ติดต่อฉันเพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
สถาบันการศึกษา: The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา
เกรดเฉลี่ย: 4.00
จบการศึกษาจากโรงเรียน หาดใหญ่วิทบาลัย
มีประสบการณืการใช้ภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี

เพชรบุรี

ยังไม่มีรีวิว

Terms of service · Privacy policy
© 2014-2020 DoneMaster