เรียนการสอนเด็กพิเศษ เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

Fang Tuantrong

320 บาท/ชม9 รีวิว

เชียงใหม่

☀ ❝ ☻ สวัสดีค่ะ ชื่อ ฟาง นะคะ ツ
เป้าหมายของการสอนภาษาอังกฤษเพื่อสามารถที่จะนำไปใช้ได้จริงในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและพูดคุยได้อย่างเป็นธรรมชาติ
เข้าใจโครงสร้างของประโยคในการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับการเรียนแกรมม่าพื้นฐานที่ครอบคลุมสำหรับการสื่อสารแถมทั้งยังง่าย ไม่ซับซ้อน…

ครูเอ๋ Narongpachr (เชียงใหม่)

300 บาท/ชม

เชียงใหม่

2. Song writing / Arranging ( ทฤษฏีดนตรีและการแต่ง-เรียบเรียงเพลง )
3. สอนร้องเพลง (มีหลักสูตรตั้งแต่ เด็ก - ผู้สูงวัย )
4. Ukulele
5. รับติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยสาขาดนตรี(สอบติด 100 %)
6. สร้างหลักสูตรดนตรีเพื่อสร้างสมาธิสำหรับเด็ก (เด็กทั่วไปและผู้มีความต้องการพิเศษ )

Jidapa Rattanawichai (Kru Prae)

4 รีวิว

เชียงใหม่

👩🏻‍💼 รับติวเข้ม ภาษาอังกฤษ คณิต ฟิสิกส์ ภาษาไทย สังคม 💡
👉🏼 ปรับพื้นฐาน Phonics ติวสอบเข้า ป.1และนานาชาติ
👉🏼 ติวเพิ่มเกรด ปรับพื้นฐาน สรุป ฝึกตะลุยโจทย์
👉🏼 ติวสอบเข้ายุพราช ม.1 , ม.4
👉🏼 ติวสอบเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมปรับพื้นฐาน

ครูมาย

3 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศึกษาศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกรดเฉลี่ย 3.73 รับสอนว่ายน้ำและสอนพิเศษทั่วไป💖
- อดีตนักกีฬาตัวแทนจังหวัด และชมรมกลางมช
-รับสอนว่ายน้ำอายุ 4ปีจนถึงวัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐาน (สอนเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงว่ายได้) ปรับท่าว่ายนักกีฬา…

KruTop S.

เชียงใหม่

สวัสดีครับ ผมชื่อ ครูท็อป (TOP) นายศุภชัย ปานเกษม วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิชาเอกประถมศึกษา มหาวิทยลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริญญาโท สาขา หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้องการสอนพิเศษให้กับนักเรียนหรือเด็กพิเศษที่ต้องการเพิ่มพัฒนาการรอบด้านทุกช่วงวัย และรับสอนการบ้าน สอนซ่อมเสริม หรือเรียนพิเศษ…

ทิพาพร ค้ำคูณ (ครูจ๋า) 😊

เชียงใหม่

สวัสดีค่ะ:)
ชื่อ ทิพาพร ค้ำคูณ
ชื่อเล่น จ๋า (อายุ 23 ปี)
เพศ หญิง
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเอกวิชา พันธุศาสตร์ สาขาโท ภาษาอังกฤษ ( เกรียตินิยม อันดับ 1 )

เปรม

2 รีวิว

เชียงใหม่

คณะศึกษาศาสตร์ ปี3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับสอนพิเศษ มีประสบการณ์สอนโดยตรงกับเด็ก
สอนตามบ้านหรือที่สาธารณะ
ตั้งแต่รับดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

กฤษดา

เชียงใหม่

ครูกบ นักวิชาการศึกษาพิเศษ
รับสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ทุกประเภท
มีประสบการณ์การทำงานจาก สถาบันพัฒนาการเด็กราชนคริทร์ และโรงเรียนเฉพาะทางและโรงเรียนเรียนร่วม เน้นการสอนแบบรูปธรรม ที่เด็กสามารถนำไปใช้ได้จริง

นักจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว

350 บาท/ชม

สอนตัวต่อตัว

ปริญญาตรี จิตวิทยาพัฒนาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
ปริญญาโท จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสบการณ์ :เป็นนักจิตวิทยาโรงเรียน / นักจิตวิทยาให้คำปรึกษาครอบครัว / ครูประกบเด็กพิเศษ / ตรวจวัดพัฒนาการ (DSPM) / ประเมินและปรับพฤติกรรม…

ศิริรัตน์ คุณยศยิ่ง

เชียงใหม่

สวัสดีคะ ครูปู นะคะ ปัจจุบันรับราชการครูที่เชียงใหม่ สอนในระดับชั้นประถมศึกษา ผ่านการสอนในโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ 8 ปี สามารถสอนเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาเน้นการอ่านการเขียนภาษาไทยและคณิตศาสตร์ #ถนัดสอนเด็กประถม

ณัชชา

เชียงใหม่

ครูณัชให้บริการสอนเสริมสำหรับเด็กLD/สมาธิสั้น/ออทิสติก/ดาวน์ซินโดรม/พัฒนาการช้า ทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะการช่วยเหลือตัวเอง และการปรับพฤติกรรมเด็ก
รวมถึงการสอนเด็กที่มีความบกทางการเห็นและเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยครูมีความชำนาญและประสบการณ์ด้านการใช้ภาษามือ…

ญาณิศา (กาวฉ

เชียงใหม่

ชื่อ นางสาว ญาณิศา ภิระบรรณ์ ชื่อเล่น กาว อายุ 20 ปี ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ สาขา การศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ ชั้นปีที่ 3 ประสบการณ์ จัดทำแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ของนักเรียน ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญา สังเกตการสอนนักเรียนออทิสติก…

นายกานต์ พุกปบุตร

เชียงใหม่

จบปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
ทำงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
รับสอน
-ภาษาไทย สังคม ประวัติศาสตร์ พฤติกรรมองค์กร หรือวิชาอื่นๆ
-สอนทำอาหาร เช่นก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง ผัดไทย หอยทอด ก๋วยเตี๋ยว อื่นๆ

Fai Raksina

1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

-สอนภาษาจีนตั้งแต่เด็กเล็ก,ประถม,มัธยมและบุคคลทั่วไป
-สอนการบ้าน,ติวเนื้อหาในห้องเรียน,ติวสอบHSK, pat7.4
-เน้นไวยากรณ์, เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน
การศึกษา
- ปริญญาตรี เกียรตินิยม

ครูปุ้ย

1 รีวิว

สอนตัวต่อตัว

ลูกคุณมีปัญหาการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ทำร้ายตัวเอง บอกความต้องการไม่ได้ ไม่รู้ความหมายของคำศัพท์หรือไม่เข้าใจคำสั่ง ครูยินดีรับฝึกเด็กพิเศษ ออทิสติก แอสเพอเกอร์ LD สมาธิสั้น สอนวิชาการ ฝึกการช่วยเหลือตนเอง เตรียมเข้าโรงเรียน เน้นฝึกตัวต่อตัว ปรับพฤติกรรม มีจิตแพทย์เด็กคอยให้คำแนะนำ…

Natthawipa (Kampoo)

เชียงใหม่

-รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาและสอนเด็กพิเศษ
-มีประสบการณ์เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวีเดน
-การสอนจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของเด็กและวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ…

Smile Auchariya

250 บาท/ชม2 รีวิว

เชียงใหม่

สวัสดีค่ะ ชื่อ สมายล์ อัชริยา นะคะ 🐰 💕
สมายล์ออกแบบการสอนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบสบายๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจในการ สื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ 👩🏼‍🏫🌿✨
เป็นการเรียนภาษาอังกฤษ ควบคู่กับกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านภาษา ภายใต้บรรยากาศผ่อนคลาย สนุกสนาน…

ธีระวัฒน์ บุญถึง

เชียงใหม่

4. สอนเด็กพิเศษในระดับชั้นประถมศึกษา เนื่องจากผู้สอนมีความชื่นชอบและสามารถเข้ากับเด็กได้ง่าย และพร้อมที่จะพัฒนาทักษะทางความคิดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่เด็กพิเศษ อย่างเต็มศักยภาพ
ประวัติด้านการศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPA.) 3.77
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่…

พี่เบียร์ | Cleverbuffet

เชียงใหม่

ประสบการ์ณการสอนมากกว่า 3 ปีสอนเด็กมาแล้วหลายรูปแบบไม่ว่าเป็น LD , ADHD etc. และเด็กปกติเน้นพยายามสอนให้เข้าใจกันสามารถสอนแบบ bilingual ได้ทั้งเด็กไทยเด็กต่างชาติ
-สอนภาษาอังกฤษมต้น-มปลาย สอบเข้ามหาลัย
-สอนชีววิทยาปรับพื้นฐานมปลาย รร.มงฟอร์ต รร.ปริ้นรอยัล รร.เรยินา รร.ยุพราช เป็นต้น…

ธนัชนันท์

เชียงใหม่

ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ
ผลงาน ::
- สอนพิเศษวิชาสังคมศึกษาและภาษาไทยให้เด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3-5
- ฝึกพัฒนาการเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) และสมาธิสั้น
-…