รับงานสอนพิเศษออนไลน์ทาง Zoom และ Video Call วิชา คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ประถม และ มัธยมต้น รับสอน ชีววิทยา มัธยมต้น - มัธยมปลาย และ วิชาภาษาอังกฤษ ประถม - มัธยมปลาย และรับสอนความถนัดแพทย์พาร์ทเชาว์

จบม.ปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดม ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับ CEFR - C1 คะแนนความถนัดแพทย์รวม 206.79/300

เคยมีประสบการณ์การสอนคณิตศาสตร์นักเรียน มัธยมต้น ภาษาอังกฤษ ระดับประถม มามากกว่า 1 ปี ราคาชั่วโมงละ 200-300 ตามระดับ

สอนออนไลน์ บางกะปิ

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว