เรียนเคมี เชียงใหม่ ที่ไหนดี

ตอบคำถามเพื่อดูรายการครูสำหรับคุณ

วัยของผู้เรียน

วันที่สะดวก

ช่วงเวลาของวันที่สะดวก

ผู้เรียนต้องการเริ่มเรียนเมื่อใด?

คุณต้องการเรียนอย่างไร

คุณต้องการเรียนที่ไหนมากกว่ากัน?

เขต/อำเภอของคุณ

คุณชอบเรียนแบบไหนมากกว่ากัน?

อังคณา วงชาลี

 • 1 รีวิว
 • เชียงใหม่

รับสอนเคมี ม ปลายติวเข้ามหาลัย/ทำเกรด/เตรียมทหาร
ประวัติการศึกษา
ผ่านค่ายเคมีโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1
จบ วทบ.เคมี เกียรนิยมอันดับ 1
นักเรียนทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

ติวเคมีเชียงใหม่ By krukratae

 • 250 บาท/ชม
 • 2 รีวิว
 • เชียงใหม่

🤗จบการศึกษาปริญญาตรี (เคมี) ปริญญาโท(เคมีอินทรีย์) มช. ประสบการณ์สอนในโรงเรียนมากกว่า 10 ปี
👉ประสบการ์การสอนพิเศษมากกว่า 10 ปี
👉ปัจจุบันเป็นครูสอนในโรงเรียนรัฐ ใน จ.เชียงราย
❤️เรียนเพื่อปรับเกรด วิชา เคมี ม.4 -ม.6 คะแนนตก เรียนไม่ทัน กระตุ้นเกรด เรียนรู้เพิ่ม เสริมเทคนิค
❤️สอนเป็นกันเหมือนพี่…

⛔️งดสอนชั่วคราว⛔️ 🧪

 • 130 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

สวัสดีครับ ชื่อ ครูต้อม เคมีเชียงใหม่ นะครับ ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
⛔️งดสอนชั่วคร่าวเนื่องจากเดินทางมาเรียนต่อที่ต่างประเทศ⛔️
🔰การศึกษา :
⭐️ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
⭐️ กำลังเรียนภาษาเพื่อพัฒนาการสอนที่ประเทศออสเตรเลีย 🇦🇺

มัลลิกา สุทธิประภา

 • เชียงใหม่

ถ้าเป็นน้องมัธยม พี่สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และอังกฤษ วิทยาศาสตร์แยกเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ดาราศาสตร์ได้ค่ะ ติวโอลิมปิกส์ด้วย แล็ปวิทยาศาสตร์พี่ก็เทรนให้ได้ค่ะ คณิตศาสตร์ก็เช่นกันค่ะ
ถ้าน้องๆเป็นเด็กที่พื้นฐานอ่อน เรียนไม่เก่ง ไม่มีความมั่นใจตัวเอง ลองมาเรียนกับพี่ดูนะคะ…

ซัน

 • 150 บาท/ชม
 • สอนตัวต่อตัว

จบปริญญาเอกสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มีประสบการณ์สอนพิเศษ 2 ปีในระหว่างเรียน
ถนัดสอนมัธยมต้น มัธยมปลาย ระดับชั้นปี 1 ของมหาวิทยาลัย
สอนออนไลน์ผ่าน program zoom ตามบ้าน หรือตามที่สะดวก
สะดวกสอนทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 -17.00 น. หากสอนออนไลน์ สะดวกสอนจนถึง 3 ทุ่มครับ…

Kru P'Top

 • เชียงใหม่

สอนเคมี ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย
เคยเข้าร่วมค่ายโอลิมปิกวิชาการ (สอวน) เคมี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เคยเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์

ธนรัตน์ ทองวิชิต (ครูใหญ่)

 • 250 บาท/ชม
 • 4 รีวิว
 • สอนตัวต่อตัว

การศึกษา : จบปริญญาตรี วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญาโทการสอนวิทยาศาสตร์ (กลุ่มวิชาเคมี)
รางวัลที่เคยได้รับ : เหรียญทองแดง สาขาวิชาเคมี โอลิมปิกวิชาการ (สอวน.)
ประสบการณ์สอน : รับสอนเคมี ชีววิทยา และวิทยาศาสตร์ทั้งในสถาบันกวดวิชาและนอกสถานที่มากกว่า 5 ปี…

Chem Night Academy

 • 200 บาท/ชม
 • 3 รีวิว
 • เชียงใหม่

จบการศึกษาจาก : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT)
ประวัติการทำงาน (7 ปี) :
- ผู้ช่วยนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
- ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
- นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เจนณรงค์ อินทะขัติ (ไนท์)

 • เชียงใหม่

- จบปริญญาโท สรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยางัยเชียงใหม่
- ประสบการณ์สอนพิเศษ 8 ปี
- สอนเนื้อหา ชีววิทยา และ เคมี
- เป็นวิทยากรสอนตามโรงเรียนและค่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ติวเด็กเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ และเคยเป็น วิทยากรในค่ายโอลิมปิกวิชาการที่จัด ที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ครูอันอัน รับสอนวิทย์-เคมี

 • 188 บาท/ชม
 • เชียงใหม่

รับสอนวิชาเคมี
-ทุกระดับชั้น
รับสอนติวเข้ามหาลัยเคมี
-ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี
-เน้นการสอนนักเรียนแบบเป็นกันเอง เข้าใจง่าย ทำให้ผู้เรียนไม่รู้สึกกดดันค่า

นภัสนันท์

 • เชียงใหม่

จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาเทคโนโลยีการบรรจุ
ความรู้ความเข้าใจเกิดจากความสุข
ประสบการณ์ทำงาน
-เคยเปนครูสอนคณิตศาสตร์ชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่1-6และมัธยมศึกษาปีที่1-6ที่สถาบันกวดวิชาคุมองพรอเมนาดา เชียงใหม่

Kru.Ink

 • เชียงใหม่

สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน ครูชื่อนางสาวประไพรัตน์ แซ่เจ๊า ชื่อเล่น อิ๊งค์ ตอนนี้คุณครูกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ สาขา เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครูจะมาสอนวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนทุกคน เน้น อ่านออก เขียนได้ และฟังเป็นค่ะ เจอกันในห้องเรียนนะคะ

ครูแอม

 • 3 รีวิว
 • เชียงใหม่

ครูแอม จบ ปริญญาเอก เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีประสบการติว ม ปลาย เตรียมสอบ ทำเกรด เตรียมสอบ สอวน เตรียมสอบเรียนต่อ GAt PAt 9วิชาสามัญ EP, Prem International school (IDP HL,SL, SAT, BMAT)
Hi there, Kru Amm PhD in Chemistry from Chiang Mai University. I have experience as a personal and group tutor…

ปณตพร เวทย์ประสิทธิ์

 • เชียงใหม่

- มีประสบการณ์ในการสอน วิชา คณิตศาสตร์ ประถม- ม.ปลาย, วิทยาศาสตร์ ม.ต้น
- มีเทคนิคในการท่องจำ ซึ่งจะทำให้การเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนเข้าใจง่าย จำได้เร็ว และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในห้องเรียนและในการทำข้อสอบ

ณัฐวุฒิ ประพันธ์กุล

 • 200 บาท/ชม
 • เชียงใหม่

ปัจจุบันเรียนคณะศึกษาศาสตร์ เอก เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 5
เกรดเฉลี่ยปัจจุบันได้ เกียรตินิยมอันดับ2
สามารถสอนวิชา วิทยาศาสตร์ และเคมีทุกชั้นปี
คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมต้น
ติวเตอร์เป็นกันเองมาก

อาร์ม พุทธันดร วงศ์สมบูรณ์

 • สอนตัวต่อตัว

จบปริญญาตรี-โท ที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีประสบการณ์ติวตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งเชียงใหม่และลำพูน รวมถึงติวเดียวด้วยครับ
เชียงใหม่-ลำพูน สามารถเรียนได้ทั้ง online และ on-site
เรียนแบบเดี่ยว หรือแบบกลุ่ม 2-5 คน
รับสอนเคมี ม. ปลาย

ครูเอม

 • เชียงใหม่

วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ณ วิศวะเชิงดอย แห่งหนึ่งในภาคเหนือ
อยากเรียนแบบ Inw Inw แบบคนฉลาด เค้าทำกัน มาติดปีกความรู้กันเถอะ
TOP COURSE CALCULUS ตอนสมัยเรียน แค่นั้นเอง ครับ อิอิ
ประสบการณ์สอน กว่า 10 ปี
เจ้าของ AIM MATH CALCULUS Tutor ที่ Giant Brain Center ครับ

Pimonkarn taecholarn

 • เชียงใหม่

สวัสดีค่า
เรียกเราว่าครูโยเกิร์ตก็ได้นะคะ
เคยศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์ 2 ปี
ทำให้มีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี สามารถสอนสนุก เข้าใจง่าย เหมือนคุยกับเพื่อนและได้พัฒนาภาษาไปพร้อมๆกัน
-สอบติดคณะทันตแพทยศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ของม.ธรรมศาสตร์ ปี 2558

Sasina

 • เชียงใหม่

น.ส. ศศินา หินโม นักศึกษาป.โท เคมี
รับสอน เคมี แคลคูลัส คณิตศาสตร์ ภาษาไทย
สถานที่สอน เรียนผ่านZoom , ในมช. เน้นแนวข้อสอบ และเข้าใจได้ง่าย
ช่วงเวลาเรียน เสาร์- อาทิตย์ หรือช่วงเวลาอื่นสอบถามได้ค่ะ
เรียนตัวต่อตัว 200บาท/ชม

ณัฐกาญจน์ รัศมีธรรมจักร์ (บูม)

 • เชียงใหม่

สวัสดีค่ะ ชื่อพี่บูมนะคะ จบปริญญาโท สาขาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- รับสอนวิทยาศาตร์ระดับประถม และมัธยม
- รับสอนวิชา เคมี ระดับมัธยมและมหาวิทยาลัย
#รับสอนแบบเดี่ยว และ กลุ่มเล็ก
#ราคาและสถานที่ในการสอนคุยกันได้ค่ะ