พี่ชื่อต้นปาล์มนะครับ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะวิทยาศาสตร์ เอกชีวเคมี มช และระดับปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ เอกชีวเคมีการแพทย์ มช ปัจจุบันทำงานในตำแหน่งนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีประสบการณ์สอนพิเศษแบบตัวต่อตัวในวิชาวิทยาศาตร์ ม.ต้น และชีววิทยา ม.ปลาย ติวข้อสอบชีววิทยา PAT2, A-Level และ สอวน. รวมถึงการสอนชีวเคมีระดับปริญญาตรี และเป็นผู้ช่วยสอน และเตรียมการสำหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพทุกคณะ สามารถรับสอนออนไลน์ตัวต่อตัว หรือกลุ่มไม่เกิน 5 คนผ่าน google meet ได้หากผู้เรียนต้องการ
ปัจจุบันรับสอนวิชา ชีววิทยา, ชีวเคมี (ระดับมหาวิทยาลัย) และวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

สอนออนไลน์ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

พิม · 21 ส.ค. 2021

ครูสอนดีมากค่ะ​

คุณย่า · 28 ต.ค. 2019
แต · 8 ส.ค. 2018