อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566
ตาราง summer ยังว่างจ้า ❤️❤️

📚รับสอนหรือทบทวนวิชาฟิสิกส์ ม.4 ม.5 Pat2 และ 9 วิชาสามัญ เฉพาะพาร์ทฟิสิกส์ (ม.ปลาย)
และรับสอนวิทยาศาตร์ (ม.ต้น)
..……………

ราคาเรียนคิดตามเรทจำนวนนักเรียน ดังนี้
ช่วง summer เรียน 12 ชั่วโมงต่อคอร์ส
นักเรียน 1-2 คน
❤️แบบออนไลน์โดยใช้ zoom (3200 บาท/คน)
หรือจับกลุ่มเรียน นักเรียน 3 คนขึ้นไป
❤️แบบออนไลน์โดยใช้ zoom (2500 บาท/คน)
..……………

เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอน
📌เพื่อเพิ่มคะแนนสอบในชั้นเรียนของนักเรียน
📌เพื่อเพิ่มเกรดรายวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
📌เพื่อปูพื้นฐานวิชาฟิสิกส์ คณิตศาสตร์
📌คุณครูสามารถสอนคณิตศาสตร์ เคมี วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษได้บางเรื่อง (น้องสามารถนำการบ้านวิชาอื่นมาถามได้ โดยมีค่าใช้จ่ายรายชั่วโมงเพิ่มในคอร์ส)

👉🏻 ตารางเรียนช่วงปิดเทอมยังว่างนะคะ อัพเดทวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566. 🤭😉

แล้วใครเป็นคนสอน ? ครู ? ใคร ?
สอนโดยติวเตอร์ ประสบการณ์ มากกว่า 3 ปี และเป็นข้าราชการครูในโรงเรียนใหญ่ประจำอำเภอ การันตีด้วยการเป็นนักเรียนทุนรัฐบาล เรียนจบตรงสายด้วยปริญญา 2 ใบ (ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับสอง และ ป.โท เกรดเฉลี่ย 3.75 *ป.โทไม่มีเกียรตินิยมนะจ้ะ) และที่สำคัญมีใบประกอบวิชาชีพครูจ้า 🙋🏻‍♀️

วุฒิการศึกษาของผู้สอน
🔅ป.โท : ได้รับทุนส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประเภท premium (สควค.) ทุนจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) การศึกษามหาบัณฑิต กศ.ม. สาขาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เอกการสอนฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (จบมีนาคม 2563)
🔅ป.ตรี : เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาศาสตร์บัณฑิต วท.บ. สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
💋ทำวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับการสอนฟิสิกส์โดยเฉพาะ และนำเสนองานตีพิมพ์ต่างประเทศ และทำวิจัยเกี่ยวกับฟิสิกส์เคมี

สอนออนไลน์ อุบลราชธานี

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว