สัมภาษณ์งานภาษาจีน บทสัมภาษณ์งานภาษาจีนที่ใช้บ่อย

ประเทศจีนมีเศรษฐกิจเฟื่องฟู ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสหางานมากมายสำหรับชาวต่างชาติ และยังให้ค่าตอบแทนที่สูงในขณะที่ค่าครองชีพไม่แพง แต่หลายบริษัทในประเทศจีนต้องการผู้สมัครที่สามารถพูดภาษาจีนพื้นฐานได้เป็นอย่างน้อย และใบประกาศโฆษณาหาลูกจ้างก็มักจะปรากฏในภาษาจีนเท่านั้น ดังนั้นหากคุณเรียนภาษาจีนจนสื่อสารประโยคพิ้นฐานได้ โอกาสหางานในประเทศจีนของคุณก็จะมีสูงขึ้นอย่างแน่นอน

หากคุณพูดภาษาจีนได้แล้ว และพร้อมที่จะหางานในประเทศจีน หรือสมัครงานกับบริษัทสัญชาติจีน มาเตรียมตัวสัมภาษณ์งานเป็นภาษาจีนกันเลย

ส่วนที่ 1: แนะนำตัวเองในการสัมภาษณ์งาน

请自我介绍一下。
(Qǐng zìwǒ jièshào yīxià.)
ฉิ่ง จื้อหว่อ เจี้ยเซ่า อีเซี่ย
กรุณาแนะนำตัวเอง

โดยทั่วไปนี่จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้ถูกสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ต้องเจอระหว่างการสนทนากับผู้สัมภาษณ์ แม้ว่าการอธิบายภูมิหลัง, ความสำเร็จด้านการศึกษาและประวัติการทำงานดูจะเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมา แต่ก็คุ้มค่าที่จะสละเวลาสั้นๆมาคิดทบทวนคำตอบของคุณไว้ก่อนล่วงหน้า

แทนที่จะท่องจำบทพูดยาวๆ ให้พยายามคงระดับเสียงในการสนทนาให้เป็นธรรมชาติและใช้ประเด็นสำคัญต่อไปนี้ช่วยในการเล่าเรื่องของคุณ

เริ่มจากพื้นฐานกันก่อน :

 1. 您好 。。。女士/先生。
  (Nínhǎo, … nǚshì/xiānshēng)
  หนินห่าว…หนวี่ซื่อ/เซียนเซิง
  สวัสดีครับ/ค่ะ คุณ…(ชื่อผู้สัมภาษณ์)

จำไว้ว่าในวัฒนธรรมจีน เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องเรียกชื่อของผู้บังคับบัญชาหรือเพื่อนร่วมงาน โดยใส่ตำแหน่งหรือคำนำหน้าให้ถูกต้อง

หากไม่ทราบตำแหน่งที่ชัดเจนของพวกเขาในบริษัท เราสามารถเติมคำต่อไปนี้หลังชื่อสกุลของผู้สัมภาษณ์ได้

 • 女士 (nǚshì) แปลว่า คุณผู้หญิง
 • 先生 (xiānshēng) แปลว่า คุณผู้ชาย

แต่ถ้าเป็นไปได้ควรจะระบุตำแหน่งงาน เช่น 经理 (jīnglǐ) หรือ “ผู้จัดการ” หลังนามสกุลของผู้สัมภาษณ์

 1. 我来自 。。。
  (Wǒ láizì…)
  หว่อ ไหล จื้อ…
  ฉันมาจาก…(ประเทศ)
 2. 我的母语是 。。。
  (Wǒ de mǔyǔ shì…)
  หว่อ เตอ หมูหยวี่ ซื่อ…
  ภาษาแม่ของฉันคือ…(ภาษา)

เมื่อเราพูดถึงภูมิหลังส่วนตัวไปแล้ว ก็เปลี่ยนหัวข้อมาพูดถึงประวัติการศึกษากันต่อ

 1. 我毕业于。。。
  (Wǒ bìyè yú…)
  หว่อ ปี้เย่ ยวี๋…
  ฉันจบการศึกษาจาก…(มหาวิทยาลัย)
 2. 我学的专业是。。。
  (Wǒ xué de zhuānyè shì…)

  หว่อ เสวีย เตอ จวานเย่ ซื่อ…
  ฉันเรียนเอก…

หากคุณจบปริญญาหรือระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไปกว่านั้น อาจจะใส่ลงไปในขั้นตอนนี้ได้เลย

 1. 我 。。。年毕业于。。。 大学,获得 。。。硕士/博士学位。
  (Wǒ… nián bìyè yú… dàxué, huòdé… shuòshì / bóshì xuéwèi.)
  หว่อ…เหนียน ปี้เย่ ยวี๋…ต้า เสวีย, ฮั่วเต๋อ…ซั่วซื่อ / ป๋อซื่อ เสวียเว่ย
  ฉัน (ปีที่สำเร็จการศึกษา) จบการศึกษาจาก (มหาวิทยาลัย) และได้รับ (สาขาวิชา) ระดับปริญญาโท / ปริญญาเอก

ประโยคนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่จะกล่าวถึงการฝึกอบรมพิเศษหรือการดำรงตำแหน่งอื่นๆ ของคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หรืออาจจะเป็นผลสอบ HSK ก็ได้ โดยใบรับรอง HSK เรียกว่า 汉语水平考试 (Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì)

 1. 我有 。。。 证书。
  (Wǒ yǒu… zhèngshū.)
  หวอ โหย่ว…เจิ้งซู่
  ฉันมีใบรับรอง…(ชื่อใบรับรอง)

บอกให้ผู้สัมภาษณ์ทราบถึงประวัติการทำงานของคุณโดยสังเขป โดยอธิบายสั้นๆถึงงานที่เกี่ยวข้องที่เคยทำตั้งแต่สำเร็จการศึกษาเพื่อสรุปการแนะนำตัวเอง ลองพิจารณาโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยๆ ดังต่อไปนี้

 1. 我曾在 。。。 负责 。。。
  (Wǒ céng zài… fùzé…)
  หว่อ เฉิง ไจ้…ฟู่เจ๋อ…
  ก่อนหน้านี้อยู่ที่…(ชื่อบริษัท) ฉันเคยรับผิดชอบ…(หน้าที่, ภาระงาน)
 1. 从。。。年到。。。年在。。。 担任。。。
  (Cóng… nián dào… nián, zài… dānrèn…)
  ฉง…เหนียน เต้า…เหนียน, ไจ้…ตั๊นเริ่น…
  จาก…(ปี)…ถึง…(ปี) ฉันทำงานที่…(ชื่อบริษัท)ในตำแหน่ง…(ชื่อตำแหน่งงาน)

นำประโยคทั้งหมดมารวมกัน ลองดูตัวอย่างการแนะนำตัวเองเป็นภาษาจีนแบบครบถ้วนนี้

您好,王经理。我叫张小梅,今年28岁,来自美国,母语是英文。2016年毕业于复旦大学,获得国际商业硕士学位。我有汉语水平考试六级证书,2016年曾在家家乐国际贸易公司负责销售工作;从2017年到2021年在亮亮国际贸易公司担任产品经理.

(Nínhǎo, Wáng Jīnglǐ. Wǒ jiào Zhāng Xiǎoméi, jīnnián 28 suì, láizì měiguó, mǔyǔ shì yīngwén. 2016 nián bìyè yú Fùdàn Dàxué, huòdé guójì shāngyè shuòshì xuéwèi. Wǒ yǒu Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì liù jí zhèngshū, 2016 nián céng zài Jiājiālè Guójì Màoyì Gōngsī fùzé xiāoshòu gōngzuò; cóng 2017 nián dào 2021 nián zài Liàngliàng Guójì Màoyì Gōngsī dānrèn chǎnpǐn jīnglǐ.)

หนินห่าว, หวัง จิงหลี่. หว่อ เจี้ยว จาง เสี่ยวเหมย, จินเหนียน เอ้อร์สือปา ซุ่ย, ไหลจื้อ เหม่ยกั๋ว, หมูหยวี่ ซื่อ ยิงเหวิน. เอ้อร์ หลิง อี ลิ่ว เหนียน ปี้เย่ ยวี๋ ฟู่ตั้น ต้าเสวีย, ฮั่วเต๋อ กั๋วจี้ ซางเย่ ซั่วซื่อ เสวียเว่ย. หวอ โหย่ว ฮ่านหยวี่ สุ่ยผิง เข่าซื่อ ลิ่ว จี๋ เจิ้งซู, เอ้อร์ หลิง อี ลิ่ว เหนียน เฉิง ไจ้ เจียเจียเล่อ กั๋วจี้ เม่าอี้ กงซือ ฟู่เจ๋อ เซียวโซ่ว กงจั้ว, ฉง เอ้อร์ หลิง อี ชี เหนียน เต้า เอ้อร์ หลิง เอ้อร์ อี เหนียน ไจ้ เลี่ยงเลี่ยง กั๋วจี้ เม่าอี้ กงซือ ตันเหริน ฉนาผิ่น จิงหลี่

สวัสดีค่ะ ผู้จัดการหวัง ฉันชื่อจาง เสี่ยวเหมย อายุ 28 ปี ฉันมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและภาษาแม่ของฉันคือ ภาษาอังกฤษ ฉันจบจากมหาวิทยาลัยฟู่ตั้นในระดับปริญญาโททางด้านธุรกิจระหว่างประเทศในปี 2016 ฉันมีใบรับรอง HSK ระดับ 6 ในปี 2016 ฉันเคยทำงานด้านการขายที่บริษัทเจียเจียเล่อ เทรด และตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2021 ฉันดำรงตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเลี่ยงเลี่ยง อินเตอร์เนชันแนล เทรด คอมแพนี

ส่วนที่ 2: ทำไมถึงอยากได้งานนี้?

你为何想申请这份工作?
(Nǐ wèihé xiǎng shēnqǐng zhè fèn gōngzuò?)

หนี่ เว่ยเหอ เสี่ยง เซิงฉิ่ง เจ้อ เฟิ่น กงจั้ว?
ทำไมคุณถึงต้องการสมัครงานนี้?

คุณควรจะใช้เวลาเพื่อคิดเกี่ยวกับคำถามนี้ก่อนที่จะถึงเวลาสัมภาษณ์ ไม่ว่าคุณจะสมัครงานด้วยเหตุผลใด ผู้สัมภาษณ์ชาวจีนย่อมให้คุณอธิบายเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอย่างแน่นอน ดังนั้นเราควรเตรียมตัวไปอย่างรอบคอบและตอบด้วยความกระตือรือร้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังในฐานะผู้สมัคร

ลองใช้ประโยคเปิดต่อไปนี้เพื่อตอบคำถาม:

 1. 贵公司是。。。
  (Guì gōngsī shì…)

  กุ้ย กงซือ ซื่อ…
  บริษัทของคุณคือ…

贵公司 (guì gōngsī) เป็นวิธีสุภาพในการพูดว่า “บริษัทของคุณ” เป็นภาษาจีนและควรตามด้วยประโยคสั้นๆเพื่อชื่นชมบริษัทที่คุณกำลังสัมภาษณ์

เนื่องจากความสำคัญของ 面子 (miànzi) หรือ “หน้าตา” (เปรียบเสมือนชื่อเสียง) ในสังคมจีนและการทำงาน คำชมเชยหรือการพูดเอาใจต่อนายจ้างที่ต้องการทำงานด้วยย่อมส่งผลดีต่อตำแหน่งงานของคุณที่จะได้รับ

เมื่ออธิบายถึงเหตุผลที่คุณต้องการงานนี้ ให้อ้างถึงหนทางต่างๆที่คุณหวังว่าจะเติบโตอย่างมืออาชีพและมีส่วนร่วมกับบริษัท ยกตัวอย่างเช่น

 1. 我相信在贵公司可以学到新的技能。
  (Wǒ xiāngxìn zài guì gōngsī kěyǐ xué dào xīn de jìnéng.)
  หว่อ เซียงซิ่น ไจ้ กุ้ย กงซือ เขอหยี่ เสวีย เต้า ซิน เตอ จี้เหนิง
  ฉันเชื่อว่าฉันจะได้เรียนรู้ทักษะใหม่ที่บริษัทแห่งนี้
 2. 我具备贵公司需要的专长。
  (Wǒ jùbèi guì gōngsī xūyào de zhuāncháng.)

  หว่อ จวี้เป้ย กุ้ย กงซือ ซวีเย่า เตอ จวานฉาง
  ฉันมีทักษะหลายอย่างที่บริษัทต้องการ
 3. 这份工作可以让我尽其所长。
  (Zhè fèn gōngzuò kěyǐ ràng wǒ jìnqísuǒcháng.)

  ฉันสามารถใช้ทักษะของฉันได้อย่างเต็มที่ในงานนี้

ส่วนที่ 3: จุดแข็งของคุณคืออะไร?

你最大的优点是什么?
(Nǐ zuì dà de yōudiǎn shì shénme?)
หนี่ จุ้ย ต้า เตอ โยวเตี่ยน ซื่อ เสินเมอะ
จุดแข็งที่ดีที่สุดของคุณคืออะไร

คำถามในการสัมภาษณ์นี้เปิดโอกาสที่ดีให้คุณได้เน้นย้ำถึงความสามารถระดับมืออาชีพที่คุณมั่นใจมากที่สุด

คุณน่าจะถูกถามด้วยคำถามนี้ในระหว่างการสัมภาษณ์ ให้พิจารณาก่อนว่าพรสวรรค์ใดของคุณที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานมากที่สุดเพื่อที่จะได้ใช้เวลาตอบที่มีอยู่ให้คุ้มค่า ลองใช้ประโยคด้านล่างนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงทักษะต่างๆของคุณ

 1. 我是个很 。。。和。。。的人。
  (Wǒ shì gè hěn… hé… de rén.)

  หว่อ ซื่อ เก้อ เหิ่น … เหอ… เตอ เหริน
  ฉันเป็นคน (คำคุณศัพท์) และ (คำคุณศัพท์) มาก

คุณลักษณะทั่วๆไปที่เป็นที่ยอมรับของนายจ้างชาวจีน ได้แก่ 热情 (rèqíng) ความกระตือรือร้นหรือมีความหลงใหลในการทำงาน, 负责任 (fùzérèn) ความรับผิดชอบ, 积极 (jījí) มั่นใจ / มีพลัง และ 主动 (zhǔdòng) ทำงานเชิงรุก

 1. 我擅长。。。
  (Wǒ shàn cháng…)

  หว่อ ซ่าน ฉาง
  ฉันเก่งเรื่อง…

ไม่ว่าความเชี่ยวชาญส่วนตัวของคุณจะเป็นเรื่อง 团队管理 (tuánduì guǎnlǐ) การจัดการทีมงาน, 营销 (yíngxiāo) การตลาด หรืออะไรก็ตาม ทุกคนต้องยกความสามารถเฉพาะตัวขึ้นมาอธิบาย

ระบุจุดแข็งที่คุณต้องการเน้นย้ำในระหว่างการให้สัมภาษณ์และพยายามค้นหาคำศัพท์ภาษาจีนที่เกี่ยวข้องมาช่วยในการตอบคำถามเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการสัมภาษณ์

ส่วนที่ 4: จุดอ่อนของคุณคืออะไร?

你的弱点是什么?
(Nǐ de ruòdiǎn shì shénme?)

หนี่ เตอ รั่วเตี่ยน ซื่อ เสินเมอะ?
จุดอ่อนของคุณคืออะไร

คำถามสุดท้ายในการสัมภาษณ์งานนี้ขึ้นชื่อว่าทำให้ผู้สมัครงานไม่ว่าจะมีพื้นฐานมาแบบไหนต้องนิ่งเงียบกันไปหลายคน อย่างไรก็ตาม อย่าไปกลัว ผู้สัมภาษณ์ไม่ได้จะทรมานคุณด้วยคำถามนี้ แต่ต้องการวัดระดับการรับรู้ตนเอง รวมถึงศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงตัวคุณเองด้วย

โดยทั่วไปคำตอบต่อไปนี้ถือว่าเหมาะสมในระหว่างการสัมภาษณ์ในภาษาจีน :

 1. 我是个完美主义者。
  (Wǒ shìgè wánměizhǔyìzhě.)

  หว่อ ซื่อเก้อ หวานเหมยจู่อี้เจ่อ
  ฉันเป็นคนชอบความสมบูรณ์แบบ
 2. 我刚从学校毕业,没有很多社会经验。
  (Wǒ gāng cóng xuéxiào bìyè, méiyǒu hěnduō shèhuì jīngyàn.)

  หว่อ กัง ฉง เสวียเสี้ยว ปี้เย่, เหมยโหย่ว เหิ่นตั๊ว เซ่อฮุ่ย จิงเยี่ยน
  ฉันเพิ่งเรียนจบมาเมื่อไม่นานนี้และไม่ได้มีประสบการณ์ (สังคม/ชีวิต) มากนัก
 3. 我的中文不够好!
  (Wǒ de Zhōngwén bùgòu hǎo!)

  หว่อ เตอ จงเหวิน ปู้โก้ว ห่าว!
  ภาษาจีนของฉันยังไม่ดีพอ
 4. 我重视陪家人的时间,所以恐怕周末不方便加班。
  (Wǒ zhòngshì péi jiārén de shíjiān, suǒyǐ kǒngpà zhōumò bù fāngbiàn jiābān.)

  หว่อ จ้งซื่อ เผย เจียเหริน เตอ สือเจียน, สัวอี ข่งพ่า โจวม่อ ปู้ ฟางเปี้ยน เจียปัน
  ฉันให้ความสำคัญกับการใช้เวลากับครอบครัว ดังนั้นฉันเกรงว่าจะไม่สามารถทำงานล่วงเวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้

โปรดรู้ไว้ว่าการถูกคาดหวังให้ทำงานล่วงเวลาเป็นเรื่องปกติมากในประเทศจีน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ซี่งคนงานต้องต่อสู้กับวัฒนธรรมการทำงานที่เรียกว่า 996 ซึ่งหมายถึงทำงาน 12 ชั่วโมงต่อวัน ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสามทุ่ม เป็นเวลาหกวันต่อสัปดาห์

คุณต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทให้แน่ใจก่อนว่าคุณทำความเข้าใจความต้องการของบริษัทอย่างถี่ถ้วน ก่อนที่จะใช้คำตอบข้างต้นในการสัมภาษณ์ หากชัดเจนว่าพวกเขาคาดหวังให้คุณทำงานล่วงเวลาช่วงสุดสัปดาห์ การบอกว่าคุณไม่ว่างอาจจะทำให้คุณพลาดงานนี้ได้

จำไว้ว่า การตอบคำถามอย่างมีไหวพริบที่ต้องรักษาสมดุลระหว่างความจริงใจและการแสร้งทำให้จุดอ่อนกลายเป็นจุดแข็งจะช่วยให้คุณได้พัฒนาความน่าเชื่อถือและพิสูจน์ว่าคุณยืนหยัดเพื่อการเติบโตของนายจ้างในอนาคตได้

ส่วนที่ 5 : ตอนท้ายของการสัมภาษณ์

หลังจากการถาม-ตอบสิ้นสุดลง คุณจะรู้สึกได้ว่าการสัมภาษณ์ของคุณกำลังจะจบลง ในช่วงนี้คุณอาจจะจะได้ยินประโยคเหล่านี้จากผู้สัมภาษณ์

我们会在一个星期之内打电话通知您面试的结果!
(Wǒmen huì zài yīgè xīngqí zhī nèi dǎ diànhuà tōngzhī nín miànshì de jiéguǒ!)

หว่อเมิน ฮุ่ย ไจ้ อีเก้อ ซิงฉี ขือ เน่ย ต่า เตี้ยนฮว่า ทงจือ หนิน เมี่ยนสือ เตอ เจี๋ยกั่ว!
เราจะแจ้งผลการสัมภาษณ์ให้คุณทราบภายในหนึ่งสัปดาห์

หลังการจับมือและประตูกำลังจะเปิดออก อย่าลืมขอบคุณผู้สัมภาษณ์อย่างสุภาพสำหรับการสละเวลาอันมีค่าและให้โอกาสในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ ต่อไปนี้คือตัวอย่างประโยคปิดท้ายที่สุภาพอ่อนน้อม

 • 感谢给我这次面试机会。
  (Gǎnxiè gěi wǒ zhè cì miànshì jīhuì.)

  ก่านเซี่ย เก๋ย หว่อ เจ้อ ชื่อ เมี่ยนซื่อ จีฮุ่ย
  ฉันขอขอบคุณสำหรับการให้โอกาสในการสัมภาษณ์ครั้งนี้

คำถามสัมภาษณ์งาน ภาษาจีน

บ่อยครั้งที่ผู้สัมภาษณ์จะปล่อยให้คุณได้พูดเกี่ยวกับตัวเอง โดยเฉพาะข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาเข้าใจว่าคุณเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่ แต่หากคุณให้ข้อมูลไม่เพียงพอ พวกเขาอาจมีคำถามเพิ่มเติม ต่อไปนี้คือคำถามที่มักถามกันมากที่สุดในการสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนก็ตาม

 1. 你认为什么是你的优点和缺点?
  (Nǐ rènwéi shénme shì nǐ de yōudiǎn hé quēdiǎn?)

  หนี่ เริ่นเหวย เสินเมอะ ซื่อ หนี่ เตอ โยวเตี่ยน เหอ เชวเตี่ยน?
  คุณคิดว่าอะไรเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณ?
 2. 告诉我一个你在工作上克服挑战的经验。
  (Gàosù wǒ yīgè nǐ zài gōngzuò shàng kèfú tiǎozhàn de jīngyàn.)

  เก้าซู่ หว่อ อีเก้อ หนี่ ไจ้ กงจั้ว ซ้าง เค่อฝู เถี่ยวจ้าน เตอ จิงเยี่ยน
  ช่วยบอกฉันเกี่ยวกับเวลาที่คุณเอาชนะความท้าทายในที่ทำงาน
 3. 你的事业目标是什么?
  (Nǐ de shìyè mùbiāo shì shénme?)

  หนี่ เตอ ซื่อเย่ มู่เปียว ซื่อ เสินเมอะ?
  เป้าหมายในอาชีพของคุณคืออะไร?
 4. 你对你未来五年怎么打算呢?
  (Nǐ duì nǐ wèilái wǔ nián zěnme dǎsuàn ne?)
  หนี่ ตุ้ย หนี่ เว่ยไหล หวู่ เหนียน เจิ่นเมอะ ต่า ซว่าน เนอ?
  คุณคิดว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหนภายในห้าปีนี้?
 5. 你为什么想在这里工作?
  (Nǐ wèishéme xiǎng zài zhèlǐ gōngzuò?)

  หนี่ เว่ยเสินเมอะ เสี่ยง ไจ้ เจ้อหลี่ กงจั้ว?
  ทำไมคุณถึงอยากทำงานที่นี่?
 6. 你如何处理压力?
  (Nǐ rúhé chǔlǐ yālì?)

  หนี่ รู่เหอ ฉูหลี่ ยาลี่?
  คุณจะจัดการกับความกดดันได้อย่างไร?
 7. 你为什么离开上一个工作?
  (Nǐ wèishéme líkāi shàng yīgè gōngzuò?)

  หนี่ เว่ยเสินเมอะ หลีไค ซ่าง อีเก้อ กงจั้ว?
  ทำคุณถึงลาออกจากงานของคุณ?
 8. 你对这家公司有什么了解?
  (Nǐ duì zhè jiā gōngsī yǒu shén me liǎojiě?)

  หนี่ ตุ้ย เจ้อ เจีย กงซือ โหย่ว เสินเมอะ เหลียวเจี่ย?
  คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทนี้บ้าง?
 9. 你有什么相关的经验?
  (Nǐ yǒu shén me xiāngguān de jīngyàn?)

  หนี โหย่ว เสินเมอะ เซียงกวาน เตอ จิงเยี่ยน?
  คุณมีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานบ้าง?
 10. 你以前的工作中, 最喜爱什么?最不喜欢什么?
  (Nǐ yǐqián de gōngzuò zhōng, zuì xǐ’ài shénme? Zuì bù xǐhuān shénme?)

  หนี หยี่เฉียน เตอ กงจั้ว จง, จุ้ย สี่ไอ้ เสินเมอะ? จุ้ย ปู้ สี่ฮวาน เสินเมอะ?
  อะไรที่คุณและไม่ชอบเกี่ยวกับงานก่อนหน้านี้ของคุณ?
 11. 你的薪水要求是什么?
  (Nǐ de xīnshuǐ yāoqiú shì shénme?)

  หนี่ เตอ ซินสุ่ย เยาฉิว ซื่อ เสินเมอะ?
  ข้อกำหนดเรื่องเงินเดือนของคุณมีอะไรบ้าง?
 12. 你是怎么知道这个职位的?
  (Nǐ shì zěnme zhīdào zhège zhíwèi de?)

  หนี่ ซื่อ เจิ่นเมอะ จื๊อเต้า เจ้อเกอ จื๋อเว่ย เตอ?
  คุณทราบเรื่องตำแหน่งนี้ได้อย่างไร?
 13. 你为什么对这个职位感兴趣?
  (Nǐ wèishéme duì zhège zhíwèi gǎn xìngqù?)

  หนี่ เว่ยเสินเมอะ ตุ้ย เจ้อเกิ จื๋อเว่ย ก่าน ซิ่งชวี่?
  ทำไมคุณถึงสนใจตำแหน่งนี้?
 14. 我们为什么应该录用你?
  (Wǒmen wèishéme yīnggāi lùyòng nǐ?)
  หว่อเมิน เว่ยเสินเมอะ ยิงไก ลู่ย่ง หนี่?
  ทำไมเราควรจ้างคุณทำงาน?
 15. 你有任何问题问我吗?
  (Nǐ yǒu rènhé wèntí wèn wǒ ma?)

  หนี โหย่ว เริ่นเหอ เวิ่นถี เวิ่นหว่อ มะ?
  คุณมีอะไรจะถามฉันไหม?

คำถามสุดท้ายเป็นคำถามที่จะแสดงให้คนสัมภาษณ์เห็นว่าจริงจังและสนใจกับงานนี้มากเพียงใด เพราะคนที่สนใจในตำแหน่งงาน ก็ควรจะอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทที่ตนเองสมัคร ในการสัมภาษณ์งานภาษาญี่ปุ่น การถามคำถามที่เหมาะสมและวิธีตอบคำถามสัมภาษณ์งาน “คุณอยากถามอะไรฉันไหม” เป็นเรื่องที่ค่อนข้างสำคัญ

ส่วนการสัมภาษณ์งานสำหรับบริษัทจีน จะให้ความสำคัญกับความถ่อมตัวของผู้สัมภาษณ์มากที่สุด แน่นอนว่าคุณควรพูดถึงทักษะความสามารถของคุณ แต่ควรคงไว้ซึ่งความสุภาพ ก็ไม่ควรพูดโอ้อวด และคุณจึงควรหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณสมัครมาก่อน และถามคำถามผู้สัมภาษณ์เกี่ยวกับตำแหน่งงานที่คุณสมัครก่อนจบการสัมภาษณ์

จริยธรรมในการทำงานของวัฒนธรรมจีนคือการทำงานหนักให้ผลตอบแทนและมีส่วนช่วยให้ชีวิตมีความสุข ดังสุภาษิตหนึ่งที่กล่าวไว้ว่า

世上无难事,只怕有心人。
(shìshàng wú nánshì,zhǐ pà yǒuxīn rén.)

ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า “Nothing is impossible to a willing mind.” หมายความว่าถ้าคุณต้องการทำอะไรจริงๆ คุณจะพบกับความมุ่งมั่นและวิธีที่จะทำมัน ชาวจีนใช้ความมุ่งมั่นและความขยันหมั่นเพียรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น นอกจากนั้นคนจีนยังใช้ปรัชญาเรื่องความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งแต่การเรียนในห้องเรียนไปจนถึงที่ทำงาน และมีความเคารพต่อสมาชิกในครอบครัว เหล่านี้เป็นสิ่งที่ส่งผลกับชีวิตการทำงานของพวกเขาเป็นอย่างมาก

อัพเดทล่าสุด: