เราจะช่วยคุณหาครูสอนวิทยาศาสตร์

ครูสอนวิทยาศาสตร์ที่อำนาจเจริญ

ภาริดา

สามารถสอนวิชาวิทยาศาสตร์
ได้ทั้งระดับประถม มัธยม


ภาริดา

สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้นนะคะ


อ้อม

สอนฟิสิกส์ หรือคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ม ต้น


ครูชีววิทยา

สอนชีววิทยา


Fern Apinya

- ปริญญาตรี จุลชีววิทยา พระจอมเกล้าฯลาดกระบัง
- สามารถสอนภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา หรือวิชาอื่นๆที่น้องอยากเรียน
- ประสบการณ์เป็น sale ในสนามบินสุวรรณภูมิ ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

คุณควรใช้ระบบค้นหาคุณครูอัตโนมัติของเรา ใช้ง่าย รวดเร็ว และฟรี
เริ่ม
DoneMaster © 2014-2018