เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่สุรินทร์

กาญจนาพร

ชื่อ.นส.กาญจนาพร​ ครองไข่น้ำ​ ชื่อเล่น.เบญ
อายุ​ 23​ ปี​ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี​ สาขา.ชีววิทยา​ (ค.บ.)​ ค่ะ


ชนัญชิดา คลานุวัฒน์

" รั บ ส อ น พิ เ ศ ษ แ บ บ ส่ ว น ตั ว ที่ บ้ า น "
รับสอนวิชาวิทย์ - คณิต - อังกฤษ
ระดับประถมศึกษาปีที่1 - 6
วิชาวิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 3
มีผลงานทางด้านการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขันวิชาภาษาอังกฤษ


นายศุภกฤต โคตรคำ

ชื่อ นายศุภกฤต โคตรคำ ชื่อเล่น เอ๋ กำลังศึกษา ม. ราชภัฏสุรินทร์ สาขา เคมี คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต


ปพิชญา วงศาลา

ออนไลน์: วันนี้

เข้าใจเข้าถึงผู้เรียน สอนสนุก จำได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริง


fon 😃😄

วิทยาศาสตร์ สาขาเคมี


วารุณี ทาอินต๊ะ

ใจดี ใจเย็น ไม่ดุ คุยเก่ง สอนสนุก ความความรู้ ความสามารถพัฒนานักเรียน


สุกฤตา ปุณยอุปพัทธ์

ด้วยประสบการณ์สอนพิเศษเด็กมา ตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เข้าใจเด็กและผู้ปกครองเป็นอย่างดี ไม่เครียดและสามารถให้คำแนะนำได้ตรงจุดและสามารถสอนให้ได้มีการเรียนที่ดีขึ้นและสามารถต่อยอดเข้ามหาวิทยาลัยได้

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม

สถานที่ใกล้เคียง

บุรีรัมย์
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737