อยากสอนและแนะนำวิธีการเรียนภาษาอังกฤษ เพราะพี่เรียนด้วยตนเองมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยไปนั่งกวดวิชา สิ่งที่จะสอนสามารถนำกลับไปใช้ฝึกฝนด้วยตนเองได้ เป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่มั่นคง ไม่ต้องมานั่งเรียนกวดวิชาไปตลอดชีวิต

ข้อมูลประกอบด้านการศึกษา
-ปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ
-ปริญญาโท MSc in Integrative Neuroscience, Imperial College London
-ปริญญาเอก PhD in Stem Cell and Regenerative Biology, University College London
-DJ รายการ Global News & Music รายการวิทยุเล่าข่าวภาษาอังกฤษ ร่วมด้วยช่วยกัน feel good radio
-พิธีกรรายการ Science Guide รายการท่องเที่ยวเชิงวิทยาศาสตร์
โทรทัศน์ MCOT HD และNSTDA
-DJ รายการ ใจสบาย กายเป็นสุข รายการวิทยุด้านสุขภาพและการแพทย์
สุขภาพกายและใจ การแพทย์ชะลอวัย การพัฒนาตนเอง ร่วมด้วยช่วยกัน feel good radio
-TEDx Speaker 2012

รางวัล
-STEM Ambassador for STEM Education Newton Fund, British Council Thailand, The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST)
-บุคคลต้นแบบอาชีพเภสัชกร Samsung Career Discovery, Samsung Smart Learning Center
-รางวัล The Anglo-Thai Society Educational Excellence Awards (การแพทย์), The Anglo-Thai Society สหราชอาณาจักร
-ทุนรัฐบาลระดับปริญญาโท-เอก สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ โครงการทุนศึกษาชั้นสูงเชิงกลยุทธ์เพื่อการสร้างเครือข่ายวิจัยระดับแนวหน้า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-รางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขาการศึกษาและวิชาการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
-รางวัลนักเรียนทุนยอดเยี่ยม มูลนิธิดำรงชัยธรรม

สอนออนไลน์ บางกรวย บางใหญ่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว