เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่อำนาจเจริญ

Fern Apinya

- ปริญญาตรี จุลชีววิทยา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- สามารถสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา หรือวิชาอื่นๆที่น้องอยากเรียน
- ประสบการณ์เป็น sale ในสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี


ภาริดา

สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ทั้งระดับประถม มัธยม


ภาริดา

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้นนะคะ


อ้อม

สอนฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ม ต้น


ครูชีววิทยา

สอนชีววิทยา

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
Terms of service · Privacy policy
© 2014-2018 DoneMaster Pte. Ltd.
28C Stanley Street, Singapore 068737