🙏🙏
สวัสดีครับผมอาร์ต พีระณัฐ จาตุรัตน์ทวีโชติ เจ้าของเพจ Biology By Miso
👨‍🏫ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัยและติวเตอร์ มีประสบการณ์การสอนวิชาชีววิทยาระดับ ม.ต้น-ม.ปลาย มากกว่า 8 ปี
📝คอร์สที่สอน
- ทักษะทางวิทยาศาสตร์ระดับประถม
- ระดับพื้นฐาน (ม.3 ขึ้น ม.4 ต้องการเรียนล่วงหน้า)
- สอบแข่งขัน เช่น สอวน.
- สอบเข้าศึกษาต่อ ม.4 รร. เตรียมอุดมศึกษา โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ
- สอบศึกษาต่อระดับมหาลัย 9 วิชาสามัญ ชีววิทยา

รูปแบบกานสอน 👨‍🏫📚
- เน้นการจับประเด็นสำคัญ สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนและหาความรู้เองได้
- เน้นการการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม จากเนื้อหา
- ใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการสอน

🏆ผลงาน
มัธยมปลาย
- ผ่านเข้าอมรมค่ายโอลิมปิกวิชาการค่าย 1 ค่าย 2 สาขาชีววิทยา (ม.4 และ ม.5)

📝ประสบการณ์การสอน
- วิทยากรรับเชิญสอน สอวน. ชีววิทยา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านครราชสีมา
- วิทยากรรับเชิญกิจกรรมวิชาการ สอนชีววิทยา จัดโดยเทคโนธานีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- อดีตติวเตอร์วิชาชีววิทยาทื่โรงเรียนกวดวิชาเตรียมทหารชัยพฤกษ์ คาเดท
- เป็นวิทยากรค่าย ของเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ปัจจุบันเป็นติวเตอร์เป็นติวเตอร์อิสระ

📖การศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ชีววิทยา เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาชีวเคมี 4.00 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
🧪มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
👨‍🔬ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยวิจัย นักกีฬาเรือพายของเขต 3 และรอศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

ผลงานวิจัย 🧪
1. Jatooratthawichot, P.; Talabnin, C.; Ngiwsara, L.; Rustam, Y.H.; Svasti, J.; Reid, G.E.; Ketudat Cairns, J.R. Effect of Expression of Human Glucosylceramidase 2 Isoforms on Lipid Profiles in COS-7 Cells. Metabolites 2020, 10, 488. https://doi.org/10.3390/metabo10120488
2. Chueakwon, P.; Jatooratthawichot, P.; Talabnin, K.; Ketudat Cairns, J.R.; Talabnin, C. Inhibition of Ceramide Glycosylation Enhances Cisplatin Sensitivity in Cholangiocarcinoma by Limiting the Activation of the ERK Signaling Pathway. Life 2022, 12, 351. https://doi.org/10.3390/life12030351

วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
สอนออนไลน์ ขอนแก่น นครราชสีมา พิษณุโลก ภูเก็ต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ศรีสะเกษ หาดใหญ่ อุดรธานี อุบลราชธานี เชียงใหม่

ยังไม่มีรีวิว