ข้อมูลส่วนตัว :
-แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญเงิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- GPA 3.97 (ลำดับ 2 ของรุ่น) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างเรียนได้รับรางวัลและทุนคะแนนโดดเด่นจำนวนมาก

-ปัจจุบันทำงานตำแหน่งแพทย์ฝ่ายการศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
-กำลังเรียนต่อยอดสาขาแพทยศาสตร์ศึกษาด้านการเรียนสอน การจัดหลักสูตรและประเมินผลทางการแพทย์

-สอบประเมินใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วย Percentile 99.92 (ประมาณลำดับที่สองของผู้เข้าสอบทั้งประเทศ)

- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

-สอบติดโครงการ พสพ. (เรียนม.ปลายสองปี)ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล สละสิทธิ์
-สอบติดสอวน. ฟิสิกส์ ศูนย์เตรียมอุดมศึกษาขณะเรียนอยู่ชั้น ม.3
- เข้าค่ายสอวน. ชีววิทยา ค่าย 1 และ 2 ศูนย์มหิดลวิทยานุสรณ์ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.4
-ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน International Environmental and Sustainability Project Olympiad ณ ประเทศ เนเธอร์แลนด์
-ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากการแข่งขัน International Environmental Project Olympiad ณ ประเทศ ตุรกี
- สอบติดรับตรง คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- 7 วิชาสามัญ(2558) วิชาวิทยาศาสตร์เฉลี่ย 90.67
(ได้คะแนนวิชาชีววิทยา 80 คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงสูงสุด 34 คนแรกของประเทศ ได้คะแนนวิชาฟิสิกส์ 100 เต็ม และได้คะแนนวิชาเคมี 92 คะแนน
- ได้คะแนน วิชาความถนัดวิทยาศาสตร์ (pat 2) 216 คะแนนซึ่งอยู่ในช่วงสูงสุด 34 คนแรกของประเทศ
- ได้คะแนน SAT Subject (Math2 Physics Chemistry) 2400 คะแนนเต็ม
- ได้รับเลือกเข้าเรียนสาขา Chemical Engineering ที่ Purdue University, USA (World leading engineering school) ผ่านระบบ matching common application

โดยการสอนจะเน้นการสอนพื้นฐานทฤษฎีให้แน่น จากนั้นก็จะสอดแทรกเทคนิคต่างๆที่ทำให้สามารถจำและคำนวณได้อย่างรวดเร็ว โดยในการสอนแต่ละครั้งจะมีการวัดผลโดยแบบฝึกหัดและเฉลยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความคุ้นชินกับโจทย์ทั้งพื้นฐานและแข่งขัน โดยจะเน้นการทำโจทย์เพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์เป็นหลัก อีกทั้งยังรวมไปถึงการเเนะแนวในการเรียนต่อคณะต่างๆโดยเฉพาะคณะแพทย์ซึ่งจะช่วยน้องๆวางแผนได้อย่างรัดกุม

ด้วยประสบการณ์การสอนมากกว่า 12 ปีซึ่งมีน้องๆลูกศิษย์จำนวนมากสอบเข้าได้ตามคณะที่วางแผนไว้

คอร์สเรียน

ต้องการเรียนคอร์สนี้ กดติดต่อครูผู้สอนที่ปุ่มข้อมูลการติดต่อสีเขียวด้านล่าง

วิชาแพทย์พื้นฐาน500 บาท

สำหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 500 บาท

ชีววิทยา ม.ปลาย500 บาท

สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือคณะแพทย์ปี 1

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 500 บาท

ฟิสิกส์ ม.ปลาย500 บาท

สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือคณะแพทย์ปี 1

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 500 บาท

ความถนัดแพทย์500 บาท

สำหรับสอบเข้าคณะแพทย์

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 500 บาท

SAT subject test & BMAT500 บาท

สำหรับเรียนต่อต่างประเทศหรือสอบเข้าคณะแพทย์

เรียนคอร์สละ 10 ชั่วโมง
ราคาค่าเรียนคอร์สละ 500 บาท

ราคาค่าเรียน

พื้นฐานวิชาแพทย์500 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด

ชีววิทยา ม.ปลาย500 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด เข้ามหาวิทยาลัย

ฟิสิกส์ ม.ปลาย500 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรด เข้ามหาวิทยาลัย

ความถนัดแพทย์500 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐาน เข้าคณะแพทย์

SAT subject test & BMAT500 บาท ต่อชั่วโมง

ปูพื้นฐาน เข้ามหาวิทยาลัย BMAT SAT

สอนออนไลน์ siam square

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

พี่วินสอนดีมาก เข้าใจง่าย
แนะนำเทคนิคทำข้อสอบแบบล้ำมากๆทำตามแล้วจากเกรดไม่ค่อยดีคะแนนพุ่งมาก
พี่เขารอบรู้ไปหมด ถามอะไรก็รู้อธิบายได้เป็นฉากๆ ความเก่งแน่นตามประวัติพี่เขาเลย

ถ้าเน้นคุณภาพแนะนำพี่เขามากๆครับ

User · 3 ธ.ค. 2023