ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขา ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เกรดเฉลี่ย 3.76 (เกียรตินิยมอันดับ 1)
ปัจจุบัน : บรรจุรับราชการครู ในจังหวัดเพชรบุรี
เป้าหมายการสอน : สำหรับนักเรียนที่ต้องการปูพื้นฐานการเรียนวิทยาศาสตร์, ทบทวนบทเรียน และติวสอบเข้าในระดับชั้น ม.1, ม.3

ราคาค่าเรียน

วิทยาศาสตร์500 บาท ต่อชั่วโมง

เนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ ติวสอบเข้า

บ้านแหลม เพชรบุรี เพชรบุรี เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว