สวัสดีครับ ผมชื่อกอล์ฟนะครับ
- จบการศึกษาจากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ปีการศึกษา 2563) เกียรตินิยมอันดับ 1 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.85
- สามารถสอนวิชาที่เรียนภายในคณะ
- ราคาค่าสอน สามารถคุยตกลงกันได้ครับ

สอนออนไลน์ นครศรีธรรมราช

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว