เรียนศิลปะ เพชรบุรี ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

KRUNORTH

  • เพชรบุรี

ประสบการณ์ เคยสอนพิเศษ ศิลปะเด็กตั้งแต่อายุ 3 ขวบรายบุคคลและ
สอนผู้ใหญ่มาบ้างครับ หรือเป็นเด็กพิเศษก็สอนได้คับ
ฝึกสอนโรงเรียนสาธิต มศว ฝ่ายมัธยม1ปี สอนตั้งแต่ ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ในวิชาเกี่ยวกับแขนงศิลปะ เช่นวิชาประวัติศาสตร์ออกแบบ ทัศนศิลป์ร่วมสมัย
ภาพพิมพ์ ศิลปินที่มีชื่อเสียงในวงการศิลปะ…

Yawanoot inpoom

  • เพชรบุรี

ชื่อ ครูนุชค่ะ เป็นครูสอนศิลปะ
จบสาขาศิลปศึกษา พร้อมใบประกอบวิชาชีพ
รับสอบศิลปะ เพื่อให้เด็กมีความแข็งแรงทางด้านจิตใจ กล้ามเนื้อมือ สมองและสติปัญญา เสริมสร้างจินตนาการให้กับเด็กๆ รับสอนตั้งแต่ วัย4 - 16 ปี จนถึง
ผู้ที่สนใจทางด้านศิลปะ ✨🎨😃064-5643555…

ครูธีร์

  • เพชรบุรี

เป็นนักเขียนการ์ตูนประกอบสื่อการสอนและสื่อต่างๆ ครูสอนศิลปะ
สอนศิลปะทั่วไปตั้งแแต่พื่้นฐาน เน้นในเรื่องการใช้ลายเส้นเพื่อให้เกิดสมาธิและวิธีคิด เน้นพื้นฐานจนถึงระดับอาชีพ
สอนทั้งเด็กและผู้ใหญ่และผู้สนใจงานศิลปะ…