเพราะสิ่งที่จะพูดนั้นไม่สำคัญ ไม่จำเป็น หรือไม่เป็นที่ต้องการ มักใช้ในลักษณะแกมบังคับ โดยเฉพาะเมื่อทำให้คนฟังรู้สึกรำคาญ ความหมายของประโยคนี้สามารถแปลเป็นภาษาไทยว่า หุบปาก เหมือนคำว่า shut up ได้ แต่มีความรุนแรงน้อยกว่า

If you want to denied the complaints; you can just save it! The CCTV caught you red-handed!
หากคุณต้องการปฏิเสธการร้องเรียน คุณหุบปากไปเสียดีกว่า! กล้องวงจรปิดจับคุณได้คาหนังคาเขาเลย

Save room [for something]

Save room [for something] หมายความว่า เก็บท้องไว้สำหรับอาหารบางอย่าง ใช้พูดตอนที่เราต้องการงดหรือหยุดทานอาหารหรือบางสิ่งบางอย่างเพื่อเหลือพื้นที่ในท้องไว้สำหรับทานอย่างอื่นต่อไป

I know this pasta is delicious but make sure you save room for dessert.
ฉันรู้ว่าพาสต้านี้อร่อย แต่อย่าลืมเก็บท้องไว้ทานของหวานด้วยล่ะ

Save my ass

Save my ass หมายความว่า การให้ช่วยทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นการช่วยเหลือ, ช่วยชีวิต, ช่วยให้ปลอดภัย แต่เป็นคำที่ไม่เป็นทางการเท่าไหร่ ใช้พูดกับเพื่อน มีความหมายเหมือนกับคำว่า save me ซึ่งสุภาพกว่า เช่น

Nick just saved my ass by answering the teacher’s question.
นิคช่วยฉันไว้โดยการตอบคำถามของอาจารย์

Save the furniture

Save the furniture หมายความว่า คิดถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ มักได้ยินการใช้ประโยคนี้ในหัวข้อที่เกี่ยวกับทางการเมือง และส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในประเทศออสเตรเลีย

I think our candidate is going to lose, so we have to look for a way to save the furniture at this point.
มีความเป็นไปได้ว่าผู้สมัครของเรากำลังจะแพ้ เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะต้องหาทางออกให้ดีที่สุด

Save [someone’s] from oneself

Save [someone’s] from oneself หมายความว่า ช่วยชีวิต, ช่วยให้ปกป้องบุคคลหนึ่งให้พ้นภัยจากการกระทำของบุคคลนั้นเอง ความหมายของประโยคนี้คือช่วยให้บุคคลหนึ่งไม่ทำสิ่งที่เขาจะเสียใจภายหลัง หรือทำร้ายตัวเองภายหลัง มักใช้กับคำสรรพนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมของประโยค เช่น me, you, him, her เป็นต้น และสรรพนามตนเอง (Reflextive pronouns) เช่น myself, yourself, himself, herself เป็นต้น (ดูวิธีใช้ reflextive pronouns เพิ่มเติม)

Can you save me from myself if I lose my mind again?
หากฉันเสียสติอีกครั้ง คุณสามารถช่วยฉันจากตัวของฉันเองได้ไหม

Save [someone’s] soul

Save [someone’s] soul หมายความว่า ช่วยเหลือ รักษา ทางด้านจิตวิญญาณ หรือจิตใจ มักใช้เมื่อกล่าวถึงการช่วยเหลือด้านจิตใจหลังจากบุคคลประสบเหตุการณ์ที่เลวร้าย หรือเคยกระทำเหตุร้ายมาก่อน sould แปลว่า จิตวิญญาณ ประโยคนี้เป็นการเปรียบเปรยว่า การทำให้แน่ใจว่าจิตวิญญาณของบุคคลได้ไปสวรรค์แทนไปนรก

I don’t know how can anything save his soul after the violent crimes he’s seen.
ฉันไม่รู้เลยว่าจะช่วยเหลือจิตใจของเขาได้อย่างไร หลังจากอาชญากรรมเลวร้ายที่เขาได้พบ

Save [someone’s] own hide

Save [someone’s] own hide หมายความว่า ช่วยเหลือ, ช่วยให้ปลอดภัย, ช่วยชีวิตหรือปกป้องใครคนหนึ่ง โดยไม่คำนึงถึงผู้อื่น ความหมายของประโยคนี้กล่าวถึงบุคคลที่เอาตัวเองให้รอดโดยไม่คำนึงถึงบุคคลอื่นเลย ดังนั้นเราจึงใส่คำที่แสดงความเป็นเจ้าของ เช่น his (ของเขา), my (ของฉัน), your (ของคุณ) เป็นต้น (ดูวิธีการใช้คำแสดงความเป็นเจ้าของเพิ่มเติม)

Isn’t true that you was just saving your own hide at the time accident happened?
จริงหรือไม่ที่คุณช่วยตัวเองรอดคนเดียวในขณะที่เกิดอุบัติเหตุ

Save [someone’s] skin

Save (one’s) skin หมายความว่า ช่วยชีวิต, ช่วยเหลือ, ช่วยให้ปลอดภัยพ้นจากอันตรายหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สบายใจ มีการนำมาใช้คล้ายกับ save [someone’s] own hide ความหมายของประโยคนี้คือเป็นการทำทุกวิถีทางเพื่อให้หลุดพ้นจากสถานการณ์นั้นๆ โดยไม่คำนึงถึงว่าการกระทำนั้นจะส่งผลต่อผู้อื่นอย่างไร

The Kremlin is trying to save its own skin rather than telling its citizens the true about the war.
รัฐบาลเครมลินพยายามเอาตัวเองให้รอดแทนที่จะบอกความจริงเกี่ยวกับสงครามแก่พลเมืองของตน

Couldn’t [do something] to save [someone’s] life

Couldn’t [do something] to save [someone’s] life หมายความว่า ไม่สามารถทำสิ่งนั้นได้เลย มีฝีมือแย่มาก ประโยคนี้เป็นคำแสลง แม้ว่าจะมีคำว่า save [someone’s] life ที่แปลว่า ช่วยชีวิต อยู่ แต่ความหมายของประโยคนี้มักใช้ในเชิงเปรียบเทียบถึงความสามารถอย่างหนึ่งที่แย่มาก ให้ตายเสียจะง่ายกว่านั่นเอง

What made they choose her for this role? She couldn’t act to save her life!
อะไรทำให้พวกเขาเลือกเธอสำหรับบทบาทนี้นะ เธอแสดงแย่มากจะตายไป

เราพบการใช้คำว่า Save ในภาษาอังกฤษหลายรูปแบบมากมาย บ่อยครั้งที่ความหมายของมันจะเปลี่ยนไปเมื่อถูกนำไปใช้ในวลีหรือสำนวนภาษาอังกฤษ การเรียนภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในโรงรียน หรือเลือกเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ คุณจึงควรแน่ใจว่าคุณได้เรียนความหมายที่หลากหลายของคำแต่ละคำจากครูสอนภาษาอังกฤษของคุณ เพราะการรู้ความหมายที่หลากหลายของคำจะช่วยให้คุณเข้าใจความหมายที่แท้จริงที่ครูชาวต่างชาติหรือเจ้าของภาษาพูดได้ นอกจากนั้นการฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการใช้คำในความหมายที่ต่างกันให้ถูกกาละเทศะก็จะช่วยให้การสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณราบรื่นมากยิ่งขึ้น

อัพเดทล่าสุด: