สวัสดีค่ะ ชื่อครูโบว์นะคะ
นางสาวคุณัชญา นาคะภากรณ์
ปัจจุบันเป็นครูในโรงเรียนและติวเตอร์ให้กับนักเรียน
มีประสบการณ์สอนมามากกว่า8 ปี มีผลงานพานักเรียนแข่งขันและสอบเข้าม.1 ม.4 โรงเรียนชื่อดัง เช่น จุฬาภรณ์ สวนกุหลาบ เตรียมอุดม หอวัง สามเสน สตรีวิทยา ชลชาย และเครือสาธิตมศว. ราม ธรรมศาสตร์ เป็นต้น
มหาลัย เช่น คณะแพทย์.

สอนวิชา คณิต วิทยาศาสตร์ Science biology Math อังกฤษ สังคม ไทย ตั้งแต่ระดับชั้นป.1-ม.6

ความถนัดทางแพทย์ ชีววิทยาAlevel สอวน.ชีววิทยา

ค่าสอนเริ่มต้น ช.ม.ล่ะ 150 บาท. เป็นออนไลน์

ราคาค่าเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา180 บาท ต่อชั่วโมง

เอกสารการเรียน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด

ติวสอบเข้าม.1 วิทยาศาสตร์190 บาท ต่อชั่วโมง

เอกสารการเรียน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด

ระดัยชั้นมัธยมวิทยาศาสตร์190 บาท ต่อชั่วโมง

เอกสารการเรียน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด

เตรียมสอบเข้าม.1 วิชาคณิตศาสตร์200 บาท ต่อชั่วโมง

เอกสารการเรียน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด

สอวน.ชีววิทยา ชีววิทยาAlevel250 บาท ต่อชั่วโมง

เอกสารการเรียน แนวข้อสอบ แบบฝึกหัด

สอนออนไลน์ คลองหลวง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว