เรียนวิทยาศาสตร์ สุรินทร์ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

นางสาวขวัญนภา จารัตน์

สุรินทร์

ดิฉันนางสาวขวัญนภา จารัตน์ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ เกรด 3.42 มีความสามารถในการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ราคาสามารถคุยกันได้ สอนนอกเวลาราชการ หรือวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ จังหวัดสุรินทร์

ครูเอ้ จันทร์สุวรรณ

สุรินทร์

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาการสอน วุฒิ การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ) จาก มศว.มหาสารคาม
มีใบประกอบวิชาชีพครู
มีประาสบการณ์ในงานการสอนในสถาบันกสรศึกษาของรัฐ ทุกระดับ (ตั้วแต่ อนุบาล - ประถม - ม.ต้น-ม.ปลาย)
สอนได้ทุกชั้น
สอนได้ทุกวิชา

นันทิกา ดีล้อม

1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

รับสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ตั้งแต่ระดับประถม-มัธยม
ชีววิทยา ระดับมัธยม
การศึกษา ปริญญาตรีจบจากมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับ 2
ระดับปริญญาโทจากคณะวิทยาศาสตร์ ม.ศิลปากร เกรดเฉลี่ย 4.00
ติดต่อสอบถามได้น้า พี่ใจดี มาเรียนด้วยกันน้า 🤗

กุสุมา ศรียะนัย

สุรินทร์

- จบปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ สาขาปิโตรเคมีและวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ใจดี ใจเย็น เข้ากับเด็กๆได้ง่าย
ประสบการณ์สอน - เรียนเพื่อเพิ่มเกรด เคยสอนพิเศษนักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สายน้ำผึ้ง เซนโยเซฟคอนแวนต์ และอัสสัมชัน

ชนัญชิดา คลานุวัฒน์

สุรินทร์

รับสอนวิชาวิทย์ - คณิต - อังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่1 - 6
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3
มีผลงานทางด้านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ

สถานที่ใกล้เคียง

บุรีรัมย์

เรียนวิชาอื่นๆที่สุรินทร์

คณิตศาสตร์