เพศหญิง อายุ 25 ปี จบปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย และการศึกษาพิเศษ (เกียรตินิยมอันดับ 1 ) จบเมื่อปี 2564 ปัจจุบันทำงานอยู่ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษโดยเฉพาะ และสามารถสอนเด็กระดับชั้นอนุบาลยาลได้อีกด้วยเนื่องจากเคยฝึกสอนที่โรงเรียนอนุบาลเขียงใหม่และสอนพิเศษเด็กอนุบาลในปัจจุบัน มีความสามารถในการปรับพฤติกรรมและการสอนโดยใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ

มช เมืองเชียงใหม่ แม่ริม

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว