เรียนกฏหมาย เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

รู้กฎหมายไว้ ใช่ว่าใส่บ่าแบกหาม

 • เชียงใหม่

สนใจกฎหมายชนิดหรือประเภทใหน แจ้งได้ ไม่ว่าจะเรียนไว้เพื่อประดับความรู้ เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อช่วยเหลือคนในสังคมให้ได้รับความยุติธรรม เพื่อสอบแข่งขันต่าง ๆ เป็นต้น เรียนแล้วเข้าใจง่าย มีเทคนิคการจำและเทคนิคความเข้าใจ

กุลภัทร ขจิตตานนท์

 • 250 บาท/ชม
 • เชียงใหม่

สำเร็จการศึกษา เป็นเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 60 สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ตั๋วทนายความ รุ่นที่ 19 สำนักอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
ประสบการการทำงาน
เคยเป็นอาจารย์ประจำ ตำแหน่งหัวหน้า สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เป็นอาจารย์พิเศษ สำนักนิติศาาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ครูพี่มิ้ว

 • 1 รีวิว
 • เชียงใหม่

สำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.29
ประสบการณ์สอน 7ปี
* เป็นครูสอนพิเศษ วิชาสังคม และภาษาไทย แก่เด็กประถม มัธยม
* เป็นติวเตอร์ภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติ(คนอังกฤษ จีน พม่า ฯลฯ) ทำให้อ่านออก เขียนได้ ระยะเวลาในการเรียนรู้ประมาณ 2-3เดือน ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล

แพร

 • 133 บาท/ชม
 • เชียงใหม่

สวัสดีค่ะ ชื่อแพรนะคะ จบจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ เริ่มมีประสบการณ์ในการสอนเด็กตั้งแต่ตอนอยู่ ปี 4 ตอนนี้อยากรับงานสอนเป็นพาร์ทไทม์ค่ะ วิชาที่สอน คือ วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ปรับพื้นฐาน/ทำเกรด
- สอบเข้าม.1/ม.4
- สอบ GAT/9 วิชาสามัญ…

ครูพี่อัง

 • เชียงใหม่

จบเนติบัณฑิตไทย สมัย 64
ใบอนุญาตให้เป็นทนายความ รุ่นที่ 37
จบนิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เป็นอาจารย์พิเศษ ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏเชียงใหม่
ครูรับติววิชากฎหมาย ติวทนาย ติวเนติฯ ติวกฎหมายสำหรับสอบตำรวจ ทั้งแบบกลุ่ม และแบบส่วนตัวค่ะ

นางสาวบุษยา บุญรักษ์

 • เชียงใหม่

ชื่อเล่นสองปัจจุบันอายุ25ปีค่ะ จบปี2563 เเละจบคณะนิติศาสตร์ด้วยเกรด3.90มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปัจจุบันสอบทนายความภาคทฤษฎีรุ่น55ผ่านเเล้วค่ะ สนใจสอนวิชาด้านกฎหมายค่ะ

ครูณดาสอนออนไลน์/Eng./Thai/กฏหมาย/ร้องเพ

 • 150 บาท/ชม
 • 57 รีวิว
 • เชียงใหม่

I can teach Thai, English , Law and Singing
📢 สอนร้องเพลง ไทย อังกฤษ เกาหลี
I can sing Thai , English and Korean song.
📢 เน้นสอน ตัวต่อตัว สอนทางGoogle มีท
You can learn with me by Google Meet.

Sumana Sorathiwa

 • 300 บาท/ชม
 • 4 รีวิว
 • เชียงใหม่

จบการศึกษาจากระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จบการศึกษาจากระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์
สอบทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น
สอบทุนไปฝึกงาน ณ สหรัฐอเมริกา