ชื่อ ชนะพล รอดไฝ
ชื่อเล่น นะ
อายุ 29 ปี
จบ ปริญญาตรี จากจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
คณะ บัญชี
จบ สายวิทย์-คณิต รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย
มีประสบการณ์ ในการทำงาน บริษัทตรวจสอบบัญชีระดับโลก 5 ปี
ปัจจุบัน มีธุรกิจเปิดร้านขายปุ๋ยเคมีสำหรับผลไม้

มีความสามารถในการอธิบาย ได้ชัดเจน ถึงความเข้าใจต่อวิชาคณิตศาสตร์
และสามารถ ทำให้ผู้เรียน ทำความเข้าใจ ได้อย่างง่าย

มีความเชี่ยวชาญเรื่องตรรกะ และเหตุผล สามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องนอกเหนือจากเรื่องวิชาการ

ราคาค่าเรียน

เรียน คณิตศาสตร์มัธยมต้น300 บาท ต่อชั่วโมง

ทุกบทเรียนคณิตศาสตร์ ม.ต้น

พัทลุง

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว