เราจะช่วยคุณหาครูสอนภาษาจีน

ครูสอนภาษาจีนที่ขอนแก่น

張巧巧 Chadra

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิสุชาดา เฒ่าบุตรศรี

High school : Kanlayanawat school
English-Chinese programs
Summer course : Beijing National Day School
3 months
: mandarin Training Center, NTNU 師大國語教學中心 3 months
Bachelor’s Degree : Mae Fah Luang University, School of Management, Hospitality Industry Management
Reference : HSK 4

#ใครไม่เก่งจีนมาเรียนกับเราเพราะเราก็เคยไม่เก่งมาก่อน
นางสาว เจตสุดา วังคะฮาต

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เจตสุดา วังคะฮาต

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อจริง เจตสุดา วังคะฮาต
ชื่อเล่น ยอดเยี่ยม
ชื่อภาษาจีน 美丽(เหม่ยลี่)
สถานะโสด
อายุ24ปี
จบคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รับสอนภาษาจีนกลางบริเวณในมหาลัยขอนแก่นและในเมืองจะมาเป็นกลุ่มหรือแบบตัวต่อตัวก็ได้ ราคานักเรียนนักศึกษาพูดคุยกันได้คุณครูใจดี น่ารัก นิสัยดี
มีประสบการณ์สอน
สอบผ่านhskk (การพูดและการฟังภาษาจีน)ระดับกลาง

สอบผ่าน hsk(สอบวัดระดัยภาษาจีน) ระดับ5

ได้ทุนไปเรียนต่อภาษาที่มหาลัยซีหนาน 西南大学ประเทศจีน

สามารถแนะนำคนที่สนใจไปเรียนปรับพื้นฐานและ ขอทุนศึกษาต่อที่ประเทศจีน


เจน

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ทรงสุดา ทองยุทธ

ชื่อ เจน.
เรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมุนษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ
เคยศึกษาที่ Southwest University ประเทศจีน 2 ปี
ได้รับปริญญาตรี 2 ใบ จากทั้งประเทศจีนและประเทศไทย
รับสอนตั้งแต่พื้นฐาน สนทนาในชีวิตประจำวัน สนทนาทางธุรกิจ เรียนเพิ่มเกรด ก็รับนะคะ
*ทักมาคุยกันก่อนได้ ไม่ว่ากัน ทักเข้ามานะ
(รับสอนตัวต่อตัวและสอนออนไลน์)


Opal.

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วรินทร แท่นวัฒนกุล

ออนไลน์: สัปดาห์ที่แล้ว

🇨🇳 มาเรียนภาษาจีนกับครูพี่ปอกันเถอะ
เปิดสอนพิเศษภาษาจีนกลาง ตั้งแต่ระดับอนุบาลเป็นต้นไป
ปูพื้นฐานภาษาจีน และพัฒนาทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
การสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
การสนทนาเชิงธุรกิจ
หลักไวยากรณ์ภาษาจีน
สอนการบ้านทั่วไป
เรียนเสริมเพื่อปรับเกรดในห้องเรียน
Hsk ระดับ 1-4


นางสาวโยษิตา ลาภไธสง

- ชื่อ นางสาวโยษิตา ลาภไธสง ชื่อเล่น เพชร
- กำลังจะสำเร็จศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- สำเร็จการศึกษาและได้รับทุนนักเรียนดีเรียนจากคณะอักษรศาสตร์ Southwest University (西南大学)เมืองฉงชิ่ง ประเทศจีน
- มีประสบการณ์การเรียนและใช้ชีวิตที่จีน 2 ปี
- จบหลักสูตร 2 ปริญญา (ไทย-จีน)


วฬิตา พิมพ์เตย

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วฬิตา พิมพ์เตย

ออนไลน์: สัปดาห์นี้

ชื่อเล่นมายด์
🌼ตอนนี้เรียนอยู่ปีสาม ม.แม่ฟ้าหลวง (กำลังขึ้นปี4)
🌼สำนักจีนวิทยา สาขาจีนศึกษา
🌼สามารถสอนพื้นฐาน พูด อ่าน เขียน หรืออยากเรียนอะไรเพิ่มเติม สามารถบอกได้
🌼รับสอน 9-19ปี
🌼มีประสบการณ์เป็นวิทยากรพิเศษสอนที่โรงเรียนมัธยมม.1-ม.6
🌼เคยไปประเทศจีนซัมเมอร์ 2 อาทิตย์ที่ 重庆
และกำลังจะไปศึกษาต่อที่厦门
🌼ช่วงเวลาสอน มิ.ย.-กลางสิงหา
เวลา 10:00-19:00


วิภาดา จันทร์โสม

ออนไลน์: วันนี้

สอนสนุก นำไปใช้ได้จริง มีสื่อการสอน บัตรคำ
**จบศึกษาศาสตร์ (ด้านการสอนโดยตรง)
**จบคณะอักษรศาสตร์ (เรียนจีน 2 ปี)
ประสบการณ์การสอนพิเศษตามบ้าน 3 ปี


PENGUIN TUTOR

ออนไลน์: เมื่อวานนี้

โรงเรียนเพนกวินติวเตอร์ ในความควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนสด 8 ภาษา ประกอบด้วยวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน และภาษาอื่นๆ โดยครูเจ้าของภาษาและครูไทยมากประสบการณ์ ตลอดจนหลักสูตรสุดคุ้มแน่นความรู้และทักษ


Miss Ketmanee Siriwirot

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เกษมณี ศิริวิโรจน์

ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอก ภาษาจีน
เคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ระยะเวลา 3 เดือน
ผ่านอบรมไกด์นำเที่ยวในประเทศไทย จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
อาชีพปัจจุบัน :ไกด์(ภาษาจีน)นำเที่ยวในประเทศไทย


Sopityada Chantosr

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

โสภิตญดา จันโทศรี

สอนมาตั้งแต่ เรียนอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัย ปี 2
เคยไปอเมริกามา 1 ปี
ทำงานกับต่างชาติมากว่า 10 ปี ที่พัทยา ชลบุรี กทม.
องค์กรรัฐและเอกชน
อาสาสอนภาษาอังกฤษที่ห้องสมุดประชาชน (มีหลักฐานยืนยัน)
มีเด็กตามมาเรียนที่บ้านจำนวนมาก
เคยสอนอัสสัมชัญ 2 เทอม แต่ย้ายงานไปบริษัทญี่ปุ่น
สอนและติว Bilingual และ ติวสอบเข้าโรงเรียน มหาวิทยาลัยชื่อดัง
ติว Toeic
ติว สอบ TU-GET จนผู้เรียนสอบผ่าน
สอนภาษาอังกฤษระดับผู้ใหญ่ และอบรมพนักงานในคณะพยาบาลฯ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(มีหลักฐานยืนยัน)

เคยต้อนรับและนำเที่ยวชาวต่างชาติ
นอกจากนี้ยังเคยเป็นล่ามให้กับที่ว่าการอำเภอในเขต กทม.
รักเด็ก มีอารมณ์ขัน มีเทคนิคการสอน


กนกวรรณ เตือนประโยน์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กนกวรรณ เตือนประโยชน์

- นิสิตฝึกสอนคณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาจีน ม.บูรพา จบการศึกษาจาก 云南民族大学 เมืองคุนหมิง ประเทศจีน ปัจจุบันกำลังฝึกสอนอยู่ที่ รร.
- ชื่อ ครูหมิว นะคะ
- ระดับภาษา SHK ระดับ 5
- รับสอนพิเศษภาษาจีนต้น กลาง สำหรับน้องๆนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือผู้ที่สนใจในภาษาจีน ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนและมีพื้นฐานภาษาจีน
-ติวข้อสอบhsk1-5
-ปูพื้นฐานภาษาจีนระดับต้น
-ติวเนื้อหาในบทเรียนและนอกบทเรียน
-ติวคำศัพท์ บทสนทนา ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
📌1,000 บาท/20 ชม. 💸


กิตติศักดิ์ กัญญพันธ์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

กิตติศักดิ์ กัญญพันธ์

สวัสดีครับ ชื่อคอมครับ ปัจจุบันอายุ 18 กำลังจะเข้าศึกษาเป็นนักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับและยังได้ทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์ ตรี-โท-เอก ที่ต่างประเทศด้วยครับ
เกรดเฉลี่ยนม.ต้น 3.99 เกรดเฉลี่ยนม.ปลาย 3.96
มีประสบการณ์การสอนเด็กประถม มัธยมครับ
อยากสอนคนที่มีความตั้งใจ เก่งมากเก่งน้อยเป็นอีกเรื่อง ต้องการคนที่ตั้งใจ สนใจในการเรียน


ครูวิชุดา เวชกลาง

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

วิชุดา เวชกลาง

มีวิดิโอ

งานประจำเป็นคุณครู รร.อนุบาลนะคะ
สอนภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาจีนคะ
จบปริญญาตรี เอกภาษาจีน ม.ขอนแก่นคะ
แต่ชอบภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ที่สอบเข้าเรียนภาษาจีนมข.ได้ก้อเพราะอังกฤษกับpatคณิตนี่ละคะ สนใจปูพื้นฐานในด้านทักษะหรือภาษา. หรือเรียนรู้เพิ่มเติม ยินดีให้ความรู้นะคะ เป็นกันเอง เน้นการสอนสบายๆแบบพี่น้อง ไม่เครียด แน่นอน
เปิดสอนคอร์สซัมเมอร์ ด้วยนะ สำหรับภาษาอังกฤษเน้นให้เรียนรู้และไปใช้ได้จริง


ณัฐมล แก้วมณี

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ณัฐมล แก้วมณี

รับสอนพิเศษวิชาภาษาจีน สำหรับเด็กประถมถึงมัธยมค่ะ พี่เรียนอยู่ มข.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาภาษาจีนธุรกิจค่ะ

วันจันทร์,วันพุธว่างตั้งแต่ 16.00น. เป็นต้นไป
วันอังคาร,พฤหัส ว่างตั้งแต่17.30น.เป็นต้นไป
วันศุกร์-อาทิตย์ ว่างทั้งวันเลยค่ะ


นายภาณุวิชญ์ ทองไพบูลย์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ภาณุวิชญ์ ทองไพบูลย์

พี่ชื่อนิว รับสอนคณิตศาสตร์ ทุกระดับชั้น ประถม ม.ต้น ม.ปลาย ติวเข้ามหาลัย มีประสบการณ์
พี่ใจดีมากกก ปูพื้นฐานให้ใหม่หมด เรียนไม่เครียดอย่างที่คิด วิชาการแน่นพร้อมเทคนิคลัดต่างๆ ถ้าน้องเปิดใจพี่ก็พร้อมเติมเต็ม มาเรียนกันเถอะๆ :) (ขอนแก่น)


ปรียาภัทร เมืองโคตร

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

ปรียาภัทร เมืองโคตร

💘รับสอนภาษาจีนกลางขึ้นพื้นฐาน💘
🌸ระดับชั้นป.1-ม.6🌸
- ทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน

* ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้นะคะ *
🐼สอนโดยครูพี่วิว เอกภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น🐼


มิลค์

ชื่อที่ได้รับการยืนยัน:

เมษญาณี พิศฐาน

เมษญาณี พิศฐาน / มิลค์
คณะอักษรศาสตร์ Southwest University(西南大学) ,China
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
📍รับสอนตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐาน
📍เพิ่มเกรด,เตรียมสอบ
📍บทสนทนาในชีวิตประจำวัน
📍ตามความต้องการของผู้เรียนว่าต้องการเน้นในส่วนไหน
***ศัพท์ธุรกิจก็สามารถสอนได้ค่ะ :)***
#รับสอนทั้งออนไลน์และตัวต่อตัว สถานที่ตามแนวbts,mrt


Bento 李明福

-สวัสดีครับ รับสอนภาษาเวียดนาม ภาษาอังกฤษและภาษาจีนครับ เริ่มตั้งแต่พื้นฐาน ไวยากรณ์ และเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่เริ่มต้นก็สามารถเรียนได้เลยครับ รับสอนแบบกลุ่มและตัวต่อตัวก็ได้ครับ มีสถานที่เรียน
-Xin chào các bạn thân mến! Nếu bạn muốn học tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hoa bạn có thể tìm hiểu ở đây để liên hệ với mình : )
-大家好,我是一位语言老师,我可以教越南语汉语和英语,如果朋友们要学习这些语言请大家跟我联系。


madamqewe

📌📌📌📌 สวัสดีครับ ยินดีที่ได้รู้จักครับนักเรียนทุกคน

ยินดีสอนนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเอง ทุกเพศทุกวัย
วิธีการเรียน ขึ้นอยู่กับผู้เรียนว่าต้องการแบบไหน สถานที่เรียน ออนไลน์ ออฟไลน์ผู้เรียนเป็นคนเลือกเอง

รับสอนภาษาอังกฤษในรดับโรงเรียน มหาลัย และการสนทนาเพื่อใช้ในอาชีพ

รับสอนกีตาร์คลาสสิก กีตาร์โปร่งอคูสติก และ อูคูเลเล่
ครูมีความใจเย็นและเป็นกันเอง สอนได้ทุกเพศทุกวัย


Hello, everyone, I have worked in publication translation segment if you would like to improve yourself English skills do not hesitate to contact me.
English job
work editor
research


ฐิติมา สามารถ

จบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาภาษาจีนธุรกิจ อายุ 25 ปี
สะดวกเดินทางในตัวเมืองขอนแก่น และในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
มีสถานที่สอนติดกับริมบึงแก่นนครค่ะ
สามารถสอนได้ทุกระดับอายุ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน สอนเพื่อสอบ HSK 1-5
มีประสบการณ์สอนค่ะ

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737