ภาษาอังกฤษพิชิตได้ เข้าใจในสิ่งที่สื่อสาร ก็เข้าใจในบทเรียนทั้งหมด

รับสอนภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน นักศึกษา วัยทำงาน สอนตัวต่อตัว และ ระบบออนไลน์ ทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มรวม
- ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
- ติวสอบเข้าสถาบันต่างๆ
- ติวสอบเข้ารับข้าราชการ ติวสอบ กพ.

อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

บูล · 23 ส.ค. 2022
Teacher Thankตอบกลับ:
ภาษาอังกฤษพิชิตได้ เข้าใจในสิ่งที่สื่อสาร ก็เข้าใจในบทเรียนทั้งหมด สอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เน้นผู้เรียนเข้าใจ สนใจเรียนภาษาอังกฤษทั้งแบบเดี่ยวและแบบกลุ่มติดต่อได้ค่ะ 062-9369398