เรียนการสอนเด็กพิเศษ เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

ครูปุ้ย

ยืนยัน1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

ลูกคุณมีปัญหาการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำร้ายตัวเอง บอกความต้องการไม่ได้ ไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือไม่เข้าใจคำสั่ง ครูยินดีรับฝึกเด็กพิเศษ ออทิสติก แอสเพอเกอร์ LD สมาธิสั้น สอนวิชาการ ฝึกการช่วยเหลือตนเอง เตรียมเข้าโรงเรียน เน้นฝึกตัวต่อตัว ปรับพฤติกรรม มีจิตแพทย์เด็กคอยให้คำแนะนำ…

FANG TUANTRONG

ยืนยัน7 รีวิว

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

☀ ❝ ☻ สวัสดีค่ะ ชื่อ ฟาง นะคะ ツ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เข้าใจโครงสร้าของประโยคเพื่อสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ควบคู่การเรียนแกรมม่าพื้นฐานที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสารแถมทั้งยังง่าย ไม่ซับซ้อน
สอนโดยใช้เป้าหมายของผู้เรียนเป็นหลัก สบายใจในการเรียน…

Aomjai (aj)

ยืนยัน15 รีวิว

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

มีประสบการณ์มามากกว่า 20 ปี เป็นติวเตอร์ให้กับโรงเรียนหลายโรง ติว 9วิชาสามัญ สังคมศึกษา
สอนสนุก เข้าใจง่าย แล้วจะรักวิชาสังคม
เน้นทำเกรดและสอบต่อในสถาบันอุดมศึกษา
รับสอนเเด็กพิเศษ
#รักวิชาสังคม#เชียงใหม่#ดูแลเด็กพิเศษ#แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย#
มีสอน. Online รายบุคคล และรายกลุ่ม

สุชาวดี

เชียงใหม่

มีประสบการทำงานที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ให้บริการช่วยเหลือผู้บกพร่องในด้านความรู้ และทักษะต่างๆที่จำเป็นต่อผู้บกพร่อง ให้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้ปกครองและผู้บกพร่องได้มีกิจกรรมทำร่วมกัน

ธนัชนันท์

เชียงใหม่

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ผลงาน ::
- สอนพิเศษวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-5
- ฝึกพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และสมาธิสั้น
-…

ศิริรัตน์ คุณยศยิ่ง

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

สวัสดีคะ ครูปู นะคะ ปัจจุบันรับราชการครูที่เชียงใหม่ สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านการสอนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 8 ปี สามารถสอนเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาเน้นการอ่านการเขียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ #ถนัดสอนเด็กประถม

กฤษดา

เชียงใหม่

ครูกบ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
รับสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทุกประเภท
มีประสบการณ์การทำงานจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์ และโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนเรียนร่วม เน้นการสอนแบบรูปธรรม ที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง

ครูมาย

ยืนยัน3 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

คุณครูได้รับวัคซีน covid-19 แล้ว 3 เข็ม เข็มกระตุ้นเป็น Moderna ครูตรวจ ATK ทุกอาทิตย์ค่ะ
นักศึกษาชั้นปีที่3 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย 3.73 รับสอนว่ายน้ำและสอนพิเศษทั่วไป💖
-รับสอนว่ายน้ำอายุ 4ปีจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน…

พัชรินทร์ พิลาคง

ยืนยัน

เชียงใหม่

สาขาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีประสบการณ์ในการเลี้ยงดูเด็กเล็ก การเข้าไปพัฒนาเด็กการศึกษาพิเศษ มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเด็กพิเศษ
และการสอนเด็กระดับอนุบาล สามารถสอนในรูปแบบกิจกรรม แบบเรียน ตามความต้องการได้
รูปแบบการสอนสามารถสอนเด็กอนุบาล - ประถมศึกษาชั้นปีที่ 6

KruTop S.

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

สวัสดีครับ ผมชื่อ ครูท็อป (TOP) นายศุภชัย ปานเกษม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการสอนพิเศษให้กับนักเรียนหรือเด็กพิเศษที่ต้องการเพิ่มพัฒนาการรอบด้านทุกช่วงวัย และรับสอนการบ้าน สอนซ่อมเสริม หรือเรียนพิเศษ…

นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว

สอนตัวต่อตัว

ปริญญาตรี จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปริญญาโท จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ :เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน / นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาครอบครัว / ครูประกบเด็กพิเศษ / ตรวจวัดพัฒนาการ (DSPM) / ประเมินและปรับพฤติกรรม…

พี่เบียร์ | Cleverbuffet

เชียงใหม่

ประสบการ์ณการสอนมากกว่า 3 ปีสอนเด็กมาแล้วหลายรูปแบบไม่ว่าเป็น LD , ADHD etc. และเด็กปกติเน้นพยายามสอนให้เข้าใจกันสามารถสอนแบบ bilingual ได้ทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติ
-สอนภาษาอังกฤษมต้น-มปลาย สอบเข้ามหาลัย
-สอนชีววิทยาปรับพื้นฐานมปลาย รร.มงฟอร์ต รร.ปริ้นรอยัล รร.เรยินา รร.ยุพราช เป็นต้น…

Jidapa Rattanawichai (Kru Prae)

ยืนยัน4 รีวิว

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

👩🏻‍💼 รับติวเข้ม ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคม 💡
👉🏼 ปรับพื้นฐาน Phonics ติวสอบเข้า ป.1และนานาชาติ
👉🏼 ติวเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน สรุป ฝึกตะลุยโจทย์
👉🏼 ติวสอบเข้ายุพราช ม.1 , ม.4
👉🏼 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมปรับพื้นฐาน

Natthawipa (Kampoo)

ยืนยัน

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

-รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาและสอนเด็กพิเศษ
-มีประสบการณ์เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวีเดน
-การสอนจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของเด็กและวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

เฟิร์น

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

สวัสดีค่าาา พี่ชื่อพี่เฟิร์นตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปี 5 ค่ะ สามารถสอนภาษาอังกฤษน้องๆได้โดยเฉพาะน้องที่ต้องการปูพื้นฐานแกรมม่า GATรวม 275 ค่ะ แล้วพี่ก็ยังได้รวบรวมคำศัพท์ที่พบบ่อย สำหรับเกร็งข้อสอบให้น้องๆด้วยค่ะ…

เปรม

ยืนยัน2 รีวิว

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสอนพิเศษ มีประสบการณ์สอนโดยตรงกับเด็ก
สอนตามบ้านหรือที่สาธารณะ
ตั้งแต่รับดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

นายกานต์ พุกปบุตร

ยืนยัน

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
รับสอน
-ภาษาไทย สังคม ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมองค์กร หรือวิชาอื่นๆ
-สอนทำอาหาร เช่นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ผัดไทย หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว อื่นๆ

Fai Raksina

1 รีวิว

สอนออนไลน์ สอนตัวต่อตัว

-สอนภาษาจีนตั้งแต่เด็กเล็ก,ประถม,มัธยมและบุคคลทั่วไป
-สอนการบ้าน,ติวเนื้อหาในห้องเรียน,ติวสอบHSK, pat7.4
-เน้นไวยากรณ์, เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
การศึกษา
- ปริญญาตรี เกียรตินิยม

ญาณิศา (กาวฉ

เชียงใหม่

ชื่อ นางสาว ญาณิศา ภิระบรรณ์ ชื่อเล่น กาว อายุ 20 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา สังเกตการสอนนักเรียนออทิสติก…

ธีระวัฒน์ บุญถึง

ยืนยัน

เชียงใหม่

4. สอนเด็กพิเศษในระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากผู้สอนมีความชื่นชอบและสามารถเข้ากับเด็กได้ง่าย และพร้อมที่จะพัฒนาทักษะทางความคิดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กพิเศษ อย่างเต็มศักยภาพ
ประวัติด้านการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA.) 3.77
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…

สถานที่ใกล้เคียง

เรียนวิชาอื่นๆที่เชียงใหม่

คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
วิทยาศาสตร์