-รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาและสอนเด็กพิเศษ
-มีประสบการณ์เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ประเทศสวีเดน
-การสอนจะคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของเด็กและวิธีการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้สิ่งที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ (มีการทดสอบระดับความรู้ความเข้าใจของเด็กก่อนเริ่มเรียน)
-ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 200-300 บาท/ชั่วโมง (สามารถชำระเป็นเงินสดหรือโอนผ่าน Internet banking ได้)
-รับสอนทุกวัน จันทร์,พุธ-พฤหัสบดี 09:00 น.-18:00 น./อังคารและศุกร์ 10:00 น.-12:00 น./ เสาร์-อาทิตย์ 16:00 น.-19:00 น.

สอนออนไลน์ เชียงใหม่

หมวดหมู่อื่นๆที่แสดง:

ยังไม่มีรีวิว